M.A.S.M., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520122011
Aktíva 18 45716 80114 2760,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 9,136,643,410,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 49,00118,0044,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 8310,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,57-0,41860,90200,00000,0000
Celkové tržby 27 33536 29430 6130,00000,0000
Celkový dlh 2 5683 0382 8620,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 366-13 173-14 2320,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 36613 17314 2320,00000,0000
Čistý cash flow 5 193-1 0592 1270,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 0875 140811,000,00000,0000
Čistý zisk 2 1274 180-149,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 180-149,00-5 1940,00000,0000
Cudzie zdroje -15 889-13 763-9 5830,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,560835,300,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,013435,300,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 246,45168,96170,210,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,560835,300,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,0025,4428,110,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 140811,00-4 2340,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 0875 140811,000,00000,0000
EBITDA 3 1605 206869,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 1605 206869,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,31100,18681,180,00000,0000
Finančná páka 1,161,221,490,00000,0000
Finančné účty 18 36613 17314 2320,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8609-0,8192-0,67130,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86090,81920,67130,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 0875 140811,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 42,003 5100,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 0222 5302 3580,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 47825 80525 3140,00000,0000
Obežný majetok 18 40816 68314 2320,00000,0000
Obrat aktív 1,482,162,140,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,482,182,150,00000,0000
Osobné náklady 3 4655 0604 0960,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 73,0066,0058,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 757,00471,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 1274 180-149,000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99510,78410,99690,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50530,48240,77300,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,982,071,290,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,982,071,290,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1,00003 5100,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,136,643,410,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,0613,00-4,510,00000,0000
Pridaná hodnota 6 85710 4895 2990,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 757,000,13420,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 9,085,213,400,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,81270,58363,290,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,81270,58363,290,00000,0000
Služby 19 21524 10123 6940,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 45716 80114 2760,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 2631 7041 6200,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 33536 29430 6130,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 27 33536 29430 6130,00000,0000
Účtovný cash flow 5 193-1 0592 1270,00000,0000
Vlastné imanie 15 88913 7639 5830,00000,0000
Všetky záväzky 2 5683 0382 8620,00000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00001 8310,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 1605 206869,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1605 206869,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1274 180-149,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 180-149,00-5 1940,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 0875 140811,000,00000,0000
Záväzky 2 5683 0382 8620,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 757,00471,001 0420,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00001 0420,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 0875 140811,000,00000,0000
Zmena EBIT 0,60066,34-0,19150,00000,0000