POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE "Zajac"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 040 33312 388 26814 407 55812 850 1798 927 874
Aktivácia 34 19628 82729 22427 72225 734
Bežná likvidita III. stupeň 0,82990,79500,72560,77570,9316
Časové rozlíšenie aktív 5 0725 735224 7395 6857 049
Časové rozlíšenie pasív 97 316121 769129 309152 167174 546
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,64-1,44-0,2495-0,2866-0,0725
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -67,05-66,34-10,384,242,51
Celkové tržby 49 269 49655 730 47339 925 69637 034 0440,0000
Celkový dlh 10 093 55412 454 22115 800 14810 274 2146 256 887
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -932 884-384 399-654 444-1 034 230405 265
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 932 884384 399654 4441 034 230180 904
Čistý cash flow 548 485-270 045-379 786694 558180 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 239 7182 019 799-3 891 013-1 811-143 198
Čistý zisk 37 1851 334 177-3 945 696-54 321-172 107
Čistý zisk v minulom roku 1 334 177-3 945 696-54 321-18 323136 381
Cudzie zdroje 150 537187 7221 521 899-2 423 798-2 496 441
Daň z príjmov 181 527676 35034 39925 4910,0000
Daň z príjmov v minulom roku 676 35034 39925 49134 4100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 181 527676 35034 39925 4910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,7143,6863,0945,5638,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,5343,5862,8740,7727,98
Doba obratu aktív 89,0799,65138,39133,4382,98
Doba obratu pohľadávok 25,7143,6863,0945,5638,61
Doba obratu zásob 61,2122,0651,6397,139,18
Doba splácania záväzkov 245,48169,01512,71461,5947,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,3869,29113,0497,5443,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 175,06129,20454,08408,080,0000
EBIT v minulom roku 2 019 799-3 891 013-1 81129 612173 420
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 239 7182 019 799-3 891 013-1 811-143 198
EBITDA 1 081 8722 634 434-2 221 303669 784786 352
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 081 8722 634 434-2 221 303669 784786 352
Efektívna daňová sadzba 0,83000,3364-0,0088-0,88420,0000
Finančná páka -66,70-65,99-9,475,303,58
Finančné účty 932 884384 399654 4441 034 230180 904
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 032 0687 212 096689 2793 390 684782 306
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64430,69540,81680,73100,5258
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000586 169
Krátkodobé pohľadávky 2 898 1385 430 3556 568 1674 387 9734 154 309
Krátkodobé záväzky 6 468 6508 614 45511 768 4509 394 0224 694 148
Krytie dlhovej služby 10,7025,46-17,224,484,38
Materiál 507 211583 815572 123841 522613 397
Nákladové úroky 21 0069 27220 28427 01928 909
Nákladové úroky v minulom roku 9 27220 28427 01913 52537 039
Náklady na predaný tovar 35 048 63140 782 86232 049 95631 119 47835 758 178
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 618 02418 603 5658 378 0447 428 21029 401 550
Neobežný majetok 4 591 3895 443 3855 775 0105 445 6133 845 855
Obežný majetok 5 443 8726 939 1488 407 8097 398 8815 074 970
Obrat aktív 4,103,662,642,744,40
Obrat neobežného majetku 8,968,346,586,4610,21
Obrat obežného majetku 7,566,544,524,757,74
Obrat zásob 5,9616,557,073,7639,74
Odpisy 1 748 5801 715 9041 689 492894 594358 677
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 874 290857 952844 746447 297358 677
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 874 290857 952844 746447 2970,0000
Osobné náklady 5 290 5454 187 1764 853 4763 609 9950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 6883 9444 0542 9444 046
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 222 7446 367 9999 877 8566 835 0270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 785 7653 050 081-2 256 204840 273186 570
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2470-7,112,59-0,0224-0,0558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,06900,5531-1,55-0,0005-0,0353
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86780,91170,81560,89510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63380,24690,71030,54290,0981
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,101,231,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86610,77810,90950,89539,80
Pohľadávky z obchodného styku 2 652 9245 418 1436 545 7843 926 7043 010 559
Pohotová likvidita II. stupeň 0,58420,66620,62590,56860,7960
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2745-0,6952-4,01-3,49-13,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 26,11-29,12-18,7225,716,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,011,100,79950,7008
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -67,05-66,34-10,384,242,51
Pridaná hodnota 6 096 3084 592 9625 950 7964 033 1073 513 304
Primárna platobná neschopnosť 1,741,221,592,110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2470-7,112,59-0,0224-0,0689
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,334,73-7,1115,347,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,334,73-7,1115,347,96
Služby 2 259 4431 915 2972 636 6541 534 5692 149 366
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 040 33312 388 26814 407 55812 850 1798 927 874
Spotreba materiálu… 23 292 54220 338 19921 122 00222 285 9264 246 068
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000586 169
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 122 38147 666 62739 458 07036 514 50739 271 482
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 977 4422 290 8031 457 3181 361 9220,0000
Tržby z predaja tovaru 9 925 48717 634 3238 854 5829 394 61929 620 847
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 31 219 45227 741 50129 146 17025 757 9669 650 635
Účtovný cash flow 548 485-270 045-379 786694 558180 904
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000586 169
Úrokové krytie 11,41217,84-191,83-0,0670-4,95
Vlastné imanie -150 537-187 722-1 521 8992 423 7982 496 441
Všetky záväzky 10 093 55412 454 22115 800 14810 274 2146 256 887
Výnosy budúcich období dlhodobé 65 91880 05294 188108 322136 593
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 14314 14314 49014 13514 135
Výsledok hospodárenia 156 2642 020 556-3 875 437888,00-141 379
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 156 2642 020 556-3 875 437888,00-141 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 37 1851 334 177-3 945 696-54 321-172 107
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 334 177-3 945 696-54 321-18 323136 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 218 7122 010 527-3 911 297-28 830-172 219
Zásoby 1 612 8501 124 3941 185 1981 976 678739 757
Záväzky 10 093 55412 454 22115 800 14810 274 2146 256 887
Záväzky z obchodného styku 4 612 9426 584 99910 422 7648 304 8430,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 390 198217 000544 9081 469 8160,0000
Zisk pred zdanením 218 7122 010 527-3 911 297-28 830-172 219
Zmena EBIT 0,1187-0,51912 149-0,0612-0,8257
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 87 18245 37257 520101 50513 072
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 87 18245 37257 520101 50513 072
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 154 4701 188 7771 421 9601 136 224569 054
Účtovné závierky