Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 978 5211 877 7791 923 1501 532 7521 759 669
Bežná likvidita III. stupeň 0,51400,45050,73610,61590,7465
Časové rozlíšenie aktív 3 5552 0832 2162 4661 580
Časové rozlíšenie pasív 1 023 078928 905976 466638 132726 843
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,85190,6850-0,18010,5962-1,32
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,04-1,500,3181-1,474,11
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,982,032,051,891,63
Celkové tržby 1 507 0631 416 7601 364 8451 332 1910,0000
Celkový dlh 634 908636 184636 790584 991640 643
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -427 846-154 776-368 972-313 150-515 855
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 427 846154 776368 972313 150515 855
Čistý cash flow 273 070-214 19655 822-184 587515 855
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 35 33127 00324 76525 838111 829
Čistý zisk 26 83919 99318 10218 776111 829
Čistý zisk v minulom roku 19 99318 10218 77698 155113 422
Cudzie zdroje -320 535-312 690-309 894-309 630-392 183
Daň z príjmov 8 4927 0106 6637 0620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 0106 6637 06229 1120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 4927 0106 6637 0620,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,2084,24131,5635,3919,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,1129,2522,4228,8219,29
Doba obratu aktív 527,38539,16547,14458,60517,25
Doba obratu pohľadávok 37,2084,24131,5635,3919,63
Doba obratu zásob 1 440 1680,00000,0000222 668211 412
Doba splácania záväzkov 8 142 8460,00000,0000765 07062,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,6840,9249,9337,6336,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 246 9400,00000,0000282 7780,0000
EBIT v minulom roku 27 00324 76525 838127 267113 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 35 33127 00324 76525 838111 829
EBITDA 195 719143 690132 303147 661207 544
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 195 719143 690132 303147 661207 544
Finančná páka 6,176,016,214,954,49
Finančné účty 427 846154 776368 972313 150515 855
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 198 392142 363131 667147 352206 899
Krátkodobé pohľadávky 139 553293 403462 411118 28166 781
Krátkodobé záväzky 133 855142 532175 495125 765125 566
Materiál 140,00149,0087,00108,00163,00
Náklady na predaný tovar 918 782871 187879 799836 379705 889
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6,000,00000,000060,0090,00
Neobežný majetok 1 383 8931 395 0501 075 1601 062 2521 123 324
Obežný majetok 591 073480 646845 774468 034634 765
Obrat aktív 0,69210,67700,66710,79590,7057
Obrat neobežného majetku 0,98950,91121,191,151,11
Obrat obežného majetku 2,322,641,522,611,96
Odpisy 160 144117 658107 098121 54061 788
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 80 07258 82953 54960 77061 788
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 80 07258 82953 54960 7700,0000
Osobné náklady 466 732425 734415 926405 8170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1612 9931 476310,00645,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 93653 33576 32146 4380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 186 983137 651125 200140 316173 617
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,041,061,031,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 75 0940,00000,00006 3930,7324
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96540,93970,96930,94510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71870,73620,77080,72738,67
Pohľadávky z obchodného styku 60 421101 87078 81296 32265 638
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49350,42020,72360,56800,6854
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,171,46-5,551,68-0,7603
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,982,032,051,891,63
Pridaná hodnota 450 565400 041403 145383 552535 834
Primárna platobná neschopnosť 0,61130,52400,96900,48260,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36980,14450,32030,40990,6052
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,244,434,813,963,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,244,434,813,963,09
Služby 878 960856 445829 034794 515678 957
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 978 5211 877 7791 923 1501 532 7521 759 669
Spotreba materiálu… 31 63532 99728 82834 48452 535
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 372 2641 272 0611 283 3641 219 9311 241 723
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 917833,00420,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 8,000,00000,000095,00136,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 369 3391 271 2281 282 9441 219 8361 241 587
Účtovný cash flow 273 070-214 19655 822-184 587515 855
Vlastné imanie 320 535312 690309 894309 630392 183
Všetky záväzky 634 908636 184636 790584 991640 643
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 023 078928 905976 466638 132726 843
Výsledok hospodárenia 38 49226 86525 62526 121145 756
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 38 49226 86525 62526 121145 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 83919 99318 10218 776111 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 99318 10218 77698 155113 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 33127 00324 76525 838146 572
Zásoby 23 67432 46714 39136 60352 129
Záväzky 634 908636 184636 790584 991640 643
Záväzky z obchodného styku 36 93653 38176 36746 4840,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000046,0046,0046,000,0000
Zisk pred zdanením 35 33127 00324 76525 838146 572
Zmena EBIT 1,311,090,95850,20300,9860
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 18118 255-21 937-7 32025 693
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 18118 255-21 937-7 32025 693