First information systems, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 525 699585 626675 841816 955470 872
Bežná likvidita III. stupeň 4,024,575,903,983,82
Časové rozlíšenie aktív 21 40832 0751 8191 8071 256
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,10840,35010,2409-0,2731-0,8585
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3705-1,46-1,310,90772,61
Celkové tržby 679 621650 140654 6621 023 7210,0000
Celkový dlh 119 767113 737119 749201 720124 817
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -309 746-265 740-430 948-564 884-297 103
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 309 746265 740430 948564 884297 103
Čistý cash flow 44 006-165 208-133 936168 050297 103
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 4625 28223 275254 87728 696
Čistý zisk 3 9581 47614 607196 32228 696
Čistý zisk v minulom roku 1 47614 607196 322103 4566 033
Cudzie zdroje -405 932-471 889-556 092-615 235-346 055
Daň z príjmov 2 5043 8068 66858 5550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 8068 66858 55530 3220,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 5043 8068 66858 5550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 81,14122,2295,7860,42123,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,54115,3167,6260,06121,92
Doba obratu aktív 291,96328,82377,63291,56426,30
Doba obratu pohľadávok 81,14122,2295,7860,42123,60
Doba splácania záväzkov 751,86557,89596,47753,86227,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,9663,3657,1966,08102,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 372,41242,83224,29414,130,0000
EBIT v minulom roku 5 28223 275254 877133 7786 033
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 4625 28223 275254 87728 696
EBITDA 31 20017 84342 148276 05739 163
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 20017 84342 148276 05739 163
Efektívna daňová sadzba 0,38750,72060,37240,22970,0000
Finančná páka 1,301,241,221,331,36
Finančné účty 309 746265 740430 948564 884297 103
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7722-0,8058-0,8228-0,7531-0,7349
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77220,80580,82280,75310,7349
Hrubá marža 0,49800,50290,52010,52440,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 72717 47941 851276 50038 837
Krátkodobé pohľadávky 146 103217 678171 421169 298136 525
Krátkodobé záväzky 118 763112 848102 356185 147113 725
Náklady na predaný tovar 318 741323 105312 765485 915182 168
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 65573 83162 63589 64318 636
Neobežný majetok 48 44270 13371 65380 96635 988
Obežný majetok 455 849483 418602 369734 182433 628
Obrat aktív 1,251,110,96661,250,8562
Obrat neobežného majetku 13,579,279,1212,6311,20
Obrat obežného majetku 1,441,341,081,390,9297
Odpisy 25 03223 25818 62618 8863 164
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 51611 6299 3139 4433 164
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 51611 6299 3139 4430,0000
Osobné náklady 337 104307 814292 381260 8230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 473,00364,00297,00557,00326,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 35729 50216 62919 7880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 99024 73433 233215 20831 860
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58920,45380,63760,69150,6310
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,99590,94140,85870,48590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,874,435,445,991,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,001,061,162,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93470,98761,091,9269,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0670-0,2541-0,20500,16430,7369
Pohľadávky z obchodného styku 143 223205 373121 028168 289134 668
Pohotová likvidita II. stupeň 4,024,575,903,983,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,222,864,15-3,66-1,16
Pridaná hodnota 338 476326 965340 476536 818220 997
Primárna platobná neschopnosť 0,41070,23920,31800,60440,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,612,354,213,052,61
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,846,372,840,73073,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,846,372,840,73073,19
Služby 240 372226 870233 919376 254146 502
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 525 699585 626675 841816 955470 872
Spotreba materiálu… 20 71422 40416 21120 01817 030
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 657 217650 070653 2411 023 233403 165
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000500,000,0000
Tržby z predaja tovaru 96 485109 829100 606142 37074 096
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 560 732540 241552 635880 363329 069
Účtovný cash flow 44 006-165 208-133 936168 050297 103
Vlastné imanie 405 932471 889556 092615 235346 055
Všetky záväzky 119 767113 737119 749201 720124 817
Výsledok hospodárenia 6 168-5 41523 522257 67135 999
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 168-5 41523 522257 67135 999
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 9581 47614 607196 32228 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 47614 607196 322103 4566 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 4625 28223 275254 87740 068
Záväzky 119 767113 737119 749201 720124 817
Záväzky z obchodného styku 58 82549 11838 488101 7080,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 33 46819 61621 85981 9200,0000
Zisk pred zdanením 6 4625 28223 275254 87740 068
Zmena EBIT 1,220,22690,09131,914,76