Stavomontáže Žilina, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 325 9595 059 6024 869 1284 705 1835 689 498
Aktivácia 0,000036 19524 380107 763171 641
Bežná likvidita III. stupeň 13,7022,3918,5020,1022,17
Časové rozlíšenie aktív 5 9696 4378 82011 10422 298
Časové rozlíšenie pasív 6 0445 9847 1936 6836 321
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,262,503,00-9,201,93
Celkové tržby 1 901 8891 616 3411 564 5351 671 5681 719 088
Celkový dlh 171 961138 807147 201126 083265 946
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 842 208-2 426 157-2 156 842-1 816 016-2 633 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 842 2082 426 1572 156 8421 816 0162 633 407
Čistý cash flow -583 949269 315340 826-817 391235 014
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 389 638246 235173 909124 94480 626
Čistý zisk 306 688202 577145 317107 47071 237
Čistý zisk v minulom roku 202 577145 317107 47071 237-207 074
Cudzie zdroje -4 147 954-4 914 811-4 714 734-4 572 417-5 417 231
Daň z príjmov 82 95043 65828 59217 4749 389
Daň z príjmov v minulom roku 43 65828 59217 4749 3893 200
Daň z príjmov z bežnej činnosti 82 95043 65828 59217 4749 389
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,0624,7611,1720,7542,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,0724,7411,0920,6142,10
Doba obratu aktív 836,981 1781 2091 1151 363
Doba obratu pohľadávok 21,0624,7611,1720,7542,10
Doba obratu zásob 0,00009 2960,000023 4040,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000239 4930,0000432 2040,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,5125,0528,2021,0429,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000088 3880,0000277 4050,0000
EBIT v minulom roku 246 235173 909124 94480 626-203 874
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 389 638246 235173 909124 94480 626
EBITDA 679 271572 967515 619489 755452 785
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 679 271572 967515 619489 755452 785
Finančná páka 1,041,031,031,031,05
Finančné účty 1 842 2082 426 1572 156 8421 816 0162 633 407
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9589-0,9714-0,9683-0,9718-0,9521
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95890,97140,96830,97180,9521
Hrubá marža 0,59790,64620,61360,61080,5915
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 709 980584 630588 545507 718489 254
Krátkodobé pohľadávky 108 829106 38244 97587 570175 741
Krátkodobé záväzky 137 034107 608113 57388 809121 741
Krytie dlhovej služby 112,3995,7586,1780,4371,90
Materiál 2 7931 1543 1494 8097 444
Náklady na predaný tovar 749 425523 734510 032519 705506 644
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000164,000,000075,000,0000
Neobežný majetok 2 366 1602 516 4492 635 4252 785 6842 850 608
Obežný majetok 1 953 8302 536 7162 224 8831 908 3952 816 592
Obrat neobežného majetku 0,79730,62320,55780,55300,5345
Obrat obežného majetku 0,96550,61820,66070,80730,5409
Odpisy 304 466330 450370 214374 896373 216
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 152 233165 225185 107187 448186 608
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 152 233165 225185 107187 448186 608
Osobné náklady 517 060562 881547 456634 010643 164
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1151 181964,001 765675,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 00339 71444 98157 00170 872
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 611 154533 027515 531482 366444 453
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45470,53890,57030,62100,6325
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00006 3690,000013 6120,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,201,861,751,611,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,381,171,051,011,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,30950,17170,2318-0,53060,1543
Pohľadávky z obchodného styku 108 883106 27944 64987 003175 741
Pohotová likvidita II. stupeň 13,6822,3518,3120,0522,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,10-18,25-13,835,59-23,05
Pridaná hodnota 1 137 0891 044 434960 0101 020 9161 016 903
Primárna platobná neschopnosť 0,35820,37371,010,65520,4033
Rýchla likvidita I. stupeň 12,8821,3617,8619,0220,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,25320,24230,28550,25740,5874
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,25320,24230,28550,25740,5874
Služby 450 968247 020246 216287 937317 344
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 325 9595 059 6024 869 1284 705 1835 689 498
Spotreba materiálu… 295 434295 851308 114339 456360 941
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 902 4261 574 5901 506 9871 550 4851 542 119
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 9126 42236 9459 86418 572
Tržby z predaja tovaru 0,0000793,000,0000120,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 886 5141 567 3751 470 0421 540 5011 523 547
Účtovný cash flow -583 949269 315340 826-817 391235 014
Vlastné imanie 4 147 9544 914 8114 714 7344 572 4175 417 231
Všetky záväzky 171 961138 807147 201126 083265 946
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 0445 9845 9846 0896 297
Výsledok hospodárenia 390 572247 232174 495124 53979 161
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 390 572247 232174 495124 53979 161
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 306 688202 577145 317107 47071 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 202 577145 317107 47071 237-207 074
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 389 638246 235173 909124 94480 626
Zásoby 2 7934 17723 0664 8097 444
Záväzky 171 961138 807147 201126 083265 946
Záväzky z obchodného styku 39 00339 71444 98157 00170 872
Zisk pred zdanením 389 638246 235173 909124 94480 626
Zmena EBIT 1,581,421,391,55-0,3955
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 023-16 89419 9180,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 023-16 89419 9180,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 145,001 7077 855184,0018 980
Účtovné závierky