Alpha medical, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 191 121 388202 216 544204 007 540109 264 524107 998 129
Aktivácia 190 22566 4970,00000,00000,0000
Bankové úvery 39,002 7583 56584 552 22489 733 909
Bežná likvidita III. stupeň 2,512,501,471,671,47
Bežné bankové úvery 39,002 7583 5653 561 4583 553 909
Časové rozlíšenie aktív 311 304309 269206 6351 956 2502 412 542
Časové rozlíšenie pasív 51 8751 1291 2941 5061 939
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0046-0,1956-0,09500,0841-0,8065
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,2720,5511,6314,9128,61
Celkové tržby 63 623 95460 270 47555 268 55749 899 39441 833 121
Celkový dlh 107 058 337192 831 166187 853 267102 394 807104 348 297
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 124 928-6 737 991-4 901 73081 180 87985 784 675
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 124 9676 740 7494 905 2953 371 3453 949 234
Čistý cash flow 384 2181 835 4541 533 950-577 8892 942 038
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 645 7313 979 2874 857 4757 001 7436 835 099
Čistý zisk -878 930-6 768 731-4 380 8333 047 774913 978
Čistý zisk v minulom roku -6 768 731-4 380 8333 047 774913 978-7 018 421
Cudzie zdroje -84 011 176-9 384 249-16 152 979-6 868 211-3 647 893
Daň z príjmov -3 839 6843 390 5014 435 414704 2361 337 188
Daň z príjmov v minulom roku 3 390 5014 435 414704 2361 337 1881 309 293
Daň z príjmov z bežnej činnosti -3 839 6843 390 5014 435 414704 2361 337 188
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000080 990 76686 180 000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000080 990 76686 180 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,4578,5480,9183,7371,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,2169,5271,4179,3663,59
Doba obratu aktív 1 1021 2281 350801,92943,65
Doba obratu pohľadávok 75,4578,5480,9183,7371,73
Doba obratu zásob 488 0378 4566 5546 4306 078
Doba splácania záväzkov 2 718 15353 56772 51440 86442 163
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,4751,6982,9452,1661,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 150 68943 27243 66829 70734 045
EBIT v minulom roku 3 979 2874 857 4757 001 7436 835 099398 503
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 645 7313 979 2874 857 4757 001 7436 835 099
EBITDA 34 057 83233 187 54926 951 46421 420 88416 057 903
EBITDA marža 0,53530,55060,48760,42930,3839
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 057 83233 187 54926 951 46421 420 88416 057 903
Efektívna daňová sadzba 0,8137-1,0081,260,18770,5940
Finančná páka 2,2721,5512,6315,9129,61
Finančné účty 7 124 9676 740 7494 905 2953 371 3453 949 234
Hrubá marža 0,58980,59650,58640,55510,5087
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 069 57133 219 80025 146 55220 847 78715 355 611
Krátkodobé pohľadávky 13 080 42612 934 83812 230 27611 409 0388 209 405
Krátkodobé záväzky 8 750 2208 512 81212 536 9367 106 3157 043 217
Krytie dlhovej služby 4,624,515,616,593,50
Materiál 1 570 8461 343 6031 133 0191 118 0251 015 205
Nákladové úroky 7 364 3457 357 5174 802 8943 249 7334 583 933
Nákladové úroky v minulom roku 7 357 5174 802 8943 249 7334 583 9336 107 631
Náklady na predaný tovar 25 755 56824 162 37822 764 23322 034 07120 493 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 17558 00563 10563 47460 973
Neobežný majetok 169 033 613180 887 935185 532 16191 409 78492 411 699
Obežný majetok 21 776 47121 019 34018 268 74415 898 49013 173 888
Obrat neobežného majetku 0,37440,33230,29740,54410,4520
Obrat obežného majetku 2,912,863,023,133,17
Odpisy 31 590 41429 876 63221 906 71816 191 00214 504 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 795 20714 938 31610 953 3598 095 5017 252 125
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 795 20714 938 31610 953 3598 095 5017 252 125
Osobné náklady 19 153 47817 538 92816 256 54614 060 27111 605 886
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 1514 1851 858 888732 440748 976
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 2530,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 795 3596 779 8796 484 8675 116 4945 352 353
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 711 48423 107 90117 525 88519 238 77615 418 228
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0105-0,7211-0,27110,03330,0098
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51040,48790,50160,50760,5454
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31 936619,80513,54436,37349,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,962,051,991,971,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73950,75820,84920,91560,8150
Pohľadávky z obchodného styku 12 171 87811 448 98210 793 98310 812 6677 278 157
Pohotová likvidita II. stupeň 2,332,351,381,571,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -218,65-5,11-10,5311,89-1,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,05220,24950,3194-0,17780,6418
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,77380,8309
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56020,95360,92080,93710,9662
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,2720,5511,6314,9128,61
Pridaná hodnota 37 525 31635 951 46932 406 77427 698 33821 279 901
Primárna platobná neschopnosť 0,56880,60060,69940,47780,7814
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0105-0,7213-0,27120,44380,2506
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80950,79150,39110,31600,3726
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,145,816,974,786,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,145,816,974,786,50
Služby 9 195 4278 793 7228 982 4728 252 0417 818 828
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 191 121 388202 216 544204 007 540109 264 524107 998 129
Spotreba materiálu… 16 749 19115 377 14813 718 65613 718 55612 613 539
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 39,002 7583 56584 552 22489 733 909
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 190 2250,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 63 289 32960 132 06555 197 99549 811 45441 796 583
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 44518 21826 98879 04523 342
Tržby z predaja tovaru 1 28864 27169 06169 70066 557
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 279 59660 049 57655 101 94649 662 70941 706 684
Účtovný cash flow 384 2181 835 4541 533 950-577 8892 942 038
Úročený dlh 39,002 7583 56584 552 22489 733 909
Úrokové krytie 0,35930,54081,012,151,49
Vlastné imanie 84 011 1769 384 24916 152 9796 868 2113 647 893
Všetky záväzky 107 058 337192 831 166187 853 267102 394 807104 348 297
Výnosy budúcich období dlhodobé 770,00965,001 1301 2941 506
Výnosy budúcich období krátkodobé 195,00164,00164,00212,00433,00
Výsledok hospodárenia 2 475 5433 314 6165 015 8725 173 9241 572 451
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 475 5433 314 6165 015 8725 173 9241 572 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -878 930-6 768 731-4 380 8333 047 774913 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 768 731-4 380 8333 047 774913 978-7 018 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 718 614-3 378 23054 5813 752 0102 251 166
Zásoby 1 571 0781 343 7531 133 1731 118 1071 015 249
Záväzky 107 058 337192 831 166187 853 267102 394 807104 348 297
Záväzky z obchodného styku 6 923 4526 876 7517 549 7315 166 0405 687 133
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 128 09396 8721 064 86449 546334 780
Zisk pred zdanením -4 718 614-3 378 23054 5813 752 0102 251 166
Zmena EBIT 0,66490,81920,69381,0217,15
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 320,0014 51955 862135 0034 544
Účtovné závierky