Alpha medical, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 202 216 544204 007 540109 264 524107 998 12991 228 616
Aktivácia 66 4970,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 2 7583 56584 552 22489 733 9091 925 180
Bežná likvidita III. stupeň 2,501,471,671,471,83
Bežné bankové úvery 2 7583 5653 561 4583 553 9091 925 180
Časové rozlíšenie aktív 309 269206 6351 956 2502 412 5421 311 371
Časové rozlíšenie pasív 1 1291 2941 5061 9393 075
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1956-0,09500,0841-0,80650,8521
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21560,1224-0,08130,41770,5542
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,5511,6314,9128,61-35,55
Celkové tržby 60 270 47555 268 55749 899 39441 833 1210,0000
Celkový dlh 192 831 166187 853 267102 394 807104 348 29793 865 811
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 737 991-4 901 73081 180 87985 784 675-324 674
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 740 7494 905 2953 371 3453 949 2342 249 854
Čistý cash flow 1 835 4541 533 950-577 8892 942 0382 249 854
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 979 2874 857 4757 001 7436 835 0993 266 864
Čistý zisk -6 768 731-4 380 8333 047 774913 978-1 737 595
Čistý zisk v minulom roku -4 380 8333 047 774913 978-7 018 4213 613 708
Cudzie zdroje -9 384 249-16 152 979-6 868 211-3 647 8932 640 270
Daň z príjmov 3 390 5014 435 414704 2361 337 1880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 435 414704 2361 337 1881 309 2930,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 390 5014 435 414704 2361 337 1880,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000080 990 76686 180 0000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000080 990 76686 180 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,5480,9183,7371,7388,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,5271,4179,3663,5965,86
Doba obratu aktív 1 2281 350801,92943,651 189
Doba obratu pohľadávok 78,5480,9183,7371,7388,65
Doba obratu zásob 8 4566 5546 4306 0783 238
Doba splácania záväzkov 53 56772 51440 86442 163108,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,6982,9452,1661,5452,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 43 27243 66829 70734 0450,0000
EBIT v minulom roku 4 857 4757 001 7436 835 099398 5037 459 028
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 979 2874 857 4757 001 7436 835 0993 266 864
EBITDA 33 187 54926 951 46421 420 88416 057 9036 005 591
EBITDA marža 0,55060,48760,42930,38390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 33 187 54926 951 46421 420 88416 057 9036 005 591
Efektívna daňová sadzba -1,0081,260,18770,59400,0000
Finančná páka 21,5512,6315,9129,61-34,55
Finančné účty 6 740 7494 905 2953 371 3453 949 2342 249 854
Hrubá marža 0,59650,58640,55510,50870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 219 80025 146 55220 847 78715 355 6115 611 449
Krátkodobé pohľadávky 12 934 83812 230 27611 409 0388 209 4056 802 413
Krátkodobé záväzky 8 512 81212 536 9367 106 3157 043 2174 059 651
Krytie dlhovej služby 4,515,616,593,501,20
Materiál 1 343 6031 133 0191 118 0251 015 205571 870
Nákladové úroky 7 357 5174 802 8943 249 7334 583 9335 004 459
Nákladové úroky v minulom roku 4 802 8943 249 7334 583 9336 107 6313 845 320
Náklady na predaný tovar 24 162 37822 764 23322 034 07120 493 34013 680 593
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 58 00563 10563 47460 97364 472
Neobežný majetok 180 887 935185 532 16191 409 78492 411 69980 293 108
Obežný majetok 21 019 34018 268 74415 898 49013 173 8889 624 137
Obrat neobežného majetku 0,33230,29740,54410,45200,3488
Obrat obežného majetku 2,863,023,133,172,91
Odpisy 29 876 63221 906 71816 191 00214 504 2503 757 996
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 938 31610 953 3598 095 5017 252 1253 757 996
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 938 31610 953 3598 095 5017 252 1250,0000
Osobné náklady 17 538 92816 256 54614 060 27111 605 8860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 1851 858 888732 440748 976394 142
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 2530,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 779 8796 484 8675 116 4945 352 3530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 107 90117 525 88519 238 77615 418 2282 020 401
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7211-0,27110,03330,00982,43
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48790,50160,50760,54540,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 619,80513,54436,37349,011,05
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,051,991,971,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75820,84920,91560,81503,81
Pohľadávky z obchodného styku 11 448 98210 793 98310 812 6677 278 1575 053 432
Pohotová likvidita II. stupeň 2,351,381,571,371,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,11-10,5311,89-1,241,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,24950,3194-0,17780,64180,4496
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,77380,83090,0211
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95360,92080,93710,96621,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,5511,6314,9128,61-35,55
Pridaná hodnota 35 951 46932 406 77427 698 33821 279 90114 326 910
Primárna platobná neschopnosť 0,60060,69940,47780,78140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7213-0,27120,44380,25060,6581
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79150,39110,31600,37260,3757
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,816,974,786,5015,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,816,974,786,5015,63
Služby 8 793 7228 982 4728 252 0417 818 8285 112 296
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 202 216 544204 007 540109 264 524107 998 12991 228 616
Spotreba materiálu… 15 377 14813 718 65613 718 55612 613 5398 503 825
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 7583 56584 552 22489 733 9091 925 180
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 132 06555 197 99549 811 45441 796 58335 015 503
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00007 008 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 21826 98879 04523 3420,0000
Tržby z predaja tovaru 64 27169 06169 70066 55770 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 049 57655 101 94649 662 70941 706 68427 936 668
Účtovný cash flow 1 835 4541 533 950-577 8892 942 0382 249 854
Úročený dlh 2 7583 56584 552 22489 733 9091 925 180
Úrokové krytie 0,54081,012,151,490,6528
Vlastné imanie 9 384 24916 152 9796 868 2113 647 893-2 640 270
Všetky záväzky 192 831 166187 853 267102 394 807104 348 29793 865 811
Výnosy budúcich období dlhodobé 965,001 1301 2941 5062 476
Výnosy budúcich období krátkodobé 164,00164,00212,00433,00599,00
Výsledok hospodárenia 3 314 6165 015 8725 173 9241 572 4512 242 073
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 314 6165 015 8725 173 9241 572 4512 242 073
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 768 731-4 380 8333 047 774913 978-1 737 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 380 8333 047 774913 978-7 018 4213 613 708
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 378 23054 5813 752 0102 251 166487 490
Zásoby 1 343 7531 133 1731 118 1071 015 249571 870
Záväzky 192 831 166187 853 267102 394 807104 348 29793 865 811
Záväzky z obchodného styku 6 876 7517 549 7315 166 0405 687 1330,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 96 8721 064 86449 546334 7800,0000
Zisk pred zdanením -3 378 23054 5813 752 0102 251 166487 490
Zmena EBIT 0,81920,69381,0217,150,4380
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 51955 862135 0034 5445 522
Účtovné závierky