MONTRÚR s. r. o. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 491 77615 762 46613 855 42013 469 92613 192 667
Aktivácia 282,000,000011 8977 7251 205
Bežná likvidita III. stupeň 4,804,244,727,2210,41
Časové rozlíšenie aktív 22 10915 59214 79516 15315 252
Časové rozlíšenie pasív 342,00479,00616,00753,009 415
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,290,91050,34340,28156,81
Celkové tržby 6 502 5408 579 5395 906 9867 403 4330,0000
Celkový dlh 1 444 0512 399 7801 384 744910 944733 650
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 602 766-4 238 769-2 210 096-1 779 712-4 355 402
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 602 7664 238 7692 210 0961 779 7124 355 402
Čistý cash flow -1 636 0032 028 673430 384214 2234 355 402
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 754 260949 535296 081568 994-271 859
Čistý zisk 709 441747 431230 765442 734-271 859
Čistý zisk v minulom roku 747 431230 765442 734199 446338 731
Cudzie zdroje -11 047 383-13 362 207-12 470 060-12 558 229-12 449 602
Daň z príjmov 44 819202 10465 316126 2600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 202 10465 316126 26062 2210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 819202 10465 316126 2600,0000
Dlhodobé pohľadávky 271 572287 624193 3001 780 0982 562 016
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 162,90177,92159,17150,48118,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,75131,1463,7598,6578,70
Doba obratu aktív 716,64626,461 086667,60795,09
Doba obratu pohľadávok 178,48189,36174,32238,71273,03
Doba obratu zásob 216,37222,08638,66176,83132,75
Doba splácania záväzkov 434,59699,48482,96201,8051,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,8988,5598,2137,7238,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 387,46623,08435,00124,390,0000
EBIT v minulom roku 949 535296 081568 994261 667338 731
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 754 260949 535296 081568 994-271 859
EBITDA 588 4991 285 768664 750956 694138 040
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 588 4991 285 768664 750956 694138 040
Finančná páka 1,131,181,111,071,06
Finančné účty 2 602 7664 238 7692 210 0961 779 7124 355 402
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8844-0,8477-0,9000-0,9323-0,9437
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88440,84770,90000,93230,9437
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 989 2761 789 9581 337 4791 779 534134 216
Krátkodobé pohľadávky 2 839 4714 476 7712 031 2463 036 2171 968 256
Krátkodobé záväzky 1 270 5702 228 0521 253 338760 965639 607
Krytie dlhovej služby 1 7212 6841 0791 27114,66
Materiál 123 270156 875171 718188 819172 587
Náklady na predaný tovar 4 264 4196 516 6422 665 4965 117 0664 516 350
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 067 1111 162 639947 2101 376 3781 151 620
Neobežný majetok 5 709 3254 498 1346 389 9724 038 0883 872 891
Obežný majetok 6 760 34211 248 7407 450 6539 415 6859 304 524
Obrat aktív 0,50930,58260,33620,54670,4591
Obrat neobežného majetku 1,112,040,72891,821,56
Obrat obežného majetku 0,94110,81640,62520,78220,6509
Obrat zásob 1,691,640,57152,062,75
Odpisy 578 086667 890658 960700 932386 905
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 289 043333 945329 480350 466386 905
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 289 043333 945329 480350 4660,0000
Osobné náklady 1 719 3651 666 0831 525 6171 578 1610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 5464 0863 3412 8573 841
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 179,00148,0088,0051,0017,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 132 7711 984 6921 128 860469 0460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 287 5271 415 321889 7251 143 666115 046
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81790,62460,76620,70380,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,972,292,101,630,3409
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,601,311,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91501,140,91150,98393,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,25710,22090,09240,02910,7191
Pohľadávky z obchodného styku 971 7483 299 609813 5811 990 4671 305 808
Pohotová likvidita II. stupeň 4,303,923,396,349,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,75-6,59-28,97-58,62-2,86
Pridaná hodnota 2 102 0732 667 4711 991 2302 242 3451 539 993
Primárna platobná neschopnosť 1,170,60151,390,23560,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,051,901,762,346,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,451,872,080,95225,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,451,872,080,95225,31
Služby 1 690 8792 484 3371 583 1441 884 2222 211 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 491 77615 762 46613 855 42013 469 92613 192 667
Spotreba materiálu… 1 426 6911 936 6311 025 0651 457 2291 154 234
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 866 0869 437 8576 976 8499 578 5549 379 577
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 300 7000,00001 980 9141 801 2453 323 234
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 203 072254 064337 991412 8230,0000
Tržby z predaja tovaru 1 283 9881 398 3491 161 8851 629 5081 319 888
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 078 3267 785 4443 496 0595 734 9784 736 455
Účtovný cash flow -1 636 0032 028 673430 384214 2234 355 402
Vlastné imanie 11 047 38313 362 20712 470 06012 558 22912 449 602
Všetky záväzky 1 444 0512 399 7801 384 744910 944733 650
Výnosy budúcich období dlhodobé 205,00342,00479,00616,003 895
Výnosy budúcich období krátkodobé 137,00137,00137,00137,005 520
Výsledok hospodárenia 42 588674 67665 696335 582-547 125
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 588674 67665 696335 582-547 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 709 441747 431230 765442 734-271 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 747 431230 765442 734199 446338 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 754 260949 535296 081568 994-335 690
Zásoby 632 583707 3921 657 395666 823418 850
Záväzky 1 444 0512 399 7801 384 744910 944733 650
Záväzky z obchodného styku 1 132 7711 984 6921 128 860469 0460,0000
Zisk pred zdanením 754 260949 535296 081568 994-335 690
Zmena EBIT 0,79433,210,52042,17-0,8026
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -80 020-933 035878 026-406 9620,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -80 020-933 035878 026-406 9620,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 170 897197 266278 085333 003298 260
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadenív rozsahu: - potrubné..
Organizovanie a sprostredkovanie výstav
Oprava motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov
Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a investičnej činnosti okrem sprostredkovania..
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Vedenie účtovníctva
Prenájom nehnuteľností
Prevádzka športových zariadení (vrátane organizácií športových klubov a..
Prenájom budov
Marketing
Dodávka pomocných,súvisiacich stavebných prác s podnikateľským zámerom
Skladovanie
Revízie plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu, regulačných staníc a..
Sprostredkovateľská činnosť
Organizovanie a usporiadanie verejných športových podujatí
Prípravné práce pre stavbu
Čistiace práce
Demolácia a zemné práce
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a a bleskozvodov..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Poradenstvo v predmete podnikania
Inžinierska činnosť vo výstavbe
Dodávka, montáž teplovodných, parovodných napájačov, ich primárnych rozvodov
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vykonávanie inžinierských stavieb
Dodávka,montáž plynovodných sietí veľmi vysokého, vysokého stredného, nízkeho..
Montáž, opravy plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu, regulačných staníc..
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových..
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických..
Čistiace a upratovacie práce