IGHP-TRADING s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 132 83599 845101 051106 420109 177
Bankové úvery 0,00000,00000,000044 38644 294
Bežná likvidita III. stupeň 11,399,5314,491,811,72
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000044 38644 294
Časové rozlíšenie aktív 9 0891 983129,00449,00675,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,45-0,37200,01351,710,8626
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,971,131,261,401,46
Celkové tržby 87 641110 09474 20873 904111 419
Celkový dlh 99 40852 98656 34162 06064 863
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 581-12 829-15 76628 70238 280
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 58112 82915 76615 6846 014
Čistý cash flow -10 248-2 93782,009 6705 129
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 9074 5923 9246 0505 444
Čistý zisk -13 4322 149350,0046,00326,00
Čistý zisk v minulom roku 2 149350,0046,00326,003 092
Cudzie zdroje -33 427-46 859-44 710-44 360-44 314
Daň z príjmov 384,001 4611 0581 3631 269
Daň z príjmov v minulom roku 1 4611 0581 3631 269989,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 384,001 4611 0581 3631 269
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 215,05172,29247,39238,94159,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 206,98172,25247,39238,05159,92
Doba obratu aktív 553,11331,03497,04528,06357,66
Doba obratu pohľadávok 215,05172,29247,39238,94159,92
Doba obratu zásob 367,4674,50464,36475,75306,30
Doba splácania záväzkov 149,9669,53127,94103,4558,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5026,1829,9628,1119,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 103,568,7917,8119,5920,50
EBIT v minulom roku 4 5923 9246 0505 4447 159
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 9074 5923 9246 0505 444
EBITDA 11 82720 66518 78919 62313 390
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 82720 66518 78919 62313 390
Efektívna daňová sadzba -0,02940,40470,75140,96740,7956
Finančná páka 3,972,132,262,402,46
Finančné účty 2 58112 82915 76615 6846 014
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 59520 41018 36219 31813 133
Krátkodobé pohľadávky 51 64551 96550 29648 15448 817
Krátkodobé záväzky 7 0847 8956 0925 6665 946
Krytie dlhovej služby 10,3721,047,474,233,48
Materiál 17 3588 46022 11126 05730 961
Nákladové úroky 1 141982,002 5164 6413 849
Nákladové úroky v minulom roku 982,002 5164 6413 8493 078
Náklady na predaný tovar 62 34769 02843 68149 50890 006
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 17 24241 44817 38019 99136 895
Neobežný majetok 52 16224 60812 74916 07622 710
Obežný majetok 71 58473 25488 17389 89585 792
Obrat aktív 0,65991,100,73440,69121,02
Obrat neobežného majetku 1,684,475,824,584,91
Obrat obežného majetku 1,221,500,84160,81831,30
Obrat zásob 0,99334,900,78600,76721,19
Odpisy 23 50215 81814 43813 2687 684
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 7517 9097 2196 6343 842
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 7517 9097 2196 6343 842
Osobné náklady 22 81926 64917 7617 74810 033
Ostatné náklady na finančnú činnosť 232,00255,00427,00305,00257,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 892998,00848,001 0732 072
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 07017 96714 78813 3148 010
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90150,64900,58180,32210,4685
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,470,99071,761,200,5804
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,541,723,102,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,54640,96690,94801,141,21
Pohľadávky z obchodného styku 49 70751 95550 29647 97548 817
Pohotová likvidita II. stupeň 8,948,4610,871,281,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,2615,95-545,24-4,59-8,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -8,98-2,990,03262,081,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74840,53070,55760,58320,5941
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,971,131,261,401,46
Pridaná hodnota 25 31141 06330 52624 05121 413
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36431,622,590,31340,1197
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,412,563,003,164,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,412,563,003,164,84
Služby 8 4017 9439 58112 90926 364
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 132 83599 845101 051106 420109 177
Spotreba materiálu… 36 70419 63716 72016 60826 747
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000044 38644 294
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 658110 09174 20773 559111 419
Tržby z predaja tovaru 7 978110 09174 20768 487111 419
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 6800,00000,00005 0720,0000
Účtovný cash flow -10 248-2 93782,009 6705 129
Úročený dlh 0,00000,00000,000044 38644 294
Úrokové krytie -10,444,681,561,301,41
Vlastné imanie 33 42746 85944 71044 36044 314
Všetky záväzky 99 40852 98656 34162 06064 863
Výsledok hospodárenia -11 6754 8474 3516 3555 706
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 6754 8474 3516 3555 706
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 4322 149350,0046,00326,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 149350,0046,00326,003 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 0483 6101 4081 4091 595
Zásoby 17 3588 46022 11126 05730 961
Záväzky 99 40852 98656 34162 06064 863
Záväzky z obchodného styku 4 892998,00848,001 0732 072
Zisk pred zdanením -13 0483 6101 4081 4091 595
Zmena EBIT -2,591,170,64861,110,7604