LOGISPED, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 301 0721 424 3151 222 0351 275 7291 637 724
Bankové úvery 432,0010 602473,00870,00264,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,511,821,651,261,10
Bežné bankové úvery 432,0010 602473,00870,00264,00
Časové rozlíšenie aktív 6 1888 0403 9033 2813 122
Časové rozlíšenie pasív 77 24458 9788 615105 977285 041
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16110,0812-0,03780,2317-1,14
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,70020,58140,65621,012,51
Celkové tržby 4 215 1864 249 7923 653 6624 257 7660,0000
Celkový dlh 503 993501 938480 747587 302967 663
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -121 2884 84221 62577 785-356 861
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 121 7205 76075 84848 159437 125
Čistý cash flow 115 960-70 08827 689-134 947437 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 141 441172 977200 546164 62955 789
Čistý zisk 104 436130 726150 532124 30950 879
Čistý zisk v minulom roku 130 726150 532124 30982 537153 469
Cudzie zdroje -719 835-863 399-732 673-582 450-385 020
Daň z príjmov 36 85540 77747 50837 5660,0000
Daň z príjmov v minulom roku 40 77747 50837 56626 0850,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 36 85540 77747 50837 5660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,7686,2773,3472,2661,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,6484,4869,2568,7460,00
Doba obratu aktív 113,06122,38123,20111,95108,00
Doba obratu pohľadávok 64,7686,2773,3472,2661,69
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000060,56
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,5742,1238,5540,4358,46
EBIT v minulom roku 172 977200 546164 629111 816159 754
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 141 441172 977200 546164 62955 789
EBITDA 266 152278 249272 324241 664149 227
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 266 152278 249272 324241 664149 227
Finančná páka 1,811,651,672,194,25
Finančné účty 121 7205 76075 84848 159437 125
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5533-0,6062-0,5996-0,4566-0,2351
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55330,60620,59960,45660,2351
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 277 408275 388285 532246 182142 091
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38530,34420,31290,36110,5413
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000097 000125 07480 000
Krátkodobé pohľadávky 745 1971 004 065727 455823 443935 491
Krátkodobé záväzky 501 361490 236382 374460 658886 444
Krytie dlhovej služby 1 774188,77108,6787,7530,39
Nákladové úroky 150,001 4742 5062 7544 910
Nákladové úroky v minulom roku 1 4742 5062 7543 1946 285
Náklady na predaný tovar 3 923 3313 952 1463 357 1833 960 1785 342 563
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000550,00
Neobežný majetok 427 967406 450414 829400 846261 986
Obežný majetok 866 9171 009 825803 303871 6021 372 616
Obrat aktív 3,232,982,963,263,38
Obrat neobežného majetku 9,8110,458,7310,3821,13
Obrat obežného majetku 4,844,214,514,774,03
Odpisy 125 29895 15674 91668 87451 756
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 62 64947 57837 45834 43751 756
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 62 64947 57837 45834 4370,0000
Osobné náklady 47 32444 38936 93136 2630,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7442 8612 7222 9827 136
Ostatné záväzky z obchodného styku 491 483449 159349 525433 1440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 229 734225 882225 448193 183102 635
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,856,677,135,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,602,122,361,893,71
Pohľadávky z obchodného styku 743 827983 199686 931783 314909 794
Pohotová likvidita II. stupeň 1,511,821,651,261,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,2112,32-26,464,32-0,8808
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 773,07-47,5511,05-49,0089,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38740,35240,39340,46040,5909
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,70020,58140,65621,012,51
Pridaná hodnota 276 880296 046263 414199 037192 161
Primárna platobná neschopnosť 0,66070,45680,50880,55300,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,891,801,772,436,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,891,801,772,436,48
Služby 3 896 4223 915 4443 325 4173 932 3025 310 013
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 301 0721 424 3151 222 0351 275 7291 637 724
Spotreba materiálu… 26 90936 70231 76627 87632 000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 432,0010 60297 473125 94480 264
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 207 2114 248 1923 628 5624 162 9655 534 724
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 0000,00007 9653 7500,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000550,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 200 2114 248 1923 620 5974 159 2155 534 174
Účtovný cash flow 115 960-70 08827 689-134 947437 125
Úročený dlh 432,0010 60297 473125 94480 264
Úrokové krytie 942,94117,3580,0359,7811,36
Vlastné imanie 719 835863 399732 673582 450385 020
Všetky záväzky 503 993501 938480 747587 302967 663
Výsledok hospodárenia 145 525183 093205 373175 98697 471
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 145 525183 093205 373175 98697 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 104 436130 726150 532124 30950 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 130 726150 532124 30982 537153 469
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 141 291171 503198 040161 87568 561
Záväzky 503 993501 938480 747587 302967 663
Záväzky z obchodného styku 491 483449 159349 525433 1440,0000
Zisk pred zdanením 141 291171 503198 040161 87568 561
Zmena EBIT 0,81770,86251,221,470,3492
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 3290,00000,0000554,000,0000