Hoško, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 323 7022 487 9612 713 8232 601 1011 906 927
Bankové úvery 236 663344 920254 213223 039156 318
Bežná likvidita III. stupeň 0,91490,70780,68800,83531,02
Bežné bankové úvery 106 677344 920254 213223 039156 318
Časové rozlíšenie aktív 16 66414 07314 15713 7049 108
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,072,762,462,051,52
Celkové tržby 5 301 6254 997 6304 712 7024 479 5680,0000
Celkový dlh 1 567 2411 825 8801 930 2541 748 6431 149 613
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 226 504338 011240 570110 132100 121
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 1596 90913 643112 90756 197
Čistý cash flow 3 250-6 734-99 264-3 72256 197
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 164 40485 364153 307215 528199 774
Čistý zisk 105 37734 29382 345127 310155 118
Čistý zisk v minulom roku 34 29382 345127 310236 179151 234
Cudzie zdroje -756 461-662 081-783 569-852 458-757 314
Daň z príjmov 30 61110 23724 58640 9430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 23724 58640 94369 7040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 30 61110 23724 58640 9430,0000
Dlhodobé bankové úvery 129 9860,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 8 2139 4119 9006 1022 769
Dlhodobý dlh 129 9860,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,9970,4770,1072,1664,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,0964,3661,7962,0462,64
Doba obratu aktív 169,47190,49217,98220,61146,80
Doba obratu pohľadávok 70,5871,1970,8972,6864,70
Doba obratu zásob 11,8814,199,896,8315,24
Doba splácania záväzkov 909,14998,161 100794,2782,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,8876,9785,8481,1758,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 499,34456,56499,37353,490,0000
EBIT v minulom roku 85 364153 307215 528350 924199 429
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 164 40485 364153 307215 528199 774
EBITDA 1 021 4171 168 3941 123 7701 023 001691 881
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 021 4171 168 3941 123 7701 023 001691 881
Finančná páka 3,073,763,463,052,52
Finančné účty 10 1596 90913 643112 90756 197
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 285 4031 335 0341 263 9641 154 124688 576
Krátkodobé pohľadávky 959 622920 411872 724850 811837 662
Krátkodobé záväzky 985 6521 005 3221 068 667957 016758 279
Krytie dlhovej služby 35,9528,6124,2321,6415,49
Materiál 1 8541 8562 9361 32617 157
Nákladové úroky 28 41640 83446 37647 27544 656
Nákladové úroky v minulom roku 40 83446 37647 27545 04148 195
Náklady na predaný tovar 3 424 7433 052 6552 941 1572 853 6833 341 221
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 395 716367 620354 504439 789780 359
Neobežný majetok 1 316 1631 522 8641 793 7941 609 344968 619
Obežný majetok 990 875951 024905 872978 053929 200
Obrat aktív 2,151,921,671,652,49
Obrat neobežného majetku 3,803,132,532,674,89
Obrat obežného majetku 5,055,015,024,405,10
Obrat zásob 30,7225,7236,9153,4223,96
Odpisy 957 9201 161 0361 027 854861 436432 196
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 478 960580 518513 927430 718432 196
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 478 960580 518513 927430 7180,0000
Osobné náklady 556 596514 221483 733436 0160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5023 6543 9563 9153 469
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000298,00164,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 541 357459 842485 008425 9260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 063 2971 195 3291 110 199988 746587 314
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,994,664,523,300,4190
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,843,333,313,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,021,061,123,24
Pohľadávky z obchodného styku 906 255840 641769 273731 547813 623
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90310,69720,68070,82830,9873
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -232,7698,327,89229,03-13,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,1144-0,1649-2,14-0,07871,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67450,73390,71130,67230,6029
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,072,762,462,051,52
Pridaná hodnota 1 580 0161 714 5481 603 0391 449 9441 399 988
Primárna platobná neschopnosť 0,59740,54700,63050,58220,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,531,561,721,711,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,531,561,721,711,66
Služby 2 166 3801 806 7871 806 0621 637 3391 628 184
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 323 7022 487 9612 713 8232 601 1011 906 927
Spotreba materiálu… 862 647878 248780 591776 555932 678
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 236 663344 920254 213223 039156 318
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 139 5034 852 3504 616 2714 370 9974 741 209
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 134 74485 14772 07567 3700,0000
Tržby z predaja tovaru 421 969390 270371 101457 136801 407
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 582 7904 376 9334 173 0953 846 4913 939 802
Účtovný cash flow 3 250-6 734-99 264-3 72256 197
Úročený dlh 236 663344 920254 213223 039156 318
Úrokové krytie 5,792,093,314,564,47
Vlastné imanie 756 461662 081783 569852 458757 314
Všetky záväzky 1 567 2411 825 8801 930 2541 748 6431 149 613
Výsledok hospodárenia 170 09389 031157 101219 283251 404
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 170 09389 031157 101219 283251 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 105 37734 29382 345127 310155 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 29382 345127 310236 179151 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 135 98844 530106 931168 253203 023
Zásoby 12 88114 2939 6058 23332 572
Záväzky 1 567 2411 825 8801 930 2541 748 6431 149 613
Záväzky z obchodného styku 541 357459 842485 008425 9260,0000
Zisk pred zdanením 135 98844 530106 931168 253203 023
Zmena EBIT 1,930,55680,71130,61421,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 28 1483 47410 8909 6528 281
Účtovné závierky