DORYT s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 229 073232 450243 410258 3830,0000
Bežná likvidita III. stupeň 22,7011,7112,4516,590,0000
Časové rozlíšenie aktív 118,00118,00118,004,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5963-0,80031,760,07500,0000
Celkové tržby 97 76670 04672 92578 4560,0000
Celkový dlh 27 96229 43429 45228 6880,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 843-5 765-9 732-984,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 8435 7659 732984,000,0000
Čistý cash flow 2 078-3 9678 748316,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -946,00-9 982-14 772-3 1060,0000
Čistý zisk -1 906-10 942-15 736-4 0900,0000
Čistý zisk v minulom roku -10 942-15 736-4 090-4 5650,0000
Cudzie zdroje -201 111-203 016-213 958-229 6950,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 268,20271,73260,73325,070,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 268,20267,43260,73325,070,0000
Doba obratu aktív 863,481 2111 2181 2190,0000
Doba obratu pohľadávok 268,20271,73260,73325,070,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,1425,8324,9019,870,0000
EBIT v minulom roku -9 982-14 772-3 106-3 6050,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -946,00-9 982-14 772-3 1060,0000
EBITDA 48 0644 225-588,0011 0980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 0644 225-588,0011 0980,0000
Efektívna daňová sadzba -1,01-0,0962-0,0650-0,30670,0000
Finančná páka 1,141,141,141,120,0000
Finančné účty 7 8435 7659 732984,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8779-0,8734-0,8790-0,88900,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87790,87340,87900,88900,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 47 9744 112-678,0010 9880,0000
Krátkodobé pohľadávky 71 15252 14652 09268 8800,0000
Krátkodobé záväzky 3 4854 9574 9754 2110,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-147,00462,420,0000
Nákladové úroky 0,00000,00004,0024,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004,0024,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 65 84475 52857 76254 7250,0000
Neobežný majetok 149 960174 421181 468188 5150,0000
Obežný majetok 78 99557 91161 82469 8640,0000
Obrat neobežného majetku 0,64570,40160,40190,41030,0000
Obrat obežného majetku 1,231,211,181,110,0000
Odpisy 48 92014 09414 09414 0940,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 4607 0477 0477 0470,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 4607 0477 0477 0470,0000
Osobné náklady 2 7584 2859 0014 2850,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,00113,0090,00110,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0763 7673 0802 0110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 47 0143 152-1 64210 0040,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0890-0,78160,59360,18950,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,24-1,281,685,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,5996-0,29830,65651,230,0000
Pohľadávky z obchodného styku 71 15251 32252 09268 8800,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 22,7011,7112,4516,590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -96,7851,18-24,46-726,880,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00002 18713,170,0000
Pridaná hodnota 30 987-5 48215 16322 6160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,251,161,960,23370,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58186,97-50,092,580,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58186,97-50,092,580,0000
Služby 35 61555 67336 90633 1900,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 229 073232 450243 410258 3830,0000
Spotreba materiálu… 30 22919 85520 85621 5350,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 96 83170 04672 92577 3410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 96 83170 04672 92577 3410,0000
Účtovný cash flow 2 078-3 9678 748316,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-3 693-129,420,0000
Vlastné imanie 201 111203 016213 958229 6950,0000
Všetky záväzky 27 96229 43429 45228 6880,0000
Výsledok hospodárenia -856,00-9 869-14 682-2 9960,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -856,00-9 869-14 682-2 9960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 906-10 942-15 736-4 0900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -10 942-15 736-4 090-4 5650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -946,00-9 982-14 776-3 1300,0000
Záväzky 27 96229 43429 45228 6880,0000
Záväzky z obchodného styku 2 0763 7673 0802 0110,0000
Zisk pred zdanením -946,00-9 982-14 776-3 1300,0000
Zmena EBIT 0,09480,67574,760,86160,0000