STP akciová spoločnosť Michalovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 78 90289 01386 29585 38888 296
Bežná likvidita III. stupeň 7,455,777,337,747,84
Časové rozlíšenie aktív 149,00101,00102,0098,00106,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,200,46390,92540,20534,36
Celkové tržby 32 35630 98529 58533 2290,0000
Celkový dlh 8 78212 2099 3658 5047 681
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 153-37 270-32 938-26 893-20 900
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 15337 27032 93826 89320 900
Čistý cash flow -7 1174 3326 0451 16320 900
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 683833,001 0061 5533 006
Čistý zisk -6 683-127,0046,00593,003 006
Čistý zisk v minulom roku -127,0046,00593,00-4 323-34 468
Cudzie zdroje -70 120-76 804-76 930-76 884-80 615
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,31187,63173,81176,94154,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 148,31187,63173,81176,94153,20
Doba obratu aktív 890,071 0491 065937,93876,52
Doba obratu pohľadávok 148,31187,63173,81176,94154,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000089,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,68110,0580,5962,2447,63
EBIT v minulom roku 833,001 0061 553-3 363-34 468
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 683833,001 0061 5533 006
EBITDA -2 2386 8807 4287 9679 227
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 2386 8807 4287 9679 227
Efektívna daňová sadzba 0,00001,150,95430,61820,0000
Finančná páka 1,131,161,121,111,10
Finančné účty 30 15337 27032 93826 89320 900
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8887-0,8628-0,8915-0,9004-0,9130
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88870,86280,89150,90040,9130
Hrubá marža 0,38670,50190,41780,39180,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 4276 7057 2487 7999 063
Krátkodobé pohľadávky 13 14715 92114 08816 10815 532
Krátkodobé záväzky 5 9119 3386 5325 6664 798
Materiál 0,00000,0000195,00195,00482,00
Náklady na predaný tovar 19 84515 42117 22520 20927 265
Neobežný majetok 34 86635 13438 38641 50850 689
Obežný majetok 43 88753 77847 80743 78237 501
Obrat neobežného majetku 0,92800,88150,77070,80050,7254
Obrat obežného majetku 0,73730,57590,61880,75900,9805
Odpisy 4 2565 8726 2446 2486 058
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 1282 9363 1223 1246 058
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 1282 9363 1223 1240,0000
Osobné náklady 9 7558 7215 9926 0280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 189,00175,00180,00168,00164,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 5683 3883 4373 5040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 4275 7456 2906 8419 064
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77970,56080,48480,46300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,782,062,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89291,071,011,061,57
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,22000,13990,20430,03500,5684
Pohľadávky z obchodného styku 13 14715 92114 08816 10815 432
Pohotová likvidita II. stupeň 7,355,717,217,617,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,85-17,73-12,73-66,11-3,86
Pridaná hodnota 12 51115 55112 36013 0209 503
Rýchla likvidita I. stupeň 5,103,995,044,754,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,921,771,261,070,8324
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,921,771,261,070,8324
Služby 9 6716 2007 3629 9758 680
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 90289 01386 29585 38888 296
Spotreba materiálu… 10 1749 2219 86310 23410 961
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 35630 97229 58533 22936 768
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 35630 97229 58533 22936 768
Účtovný cash flow -7 1174 3326 0451 16320 900
Vlastné imanie 70 12076 80476 93076 88480 615
Všetky záväzky 8 78212 2099 3658 5047 681
Výsledok hospodárenia -6 4941 0081 1841 7193 169
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 4941 0081 1841 7193 169
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 683-127,0046,00593,003 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -127,0046,00593,00-4 323-34 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 683833,001 0061 5533 006
Zásoby 587,00587,00781,00781,001 069
Záväzky 8 78212 2099 3658 5047 681
Záväzky z obchodného styku 3 5683 3883 4373 5040,0000
Zisk pred zdanením -6 683833,001 0061 5533 006
Zmena EBIT -8,020,82800,6478-0,4618-0,0872
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-7 624
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-7 624