CALIBRA, spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 480 4652 098 2632 298 2442 504 6671 588 236
Bežná likvidita III. stupeň 2,104,893,652,458,11
Časové rozlíšenie aktív 23 58920 90030 66024 1917 659
Časové rozlíšenie pasív 8 6468 0550,000011 0251 014
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8175-0,07870,0728-0,1802-0,4283
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,370,4006-0,26580,41583,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,130,41000,57110,88940,8021
Celkové tržby 3 078 0943 207 3793 442 7473 269 4820,0000
Celkový dlh 781 014607 771835 4361 173 865706 441
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -139 359-704 106-587 399-693 857-377 209
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 139 359704 106587 399693 857377 209
Čistý cash flow -564 747116 707-106 458237 821377 209
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 312 501502 750268 496498 543200 641
Čistý zisk 238 503367 280143 031339 903176 964
Čistý zisk v minulom roku 367 280143 031339 903139 709271 234
Cudzie zdroje -690 805-1 482 437-1 462 808-1 319 777-880 781
Daň z príjmov 63 873123 374108 464130 2400,0000
Daň z príjmov v minulom roku 123 374108 464130 24040 6670,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 63 873123 374108 464130 2400,0000
Dlhodobé pohľadávky 623,002 409613,00583,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,3284,1189,6581,4471,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 74,7381,2383,3776,7458,40
Doba obratu aktív 176,96243,26247,79290,22229,47
Doba obratu pohľadávok 85,3984,3989,7281,5171,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000024,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,2733,7743,1866,2815,66
EBIT v minulom roku 502 750268 496498 543208 932285 589
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 312 501502 750268 496498 543200 641
EBITDA 672 757922 334791 2131 051 860530 566
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 672 757922 334791 2131 051 860530 566
Finančná páka 2,141,421,571,901,80
Finančné účty 139 359704 106587 399693 857377 209
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4666-0,7065-0,6365-0,5269-0,5546
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46660,70650,63650,52690,5546
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 674 509952 623790 6701 066 421491 308
Krátkodobé pohľadávky 713 776725 519831 496702 870492 545
Krátkodobé záväzky 412 159291 296400 463571 988108 365
Krytie dlhovej služby 35,8445,7746,5427,3522,41
Materiál 8 76213 47610 34910 0939 638
Nákladové úroky 10 12512 09617 00128 40023 677
Nákladové úroky v minulom roku 12 09617 00128 40028 55614 355
Náklady na predaný tovar 1 912 4541 854 9292 160 0141 621 9451 587 820
Neobežný majetok 594 356631 853837 7271 073 073701 185
Obežný majetok 862 5201 445 5101 429 8571 407 403879 392
Obrat aktív 2,061,501,471,261,59
Obrat neobežného majetku 5,144,984,042,943,60
Obrat obežného majetku 3,542,182,372,242,87
Odpisy 357 294453 562521 130559 614286 415
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 178 647226 781260 565279 807286 415
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 178 647226 781260 565279 8070,0000
Osobné náklady 503 225389 241370 828284 6750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 604,00575,00549,00855,0039 258
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00006,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 120 91598 035171 060147 8280,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 595 797820 842664 161899 517463 379
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5910
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,273,323,305,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,531,371,813,28
Pohľadávky z obchodného styku 625 202700 627773 229662 293404 178
Pohotová likvidita II. stupeň 2,084,853,622,448,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,22-12,7013,74-5,55-2,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -55,789,65-6,268,3715,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52750,28970,36350,46870,4448
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,130,41000,57110,88940,8021
Pridaná hodnota 1 141 1631 293 3751 225 3141 528 105938 476
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33122,351,471,193,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,160,65891,061,121,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,160,65891,061,121,33
Služby 729 136719 256932 672365 920370 976
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 480 4652 098 2632 298 2442 504 6671 588 236
Spotreba materiálu… 1 183 3181 135 6731 227 3421 256 0251 216 844
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 054 7953 163 7363 385 3283 157 7582 526 296
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 17815 4320,00007 7080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 053 6173 148 3043 385 3283 150 0502 526 296
Účtovný cash flow -564 747116 707-106 458237 821377 209
Úrokové krytie 30,8641,5615,7917,558,47
Vlastné imanie 690 8051 482 4371 462 8081 319 777880 781
Všetky záväzky 781 014607 771835 4361 173 865706 441
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00002 5410,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 8 6465 5140,000010 0560,0000
Výsledok hospodárenia 316 641472 100270 083497 984244 151
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 316 641472 100270 083497 984244 151
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 238 503367 280143 031339 903176 964
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 367 280143 031339 903139 709271 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 302 376490 654251 495470 143176 968
Zásoby 8 76213 47610 34910 0939 638
Záväzky 781 014607 771835 4361 173 865706 441
Záväzky z obchodného styku 120 91598 035171 060147 8280,0000
Zisk pred zdanením 302 376490 654251 495470 143176 968
Zmena EBIT 0,62161,870,53862,390,7026
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000012 1040,00001 9700,0000
Účtovné závierky