ALOBEX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 11864 14837 42530 68939 366
Bankové úvery 7 5190,000015 57719 12419 085
Bežná likvidita III. stupeň 1,901,321,411,151,59
Bežné bankové úvery 7 5190,000015 57719 12419 085
Časové rozlíšenie aktív 666,00601,00612,00524,00815,00
Časové rozlíšenie pasív 189,0047,0041,0047,0014,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7569-0,8650-0,59417,26-1,68
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,84210,20020,3454-0,73241,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,934,724,8539,975,65
Celkové tržby 201 718180 087183 278127 9430,0000
Celkový dlh 22 98952 90230 99529 89433 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 871-21 4273 83711 1809 138
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 39021 42711 7407 9449 947
Čistý cash flow -9 0379 6873 796-5 4309 947
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 8987 0657 9854 21041 748
Čistý zisk 742,004 8105 6411 40238 545
Čistý zisk v minulom roku 4 8105 6411 402-6 572-6 962
Cudzie zdroje -11 940-11 199-6 389-748,00-5 918
Daň z príjmov 197,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 197,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,0247,0915,3613,2326,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,9247,0915,3613,2325,47
Doba obratu aktív 63,65130,4174,7887,5581,28
Doba obratu pohľadávok 8,0247,0915,3613,2326,04
Doba obratu zásob 2 130802,201 2651 057571,44
Doba splácania záväzkov 1 2962 048799,48448,4817,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,4598,3721,9621,1510,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 867,451 830481,11197,990,0000
EBIT v minulom roku 7 0657 9854 210-2 484-3 496
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 8987 0657 9854 21041 748
EBITDA 2 7797 9059 0886 10043 458
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7797 9059 0886 10043 458
Finančná páka 2,945,735,8641,036,65
Finančné účty 12 39021 42711 7407 9449 947
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 9297 0658 2195 13942 212
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,30560,75430,29360,24160,1281
Krátkodobé pohľadávky 4 42523 1647 6854 63612 611
Krátkodobé záväzky 10 73148 38710 9897 4145 044
Krytie dlhovej služby 2,906,106,573,3013,57
Materiál 17 63718 95617 38817 47314 953
Nákladové úroky 959,001 2951 3841 8483 203
Nákladové úroky v minulom roku 1 2951 3841 8483 1283 466
Náklady na predaný tovar 162 144138 583145 40597 648107 146
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 0228 6255 0176 0349 551
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000112,001 040
Obežný majetok 34 45263 54736 81330 05337 511
Obrat aktív 5,732,804,884,174,49
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00001 142169,97
Obrat obežného majetku 5,852,834,964,264,71
Obrat zásob 0,17130,45500,28850,34530,6387
Odpisy 0,00000,0000224,00928,00464,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000112,00464,00464,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000112,00464,000,0000
Osobné náklady 36 00932 89928 25523 9540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 850,00840,00869,00961,001 246
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 18243 2356 6133 2730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 742,004 8105 8652 33039 009
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03810,42950,25680,07061,54
Podiel EBIT k aktívam 0,05400,11010,21340,13721,06
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05430,11020,21360,13741,06
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07840,44960,30250,18121,22
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91750,80310,75820,79070,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 12,994,757,435,020,6498
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,251,321,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,251,311,22150,05
Pohľadávky z obchodného styku 4 36923 1647 6854 63612 334
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94800,93310,75310,49290,9681
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,32-1,16-1,680,1378-0,5950
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,427,482,74-2,943,11
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,21410,00000,41620,62320,4848
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65460,82470,82820,97410,8493
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,934,724,8539,975,65
Pridaná hodnota 39 24540 96537 26430 29469 625
Primárna platobná neschopnosť 1,641,870,86050,70600,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02110,07500,15070,04570,9791
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06210,42950,88291,876,51
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67190,44240,44120,29880,4120
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,276,693,414,900,7693
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,276,693,414,900,7693
Služby 61 69132 8677 04112 80612 265
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 11864 14837 42530 68939 366
Spotreba materiálu… 97 43197 091133 34778 80885 330
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 5190,000015 57719 12419 085
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 201 389179 548182 669127 942176 771
Tržby z predaja tovaru 4 7478 67313 64319 22112 109
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 196 642170 875169 026108 721164 662
Účtovný cash flow -9 0379 6873 796-5 4309 947
Úročený dlh 7 5190,000015 57719 12419 085
Úrokové krytie 1,985,465,772,2813,03
Vlastné imanie 11 94011 1996 389748,005 918
Všetky záväzky 22 98952 90230 99529 89433 434
Výsledok hospodárenia 2 7797 9058 8645 17242 994
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 7797 9058 8645 17242 994
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 742,004 8105 6411 40238 545
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 8105 6411 402-6 572-6 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 939,005 7706 6012 36238 545
Zásoby 17 63718 95617 38817 47314 953
Záväzky 22 98952 90230 99529 89433 434
Záväzky z obchodného styku 7 18243 2356 6133 2730,0000
Zisk pred zdanením 939,005 7706 6012 36238 545
Zmena EBIT 0,26860,88481,90-1,69-11,94