Autobusová doprava Púchov, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 286 903341 835348 362120 092262 588
Bežná likvidita III. stupeň 20,043,538,044,402,86
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000225,00177,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6568-0,15821,16-0,50580,5555
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,574,484,620,87703,18
Celkové tržby 511 644448 815450 627460 3550,0000
Celkový dlh 224 183279 466286 42156 112199 732
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 314-9 413-12 795-3 155-18 302
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 3149 41312 7953 15518 302
Čistý cash flow -2 099-3 3829 640-9 21418 302
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 6458 603223,006 8446 383
Čistý zisk 352,00428,00-2 0394 235392,00
Čistý zisk v minulom roku 428,00-2 0394 235-3 1124 067
Cudzie zdroje -62 720-62 369-61 941-63 980-62 856
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00976,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00976,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00976,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 202,23229,42121,32235,98200,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,014718,5116,179,038,61
Doba obratu aktív 1 0521 2161 216379,99708,47
Doba obratu pohľadávok 202,23229,42121,32235,98200,25
Doba obratu zásob 242,40272,7012 7811 4221 307
Doba splácania záväzkov 498,523 7515 50312 26828,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,7276,0529,0457,6488,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 480,583 5704 81311 9160,0000
EBIT v minulom roku 8 603223,006 8443 23012 266
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 6458 603223,006 8446 383
EBITDA 105 323101 84193 685142 52677 999
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 105 323101 84193 685142 52677 999
Efektívna daňová sadzba 0,00000,6916-0,88970,18730,0000
Finančná páka 4,575,485,621,884,18
Finančné účty 7 3149 41312 7953 15518 302
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2186-0,1825-0,1778-0,5328-0,2394
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,21860,18250,17780,53280,2394
Hrubá marža -0,6841-0,6341-0,6479-0,57910,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 93 67989 54584 203135 08970 619
Krátkodobé pohľadávky 55 16764 48334 77174 58074 219
Krátkodobé záväzky 3 19621 3748 32218 21732 944
Krytie dlhovej služby 16,7414,1271,9587,2813,02
Materiál 558,00558,00558,00558,00558,00
Nákladové úroky 6 2937 2151 3021 6335 991
Nákladové úroky v minulom roku 7 2151 3021 6333 4618 199
Náklady na predaný tovar 449 566387 177396 552381 935418 301
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 3402 080552,00542,00453,00
Neobežný majetok 222 868266 385281 46740 020168 268
Obežný majetok 64 03575 45066 89579 84794 143
Obrat aktív 0,34710,30010,30030,96060,5152
Obrat neobežného majetku 0,44680,38510,37162,880,8040
Obrat obežného majetku 1,551,361,561,441,44
Obrat zásob 1,511,340,02860,25660,2793
Odpisy 87 03480 94283 980128 24864 124
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 51740 47141 99064 12464 124
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 51740 47141 99064 1240,0000
Osobné náklady 0,0000130,0025,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 64412 2969 4827 4377 380
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 08120 3447 27917 6940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 87 38681 37081 941132 48364 516
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -149,57-136,82-528,89-491,85-0,6766
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-2 189-11 6780,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,02-3,51-3,48-2,08-4,41
Pohľadávky z obchodného styku 4,005 2034 6342 8543 191
Pohotová likvidita II. stupeň 19,553,465,724,282,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,8818,44-6,436,94-3,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,3335-0,46877,40-5,643,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78140,81750,82220,46720,7606
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,574,484,620,87703,18
Pridaná hodnota -349 995-284 588-291 945-266 580-283 018
Primárna platobná neschopnosť 770,253,911,576,200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,290,44041,540,17320,5555
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,132,743,060,39372,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,132,743,060,39372,56
Služby 351 964307 510305 900315 944343 599
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 286 903341 835348 362120 092262 588
Spotreba materiálu… 95 26277 58790 10065 44974 249
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 571102 589104 607115 355135 283
Tržby z predaja tovaru 3 6234 5772 300765,00743,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 94898 012102 307114 590134 540
Účtovný cash flow -2 099-3 3829 640-9 21418 302
Úrokové krytie 1,061,190,17134,191,07
Vlastné imanie 62 72062 36961 94163 98062 856
Všetky záväzky 224 183279 466286 42156 112199 732
Výsledok hospodárenia 18 28920 8999 70514 27813 875
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 28920 8999 70514 27813 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 352,00428,00-2 0394 235392,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 428,00-2 0394 235-3 1124 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 352,001 388-1 0795 211510,00
Zásoby 1 5541 55419 3292 1121 622
Záväzky 224 183279 466286 42156 112199 732
Záväzky z obchodného styku 3 08120 3447 27917 6940,0000
Zisk pred zdanením 352,001 388-1 0795 211510,00
Zmena EBIT 0,772438,580,03262,120,5204