STELMO a.s. Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 938 1863 118 4132 169 6341 851 0641 991 794
Aktivácia 0,0000152 8700,00000,00000,0000
Bankové úvery 771 500897 5000,000033 1940,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,671,522,381,223,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000842,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1976-0,31451,26-0,95800,7652
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,65330,70950,14930,13390,2506
Celkové tržby 2 258 5932 135 2001 888 0171 201 7110,0000
Celkový dlh 1 161 0571 294 240281 908218 615399 125
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 632 031690 006-324 31332 679-27 867
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 139 469207 494324 313515,0027 867
Čistý cash flow -68 025-116 819323 798-152 20527 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 62 31731 365412 72140 791180 781
Čistý zisk 31 7598 654311 65519 153170 302
Čistý zisk v minulom roku 8 654311 65519 153192 827209 720
Cudzie zdroje -1 777 129-1 824 173-1 887 726-1 632 449-1 592 669
Daň z príjmov 11 95411 84899 89018 4530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 84899 89018 45445 8340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 95411 84899 89018 4530,0000
Dlhodobé bankové úvery 771 500897 5000,000033 1940,0000
Dlhodobý dlh 771 500897 5000,000033 1940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,5766,6956,2459,1439,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,5754,8356,2451,9637,67
Doba obratu aktív 477,41581,30420,65565,44750,68
Doba obratu pohľadávok 70,5766,6956,2459,1439,66
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000043,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,9469,2350,0048,5313,73
EBIT v minulom roku 31 365412 72140 791245 383226 594
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 62 31731 365412 72140 791180 781
EBITDA 510 909408 235771 081388 867394 986
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 510 909408 235771 081388 867394 986
Efektívna daňová sadzba 0,27350,57790,24270,49070,0000
Finančná páka 1,651,711,151,131,25
Finančné účty 139 469207 494324 313515,0027 867
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6048-0,5850-0,8701-0,8819-0,7996
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60480,58500,87010,88190,7996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 509 533427 671772 757399 551391 876
Krátkodobé pohľadávky 434 306357 763290 054193 603105 231
Krátkodobé záväzky 344 302371 407257 882158 87336 419
Krytie dlhovej služby 27,4637,58655,68122,0937,69
Nákladové úroky 18 60410 8631 1763 18510 479
Nákladové úroky v minulom roku 10 8631 1763 1846 72216 874
Náklady na predaný tovar 1 504 2071 345 577942 078688 197304 104
Neobežný majetok 2 364 4112 553 1561 555 2671 656 9461 857 854
Obežný majetok 573 775565 257614 367194 118133 098
Obrat aktív 0,76450,62790,86770,64550,4862
Obrat neobežného majetku 0,95010,76691,210,72110,5213
Obrat obežného majetku 3,923,463,066,167,28
Odpisy 459 308395 032358 760352 102171 919
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 229 654197 516179 380176 051171 919
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 229 654197 516179 380176 0510,0000
Osobné náklady 389 833323 467271 525201 5060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9769 8481 3242 6503 110
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000422,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 296 862329 714126 54592 0190,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 491 067403 686670 415371 255342 221
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52530,52810,28870,39770,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,901,893,462,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87400,85251,490,91533,86
Pohľadávky z obchodného styku 434 306294 145290 054170 09399 957
Pohotová likvidita II. stupeň 1,671,522,381,223,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,1215,62-5,8310,73-57,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,66-10,75275,34-47,792,66
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,65330,70950,14930,13390,2506
Pridaná hodnota 742 156612 492940 504506 695664 352
Primárna platobná neschopnosť 0,68351,120,43630,54100,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40510,55871,260,00320,7652
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,273,170,36560,56221,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,273,170,36560,56221,01
Služby 615 298600 862411 639289 103129 929
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 938 1863 118 4132 169 6341 851 0641 991 794
Spotreba materiálu… 888 909897 585530 439399 094174 175
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 771 500897 5000,000033 1940,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 247 1631 972 7111 883 8711 201 559968 456
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800,0014 6421 2896 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000198,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 246 3631 958 0691 882 3841 194 892968 456
Účtovný cash flow -68 025-116 819323 798-152 20527 867
Úročený dlh 771 500897 5000,000033 1940,0000
Úrokové krytie 3,352,89350,9512,8117,25
Vlastné imanie 1 777 1291 824 1731 887 7261 632 4491 592 669
Všetky záväzky 1 161 0571 294 240281 908218 615399 125
Výsledok hospodárenia 52 40127 845413 61043 432223 067
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 40127 845413 61043 432223 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 31 7598 654311 65519 153170 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 654311 65519 153192 827209 720
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 71320 502411 54537 606209 491
Záväzky 1 161 0571 294 240281 908218 615399 125
Záväzky z obchodného styku 296 862329 714126 54592 0190,0000
Zisk pred zdanením 43 71320 502411 54537 606209 491
Zmena EBIT 1,990,076010,120,16620,7978