DUBOS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 474 6081 346 5851 177 282771 7480,0000
Bankové úvery 233 707256 542250 421219 7280,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,020,89620,88260,69310,0000
Bežné bankové úvery 233 707256 542250 421219 7280,0000
Časové rozlíšenie aktív 8 6639 3739 6583 4230,0000
Časové rozlíšenie pasív 106,000,0000100,00455,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,263,303,242,870,0000
Celkové tržby 6 017 1354 649 4375 316 2260,00000,0000
Celkový dlh 1 021 6611 033 617899 782571 9730,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 175 503186 963210 095197 3620,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 58 20469 57940 32622 3660,0000
Čistý cash flow -11 37529 25316 70622 3660,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 164 67369 014104 65510 1780,0000
Čistý zisk 111 45335 56871 7003 2230,0000
Čistý zisk v minulom roku 35 56871 7003 46530 8590,0000
Cudzie zdroje -452 841-312 968-277 400-199 3200,0000
Daň z príjmov 34 61214 26724 9200,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 14 26724 9209 7890,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 34 61214 26724 9200,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 19 5810,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,6344,6237,5629,890,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,6741,8535,5525,150,0000
Doba obratu aktív 89,68106,6881,1775,190,0000
Doba obratu pohľadávok 47,8244,6237,5629,890,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000053,700,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,3436,4529,1928,490,0000
EBIT v minulom roku 69 014104 65520 92339 9860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 164 67369 014104 65510 1780,0000
EBITDA 387 082270 555161 64848 5270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 387 082270 555161 64848 5270,0000
Finančná páka 3,264,304,243,870,0000
Finančné účty 58 20469 57940 32622 3660,0000
Hrubá marža 0,44580,48420,50080,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 389 273331 968167 03046 3290,0000
Krátkodobé pohľadávky 766 765563 292544 800306 8000,0000
Krátkodobé záväzky 581 046460 054423 347292 4590,0000
Krytie dlhovej služby 20,8014,1120,126,980,0000
Materiál 0,00000,00000,000022 6980,0000
Nákladové úroky 18 60819 1798 0356 9550,0000
Nákladové úroky v minulom roku 19 1798 0357 6699 1270,0000
Náklady na predaný tovar 3 319 1192 356 0682 631 8461 987 7460,0000
Neobežný majetok 621 395704 341582 498416 4610,0000
Obežný majetok 844 550632 871585 126351 8640,0000
Obrat aktív 4,073,424,504,850,0000
Obrat neobežného majetku 9,666,549,099,000,0000
Obrat obežného majetku 7,117,289,0510,650,0000
Odpisy 233 900198 16456 36813 7480,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 116 95099 08228 18413 7480,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 116 95099 08228 1840,00000,0000
Osobné náklady 2 371 2972 058 7582 515 5070,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 4773 1892 6182 1980,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 86 25368 43353 8630,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 345 353233 732128 06816 9710,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88400,91450,94480,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,88480,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,091,060,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,030,99751,04127,930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 750 919528 235515 655258 1880,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,020,89620,88260,64880,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 39,81-10,70-16,60-8,910,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,61131,532,083,220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69280,76760,76430,74110,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,263,303,242,870,0000
Pridaná hodnota 2 682 5792 251 2512 662 4011 758 8140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,643,825,5711,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,643,825,5711,790,0000
Služby 3 283 5962 317 4762 585 4131 955 8870,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 474 6081 346 5851 177 282771 7480,0000
Spotreba materiálu… 35 52338 59246 43331 8590,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 233 707256 542250 421219 7280,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 005 0324 639 6205 298 2473 753 1990,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00006 6390,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 33432 3014 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 001 6984 607 3195 294 2473 746 5600,0000
Účtovný cash flow -11 37529 25316 70622 3660,0000
Úročený dlh 233 707256 542250 421219 7280,0000
Úrokové krytie 8,853,6013,021,460,0000
Vlastné imanie 452 841312 968277 400199 3200,0000
Všetky záväzky 1 021 6611 033 617899 782571 9730,0000
Výsledok hospodárenia 156 51678 558109 28034 7790,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 156 51678 558109 28034 7790,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 111 45335 56871 7003 2230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 56871 7003 46530 8590,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 146 06549 83596 6208 1590,0000
Zásoby 0,00000,00000,000022 6980,0000
Záväzky 1 021 6611 033 617899 782571 9730,0000
Záväzky z obchodného styku 86 25368 43353 8630,00000,0000
Zisk pred zdanením 146 06549 83596 6208 1590,0000
Zmena EBIT 2,390,65945,000,25450,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000026 1340,00000,00000,0000