Mestské lesy Tisovec s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 548 372712 771844 849857 001869 668
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00001 920
Bankové úvery 31 557124 025139 94267 092116 256
Bežná likvidita III. stupeň 0,32510,60580,57100,62130,5236
Bežné bankové úvery 25 08599 89597 6926 72237 766
Časové rozlíšenie aktív 3 9437 7593 7686 7472 583
Časové rozlíšenie pasív 219 900238 009256 118345 445288 799
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,39610,55770,01530,0639-0,0352
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43240,52390,90710,67520,9703
Celkové tržby 458 705757 3271 065 7551 041 1971 685 484
Celkový dlh 99 164163 227280 030206 180286 051
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 73795 398126 56555 278107 885
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 82028 62713 37711 8148 371
Čistý cash flow -16 80715 2501 5633 443-1 113
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -46 0576 09219 35627 29420 908
Čistý zisk -47 2272 83313 32619 4218 863
Čistý zisk v minulom roku 2 83313 32619 4218 8636 193
Cudzie zdroje -229 308-311 535-308 701-305 376-294 818
Daň z príjmov 0,00001 4104 8996 1884 695
Daň z príjmov v minulom roku 1 4104 8996 1884 6953 824
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 4104 8996 1884 695
Dlhodobé bankové úvery 6 47224 13042 25060 37078 490
Dlhodobý dlh 6 47224 13042 25060 37078 490
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,2758,1558,3555,6622,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,934,9819,9319,4117,82
Doba obratu aktív 445,42364,33322,17300,80339,27
Doba obratu pohľadávok 18,2758,1558,3555,6622,92
Doba obratu zásob 0,000012 63331 6310,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00004 85735 7920,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,4613,9838,8518,9012,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002 19418 2280,00000,0000
EBIT v minulom roku 6 09219 35627 29420 90810 273
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -46 0576 09219 35627 29420 908
EBITDA 29 650198 667194 791199 911130 873
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 650198 667194 791199 911130 873
Finančná páka 2,392,292,742,812,95
Finančné účty 11 82028 62713 37711 8148 371
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 741197 418194 184198 859127 052
Krátkodobé pohľadávky 22 487113 765153 021158 57158 740
Krátkodobé záväzky 42 43127 345101 88453 85831 640
Krytie dlhovej služby 0,13410,82830,75720,57650,4419
Materiál 2 3068 908660,00642,000,0000
Nákladové úroky 1 1701 8491 1311 6857 350
Nákladové úroky v minulom roku 1 8491 1311 6857 350256,00
Náklady na predaný tovar 266 819447 604664 894735 0841 305 231
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 0551 0390,00000,0000
Neobežný majetok 454 930491 497584 642604 719682 116
Obežný majetok 89 499213 515256 439245 535184 969
Obrat aktív 0,81951,001,131,211,08
Obrat neobežného majetku 0,98781,451,641,721,37
Obrat obežného majetku 5,023,343,734,245,06
Odpisy 74 798190 976174 804171 570106 156
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 39995 48887 40285 78553 078
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 39995 48887 40285 78553 078
Osobné náklady 177 063199 215224 843203 425178 821
Ostatné náklady na finančnú činnosť 909,001 949607,001 0523 821
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 72312 35551 88638 06617 033
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 571193 809188 130190 991115 019
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97000,74760,76930,6674-0,4838
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000129,68281,310,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,341,301,50-2,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72480,68300,73140,8128-1,30
Pohľadávky z obchodného styku 20 8469 74252 26555 31245 679
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,64-20,43-197,51-88,69264,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,368,251,382,04-0,1514
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43240,52390,90710,67520,9703
Pridaná hodnota 182 547266 483292 282304 813-369 615
Primárna platobná neschopnosť 1,281,270,99270,68820,3729
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,340,82161,441,032,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,340,82161,441,032,19
Služby 168 644344 721582 030574 4541 133 031
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 548 372712 771844 849857 001869 668
Spotreba materiálu… 88 84773 66297 948118 313202 161
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 557124 025139 94267 092116 256
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 449 366714 437957 1761 039 897935 616
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000350,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00008 6801 5550,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 449 366705 407955 6211 039 897935 616
Účtovný cash flow -16 80715 2501 5633 443-1 113
Úročený dlh 31 557124 025139 94267 092116 256
Úrokové krytie -39,363,2917,1116,202,84
Vlastné imanie 229 308311 535308 701305 376294 818
Všetky záväzky 99 164163 227280 030206 180286 051
Výnosy budúcich období dlhodobé 219 900238 009256 118345 079288 799
Výsledok hospodárenia -45 1488 04119 98728 34124 717
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -45 1488 04119 98728 34124 717
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -47 2272 83313 32619 4218 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 83313 32619 4218 8636 193
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -47 2274 24318 22525 60913 558
Zásoby 55 19271 12390 04175 150117 858
Záväzky 99 164163 227280 030206 180286 051
Záväzky z obchodného styku 26 72312 35551 88638 06617 033
Zisk pred zdanením -47 2274 24318 22525 60913 558
Zmena EBIT -7,560,31470,70921,312,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -9 328-27 16616 123-42 31728 041
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -9 328-27 16616 123-42 31728 041