KOKSMONT a.s. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 322 833285 764313 290334 810272 010
Bežná likvidita III. stupeň 1,712,071,721,821,99
Časové rozlíšenie aktív 2 049266,00412,00517,00438,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,61210,1000-0,09490,24160,3281
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7161-0,13300,0876-0,2429-0,3117
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,92840,80111,141,061,10
Celkové tržby 1 024 989548 944677 845727 975625 661
Celkový dlh 155 420127 101166 847171 946142 461
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -109 273-6 797-22 660-8 766-48 118
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 109 2736 79722 6608 76648 118
Čistý cash flow 102 476-15 86313 894-39 352-42 504
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 21715 101-13 54145 80237 560
Čistý zisk 8 74912 221-16 42133 31527 777
Čistý zisk v minulom roku 12 221-16 42133 31527 77728 715
Cudzie zdroje -167 413-158 663-146 443-162 864-129 549
Daň z príjmov 2 4682 8802 88012 4879 783
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88012 4879 7838 580
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4682 8802 88012 4879 783
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,52159,75134,72143,19129,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,05155,76125,63138,88129,85
Doba obratu aktív 114,99190,01168,78167,88158,69
Doba obratu pohľadávok 47,52159,75134,72143,19129,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,9879,3285,4981,2479,56
EBIT v minulom roku 15 101-13 54145 80237 56037 295
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 21715 101-13 54145 80237 560
EBITDA 17 86218 986-9 93449 58745 516
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 17 86218 986-9 93449 58745 516
Finančná páka 1,931,802,142,062,10
Finančné účty 109 2736 79722 6608 76648 118
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5186-0,5552-0,4674-0,4864-0,4763
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,51860,55520,46740,48640,4763
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 47318 557-10 32549 22345 157
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44330,41750,50650,48400,5014
Krátkodobé pohľadávky 133 411240 254250 058285 580222 578
Krátkodobé záväzky 143 107119 293158 677162 033136 375
Materiál 98,0015,000,0000329,00246,00
Náklady na predaný tovar 821 852343 718448 724462 171384 641
Neobežný majetok 78 00238 43240 16039 618630,00
Obežný majetok 242 782247 066272 718294 675270 942
Obrat aktív 3,171,922,162,172,30
Obrat neobežného majetku 13,1414,2816,8718,37993,11
Obrat obežného majetku 4,222,222,482,472,31
Odpisy 6 2563 4563 2163 4247 600
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1281 7281 6081 7123 800
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 1281 7281 6081 7123 800
Osobné náklady 186 820188 325226 155212 546195 179
Ostatné náklady na finančnú činnosť 389,00429,00391,00364,00359,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 101 88170 47882 652100 22464 557
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 00515 677-13 20536 73935 377
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92100,91760,98850,79970,8098
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,091,011,251,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,070,99741,231,19
Pohľadávky z obchodného styku 112 429234 258233 194276 978222 578
Pohotová likvidita II. stupeň 1,712,071,721,821,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,6310,00-10,544,143,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48140,44480,53260,51360,5237
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,92840,80111,141,061,10
Pridaná hodnota 202 843205 226228 782265 784241 020
Primárna platobná neschopnosť 0,90620,30090,35440,36180,2900
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76360,05700,14280,05410,3528
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,706,69-16,803,473,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,706,69-16,803,473,13
Služby 616 776302 536366 483362 092291 491
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 322 833285 764313 290334 810272 010
Spotreba materiálu… 205 07641 18282 241100 07993 150
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 024 695548 944677 506727 955625 661
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 024 695548 944677 506727 955625 661
Účtovný cash flow 102 476-15 86313 894-39 352-42 504
Vlastné imanie 167 413158 663146 443162 864129 549
Všetky záväzky 155 420127 101166 847171 946142 461
Výsledok hospodárenia 11 60615 530-13 15046 16337 916
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 60615 530-13 15046 16337 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 74912 221-16 42133 31527 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 221-16 42133 31527 77728 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 21715 101-13 54145 80237 560
Zásoby 98,0015,000,0000329,00246,00
Záväzky 155 420127 101166 847171 946142 461
Záväzky z obchodného styku 101 88170 47882 652100 22464 557
Zisk pred zdanením 11 21715 101-13 54145 80237 560
Zmena EBIT 0,7428-1,12-0,29561,221,01