MEDICPRODUCT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 659 4837 968 6024 007 4183 858 2193 653 866
Aktivácia 511 0000,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 254 705250 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,09260,54132,892,681,56
Bežné bankové úvery 254 705250 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 290,00686 1876 74913 0083 252
Časové rozlíšenie pasív 0,0000278,0085 359212 085345 453
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,151,710,28710,20320,2050
Celkové tržby 5 646 0314 195 9233 670 6675 057 0093 931 824
Celkový dlh 5 077 1515 023 918874 953615 718562 926
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 254 010242 166-280 238-87 682-248 076
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,30-0,02450,00450,0563-0,0232
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 695,007 834280 23887 682248 076
Čistý cash flow -7 139-272 404192 556-160 394100 016
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 935 96136 603156 728393 668-40 797
Čistý zisk -7 362 075-102 70116 691284 929-91 390
Čistý zisk v minulom roku -102 70116 691284 929-91 39080 366
Cudzie zdroje 4 417 668-2 944 406-3 047 106-3 030 416-2 745 487
Daň z príjmov 412 494132 586134 900107 45937 678
Daň z príjmov v minulom roku 132 586134 900107 45937 67835 502
Daň z príjmov z bežnej činnosti 412 494132 586134 900107 45937 678
Dlhodobé pohľadávky 17 96623 42420 91119 56226 701
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,18164,06135,19178,9377,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,8391,6562,4887,4555,89
Doba obratu aktív 183,22888,58420,01498,30491,19
Doba obratu pohľadávok 132,17166,67137,38181,4580,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 312512,1964,6160,9456,00
EBIT v minulom roku 36 603156 728393 668-40 797166 207
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 935 96136 603156 728393 668-40 797
EBITDA -7 634 874793 2891 042 8611 268 663772 855
EBITDA marža -1,350,18910,28410,25090,1966
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 634 874793 2891 042 8611 268 663772 855
Efektívna daňová sadzba -0,05944,440,88990,2739-0,7015
Finančná páka -0,14932,711,321,271,33
Finančné účty 695,007 834280 23887 682248 076
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,70-0,3695-0,7604-0,7854-0,7514
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,700,36950,76040,78540,7514
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 278 7851 096 1141 061 5761 322 7791 109 492
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 7,160,57640,15380,12230,1140
Krátkodobé pohľadávky 457 7871 471 2561 289 8801 385 372574 228
Krátkodobé záväzky 4 722 8074 593 270616 461471 851416 548
Krytie dlhovej služby -560,56118,0811,525,952,16
Materiál 2 037261 497229 797173 514181 155
Nákladové úroky 13 6206 7185 1371 28012 915
Nákladové úroky v minulom roku 6 7185 1371 28012 91550 339
Náklady na predaný tovar 375 0761 514 9431 659 2021 267 0461 252 936
Neobežný majetok 180 7085 323 1531 960 7102 006 2222 441 867
Obežný majetok 478 4851 959 2622 039 9591 838 9891 208 747
Obrat aktív 1,990,41080,86900,73250,7431
Obrat neobežného majetku 7,270,61491,781,411,11
Obrat obežného majetku 2,751,671,711,542,25
Odpisy 430 236764 576934 008888 420877 652
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 370 030382 288477 967444 210438 826
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60 206382 288456 041444 210438 826
Osobné náklady 392 802963 824898 599789 3021 029 483
Ostatné náklady na finančnú činnosť 777,001 3891 119805,005 779
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000035,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 815 4924 266 908248 050277 275327 967
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 931 839661 875950 6991 173 349786 262
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,77-0,03220,00550,0940-0,0333
Podiel EBIT k aktívam -10,520,00460,03910,1020-0,0112
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -10,520,00460,04000,1080-0,0123
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,710,01080,04740,1240-0,0141
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41840,54820,49280,50630,7041
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,391,822,031,981,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,020,99490,92930,7667
Pohľadávky z obchodného styku 28 198821 921596 118677 089415 769
Pohotová likvidita II. stupeň 0,09220,44702,252,171,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -618,8110,81-15,8218,89-27,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,5242-40,5537,48-125,317,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,700,63050,21830,15960,1541
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,151,710,28710,20320,2050
Pridaná hodnota 938 7361 758 3161 823 2791 559 0441 462 202
Primárna platobná neschopnosť 135,315,190,41610,40950,7888
Rentabilita aktív, ROA -11,16-0,01290,00420,0739-0,0250
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,67-0,03490,00550,0940-0,0333
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,66506,330,83900,48530,7284
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,66506,330,83900,48530,7284
Služby 216 388334 300398 163232 948298 970
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 659 4837 968 6024 007 4183 858 2193 653 866
Spotreba materiálu… 474 4371 156 7611 307 3121 040 4891 007 267
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 254 705250 0000,00000,00000,0000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 511 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 492 2453 425 3663 492 4722 853 5332 886 346
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 178 433152 1079 91727 443171 208
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 313 8123 273 2593 482 5552 826 0902 715 138
Účtovný cash flow -7 139-272 404192 556-160 394100 016
Úročený dlh 254 705250 0000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -509,255,4530,51307,55-3,16
Vlastné imanie -4 417 6682 944 4063 047 1063 030 4162 745 487
Všetky záväzky 5 077 1515 023 918874 953615 718562 926
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000085 363212 085
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000085 359126 722133 368
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 938 44330 198111 373383 958-39 674
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 938 44330 198111 373383 958-39 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 362 075-102 70116 691284 929-91 390
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -102 70116 691284 929-91 39080 366
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 949 58129 885151 591392 388-53 712
Zásoby 2 037456 748448 930346 373359 742
Záväzky 5 077 1515 023 918874 953615 718562 926
Záväzky z obchodného styku 3 815 4924 266 908248 050277 275327 967
Zisk pred zdanením -6 949 58129 885151 591392 388-53 712
Zmena EBIT -189,490,23350,3981-9,65-0,2455
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -195 251-23 88246 2736 39153 301
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -195 251-23 88246 2736 39153 301
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 051 766150 6227 39723 728106 085
Účtovné závierky