ABEL - Computer, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 838 4891 024 774785 496730 805671 765
Bežná likvidita III. stupeň 4,822,376,257,484,21
Časové rozlíšenie aktív 11 7889 85910 04911 91510 743
Časové rozlíšenie pasív 9 95642,00938,002 754157,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2612-0,3774-0,0166-0,0098-0,6406
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,310,68040,11160,07542,61
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,21920,56870,17560,18100,2790
Celkové tržby 1 466 6891 565 9631 752 5841 605 4410,0000
Celkový dlh 148 989371 497117 216111 601146 489
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -479 418-656 893-410 386-399 333-336 383
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 479 418656 893410 386399 333336 383
Čistý cash flow -177 475246 50711 0536 067336 383
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 16425 53470 66468 22215 640
Čistý zisk 26 91112 03650 89248 68515 640
Čistý zisk v minulom roku 12 03650 89248 68542 64524 674
Cudzie zdroje -679 544-653 235-667 342-616 450-525 119
Daň z príjmov 11 25313 49819 77219 5370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 49819 77219 53715 0730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 25313 49819 77219 5370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,2127,8228,3628,0933,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,6325,0127,1626,7931,55
Doba obratu aktív 211,55241,49164,72166,94183,70
Doba obratu pohľadávok 32,2127,8228,3628,0933,25
Doba obratu zásob 36,0029,5824,3534,2333,85
Doba splácania záväzkov 58,58143,4034,7531,2847,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,2885,3820,7718,3835,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 33,73123,0715,086,980,0000
EBIT v minulom roku 25 53470 66468 22257 71824 674
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 16425 53470 66468 22215 640
EBITDA 140 831135 872125 627100 40324 077
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 140 831135 872125 627100 40324 077
Efektívna daňová sadzba 0,29490,52860,27980,28640,0000
Finančná páka 1,231,571,181,191,28
Finančné účty 479 418656 893410 386399 333336 383
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8104-0,6374-0,8496-0,8435-0,7817
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81040,63740,84960,84350,7817
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 140 747136 808126 41999 10822 452
Krátkodobé pohľadávky 127 655118 058135 226122 962121 585
Krátkodobé záväzky 135 875362 30999 04880 445128 929
Krytie dlhovej služby 128,73204,32144,07115,140,0000
Materiál 1 3611 7481 7742 2493 619
Náklady na predaný tovar 993 6001 092 2221 229 5961 126 023988 178
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 846 664922 1821 040 377938 740807 519
Neobežný majetok 136 133165 229160 427108 548128 160
Obežný majetok 690 568849 686615 020610 342532 862
Obrat aktív 1,731,512,222,191,99
Obrat neobežného majetku 10,639,3710,8514,7210,41
Obrat obežného majetku 2,091,822,832,622,50
Obrat zásob 10,1412,3414,9910,6610,78
Odpisy 100 20291 39452 06025 89012 701
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 50 10145 69726 03012 94512 701
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 50 10145 69726 03012 9450,0000
Osobné náklady 365 243374 351416 467384 9210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 582,00450,002 0341 8851 664
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000039,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 78 234310 94242 97817 9600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 127 113103 430102 95274 57528 341
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57180,64100,52250,54640,5007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80620,81970,81510,81580,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,53510,49520,49110,50260,3507
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,221,231,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97340,98051,091,1527,29
Pohľadávky z obchodného styku 117 424106 123129 526117 262115 389
Pohotová likvidita II. stupeň 4,242,175,566,423,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,83-2,65-60,38-101,61-1,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,21920,56870,17560,18100,2790
Pridaná hodnota 453 067456 668510 922471 845346 558
Primárna platobná neschopnosť 0,66632,930,33180,15320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,291,814,104,802,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,062,730,93301,116,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,062,730,93301,116,08
Služby 100 950118 699145 041130 264130 655
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 838 4891 024 774785 496730 805671 765
Spotreba materiálu… 45 98651 34144 17857 01950 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 446 9161 549 5831 741 9311 598 1631 334 736
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 249,00693,001 413295,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 393 8791 498 6101 688 7431 561 7011 321 907
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 78850 28051 77536 16712 829
Účtovný cash flow -177 475246 50711 0536 067336 383
Vlastné imanie 679 544653 235667 342616 450525 119
Všetky záväzky 148 989371 497117 216111 601146 489
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 094665,00872,00872,000,0000
Výsledok hospodárenia 40 87841 02874 77674 80811 376
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 87841 02874 77674 80811 376
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 91112 03650 89248 68515 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 03650 89248 68542 64524 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 16425 53470 66468 22223 234
Zásoby 83 49574 73569 40888 04774 894
Záväzky 148 989371 497117 216111 601146 489
Záväzky z obchodného styku 78 234310 94242 97817 9600,0000
Zisk pred zdanením 38 16425 53470 66468 22223 234
Zmena EBIT 1,490,36131,041,180,6339
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00004 143204,000,00000,0000