MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 474 6671 530 3281 180 1631 204 779325 654
Bankové úvery 0,00000,00003 64811 7840,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,16270,16550,19180,28470,7547
Bežné bankové úvery 0,00000,00003 6488 1360,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 3351 8941 9782 2822 482
Časové rozlíšenie pasív 1 107 4471 021 263847 148705 75185 771
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,501,421,39-2,47-6,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2925-0,1851-0,20310,24600,6530
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,6012,147,7614,1013,10
Celkové tržby 1 981 2711 951 1791 618 8731 604 5360,0000
Celkový dlh 324 519470 324294 979465 978222 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -101 857-37 856-89 252-134 125-113 846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 85737 85692 900145 909113 846
Čistý cash flow 64 001-55 044-53 00981 473113 846
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 9576 0108 41852 91017 016
Čistý zisk 3 9601 7414 98547 28515 814
Čistý zisk v minulom roku 1 7414 98547 2854 82965 386
Cudzie zdroje -42 701-38 741-38 036-33 050-17 007
Daň z príjmov 997,004 2202 8804 3740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 2202 8804 3742 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 997,004 2202 8804 3740,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00003 6480,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00003 6480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,1556,4145,1359,6730,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,4948,5835,0238,4830,42
Doba obratu aktív 513,17497,64473,46495,54131,33
Doba obratu pohľadávok 37,1556,4145,1359,6730,88
Doba obratu zásob 400,54481,47449,07387,58476,00
Doba splácania záväzkov 18 00228 25819 92929 67880,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,1596,72104,70136,2270,31
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 0419 1277 07015 5820,0000
EBIT v minulom roku 6 0108 41852 9109 40965 386
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 9576 0108 41852 91017 016
EBITDA 127 401112 579103 951134 65751 225
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 127 401112 579103 951134 65751 225
Efektívna daňová sadzba 0,20110,70790,36620,08470,0000
Finančná páka 34,5339,5031,0336,4519,15
Finančné účty 101 85737 85692 900145 909113 846
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 124 659109 929101 419132 77048 765
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14840,19440,22110,27490,5354
Krátkodobé pohľadávky 106 767173 480112 504145 06476 569
Krátkodobé záväzky 218 838297 440260 986331 173174 354
Krytie dlhovej služby 0,11500,11020,12260,19050,5892
Materiál 2 3061 9642 3711 8832 013
Nákladové úroky 0,000049,00553,001 2511 202
Nákladové úroky v minulom roku 49,00553,001 2511 7000,0000
Náklady na predaný tovar 847 736880 047722 737778 348791 055
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 4373 8424 7804 0732 624
Neobežný majetok 1 258 8391 312 030966 900907 199129 335
Obežný majetok 213 493216 404211 285295 298193 837
Obrat aktív 0,71130,73350,77090,73662,78
Obrat neobežného majetku 0,83320,85550,94100,97827,00
Obrat obežného majetku 4,915,194,313,014,67
Obrat zásob 0,91130,75810,81280,94170,7668
Odpisy 119 712103 92093 00279 55231 581
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 59 85651 96046 50139 77631 581
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 85651 96046 50139 7760,0000
Osobné náklady 1 018 327952 337797 247677 4410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 7422 6502 5322 4622 460
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 27596 06792 593173 8770,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 123 672105 66197 987126 83747 395
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,09270,04490,11961,050,9299
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,063,934,266,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 45,3363,0939,1426,770,1441
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,17670,22950,21010,14413,61
Pohľadávky z obchodného styku 81 870149 40487 29993 56175 422
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15910,16170,18650,28060,7416
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,66720,70380,7175-0,4057-0,1494
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1 123-95,8665,1394,71
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22010,30730,24990,38680,6844
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,6012,147,7614,1013,10
Pridaná hodnota 201 141242 385187 077109 053114 022
Primárna platobná neschopnosť 0,74840,64301,061,860,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,09270,04490,13111,430,9299
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,554,182,843,464,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,554,182,843,464,35
Služby 518 516548 481378 152427 107388 614
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 474 6671 530 3281 180 1631 204 779325 654
Spotreba materiálu… 324 783327 724339 805347 168399 817
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 64811 7840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 048 8771 122 432909 814887 688905 077
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000287,000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 9495 8706 6335 6493 790
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 041 9281 116 562903 181881 752901 287
Účtovný cash flow 64 001-55 044-53 00981 473113 846
Úročený dlh 0,00000,00003 64811 7840,0000
Úrokové krytie 0,0000122,6515,2242,2914,16
Vlastné imanie 42 70138 74138 03633 05017 007
Všetky záväzky 324 519470 324294 979465 978222 876
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 029 035947 295782 089650 62946 082
Výnosy budúcich období krátkodobé 78 41273 96865 05955 12239 649
Výsledok hospodárenia 7 6898 65910 94955 39219 644
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 6898 65910 94955 39219 644
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 9601 7414 98547 28515 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7414 98547 2854 82965 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 9575 9617 86551 65915 814
Zásoby 4 8695 0685 8814 3253 422
Záväzky 324 519470 324294 979465 978222 876
Záväzky z obchodného styku 61 27596 06792 593173 8770,0000
Zisk pred zdanením 4 9575 9617 86551 65915 814
Zmena EBIT 0,82480,71390,15915,620,2602
Účtovné závierky