WEST spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201420132012
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,0000
Celkový dlh 30 3220,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 177,000,00000,0000
Čistý zisk 177,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 583,000,00000,0000
Cudzie zdroje 30 3220,00000,0000
EBIT v minulom roku 583,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 177,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 2850,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 177,000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,0000
Vlastné imanie -30 3220,00000,0000
Všetky záväzky 30 3220,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 177,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 583,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 177,000,00000,0000
Záväzky 30 3220,00000,0000
Zisk pred zdanením 177,000,00000,0000