SAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 084 4271 156 2761 314 506142 652165 372
Aktivácia 0,00000,0000196,00494,00561,00
Bankové úvery 908 471927 3521 170 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,96901,070,99950,64930,5973
Bežné bankové úvery 908 471927 3521 170 0000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív -2 3951 7221 0673 1595 061
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00001 0790,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,190,97790,22530,04720,1423
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,69-1,93-0,3268-0,0630-0,1252
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,296,6114,390,76141,17
Celkové tržby 271 684243 735285 902274 008287 988
Celkový dlh 1 013 4981 004 2381 229 09661 19989 171
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 221 3061 071 8001 165 977-23 468-27 263
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -299 835-144 4484 22323 46827 263
Čistý cash flow -155 387-148 671-19 245-3 795-10 840
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -58 689107 88977 3826 097639,00
Čistý zisk -81 07066 62753 4944 695200,00
Čistý zisk v minulom roku 66 62653 4944 695200,00-12 958
Cudzie zdroje -70 929-152 038-85 410-80 374-76 201
Daň z príjmov 0,000017 77213 8461 402439,00
Daň z príjmov v minulom roku 17 77213 8461 402439,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000017 77213 8461 402439,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 6891 8281 76913,3119,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 6651 8071 73813,3119,20
Doba obratu aktív 1 4671 7331 901192,93220,65
Doba obratu pohľadávok 1 6891 8281 76913,3119,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,48115,2185,1881,44115,51
EBIT v minulom roku 107 88877 3826 097639,00-12 958
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -58 689107 88977 3826 097639,00
EBITDA -55 429119 62280 60534 12512 297
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -55 429119 62280 60534 12512 297
Efektívna daňová sadzba 0,00000,21060,20560,22990,6870
Finančná páka 15,297,6115,391,772,17
Finančné účty -299 835-144 4484 22323 46827 263
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0654-0,1315-0,0650-0,5634-0,4608
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,06540,13150,06500,56340,4608
Hrubá marža -0,15290,52670,45420,43100,3766
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -56 918116 697136 60727 71525 076
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,08490,06650,04480,42210,5235
Krátkodobé finančné výpomoci 13 0000,0000200,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 248 9901 220 1131 223 2449 83814 389
Krátkodobé záväzky 92 02776 88658 89660 21786 574
Krytie dlhovej služby -2,485,098,030,00000,0000
Materiál 13 0990,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 22 38123 49010 0420,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 23 49010 0420,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 311 381115 193122 531151 776165 096
Neobežný majetok 102 34678 88985 972102 855113 664
Obežný majetok 984 4761 075 6651 227 46736 63846 647
Obrat aktív 0,24880,21070,19201,891,65
Obrat neobežného majetku 2,643,092,942,622,41
Obrat obežného majetku 0,27410,22640,20567,375,86
Odpisy 0,00008 80814 68821 61814 688
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 4047 34410 8097 344
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00004 4047 34410 8097 344
Osobné náklady 7 7008 07550 32082 94199 251
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 0314 2079 1026 4106 719
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 282468,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 5689 5381 2994 08632 834
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -81 07075 43568 18226 31314 888
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,18530,06290,38750,70230,9151
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,5719-0,6100-0,0673-0,0139-0,0376
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -5,4015,902,581,421,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -5,407,602,001,130,9519
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,5759-0,6104-0,0763-0,0141-0,0396
Pohľadávky z obchodného styku 1 230 7431 205 7101 201 7929 83814 389
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93421,070,99950,59490,5396
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,45651,024,4421,187,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,94-6,33-1,920,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,84970,80200,89020,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93460,86850,93500,42900,5392
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,296,6114,390,76141,17
Pridaná hodnota -41 546128 387129 844118 102108 463
Primárna platobná neschopnosť 0,01510,00790,00110,41532,28
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,140,43820,62630,05840,0026
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -18,288,4015,251,797,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -18,288,4015,251,797,25
Služby 283 98886 75266 00179 65291 382
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 084 4271 156 2761 314 506142 652165 372
Spotreba materiálu… 27 39328 44156 72672 61874 275
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 921 471927 3521 170 2000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 271 606243 580284 693269 878283 308
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 7710,000032 3180,00009 749
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 269 835243 580252 375269 878273 559
Účtovný cash flow -155 387-148 671-19 245-3 795-10 840
Úročený dlh 921 471927 3521 170 2000,00000,0000
Úrokové krytie -2,624,597,710,00000,0000
Vlastné imanie 70 929152 03885 41080 37476 201
Všetky záväzky 1 013 4981 004 2381 229 09661 19989 171
Výsledok hospodárenia -53 658110 81486 01612 5077 358
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -53 658110 81486 01612 5077 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -81 07066 62753 4944 695200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 62653 4944 695200,00-12 958
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -81 07084 39967 3406 097639,00
Zásoby 35 3210,00000,00003 3324 995
Záväzky 1 013 4981 004 2381 229 09661 19989 171
Záväzky z obchodného styku 18 5689 5381 2994 08632 834
Zisk pred zdanením -81 07084 39967 3406 097639,00
Zmena EBIT -0,54401,3912,699,54-0,0493
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000012 2190,00000,0000