NOVIsoft spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 644 603664 600589 143649 730686 186
Bežná likvidita III. stupeň 14,156,677,236,152,48
Časové rozlíšenie aktív 469,001 176692,00705,001 024
Časové rozlíšenie pasív 215,00309,000,00000,000025,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9,84-5,404,34-0,9681-9,62
Celkové tržby 66 38678 01478 76957 74963 395
Celkový dlh 10 92313 58218 00729 64458 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -81 965-26 367-50 290-14 768-22 102
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 81 96526 36750 29014 76822 102
Čistý cash flow 55 598-23 92335 522-7 334-211 355
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 444-899,00-1 765-6 297-6 911
Čistý zisk -5 444-899,00-2 726-7 259-7 872
Čistý zisk v minulom roku -899,00-2 726-7 259-7 872-14 346
Cudzie zdroje -633 465-650 709-571 136-620 086-627 345
Daň z príjmov 0,00000,0000961,00962,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000961,00962,00961,005 098
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000961,00962,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,0722,6452,16198,05182,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,0722,6452,16198,05182,68
Doba obratu aktív 3 6153 7323 7604 1364 011
Doba obratu pohľadávok 3,0722,6452,16198,05182,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,7024,8752,2848,23128,37
EBIT v minulom roku -899,00-1 765-6 297-6 911-9 248
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 444-899,00-1 765-6 297-6 911
EBITDA 67 98059 71651 15148 84946 769
EBITDA marža 1,020,76550,64940,84590,7377
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 98059 71651 15148 84946 769
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5445-0,1528-0,1391
Finančná páka 1,021,021,031,051,09
Finančné účty 81 96526 36750 29014 76822 102
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9827-0,9791-0,9694-0,9544-0,9142
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98270,97910,96940,95440,9142
Hrubá marža 0,67980,44100,47400,56550,4667
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 68 23979 43449 27646 84345 585
Krátkodobé pohľadávky 548,004 0328 17431 11131 252
Krátkodobé záväzky 5 6514 4298 1927 57621 960
Materiál 11,0030,0040,0040,0043,00
Náklady na predaný tovar 19 94630 59319 86124 67832 858
Neobežný majetok 561 610632 995529 947603 106631 765
Obežný majetok 82 52430 42958 50445 91953 397
Obrat obežného majetku 0,78862,140,97761,251,17
Odpisy 75 97073 07653 87057 31657 316
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 98536 53826 93528 65828 658
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 98536 53826 93528 65828 658
Osobné náklady 9 94610 06610 7699 0848 828
Ostatné náklady na finančnú činnosť 361,002 6742 2352 2342 180
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8001 4881 7632 0311 453
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 70 52672 17751 14450 05749 444
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,8375-0,30670,4510-0,1270-3,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,543,423,473,603,35
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52530,41380,57760,49180,4473
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,8544-0,36810,6211-0,1279-3,38
Pohľadávky z obchodného styku 548,004 0328 17431 11131 252
Pohotová likvidita II. stupeň 14,156,667,226,152,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,3927,20-16,0884,552,97
Pridaná hodnota 45 13034 40237 33432 65829 584
Primárna platobná neschopnosť 3,280,36900,21570,06530,0465
Rýchla likvidita I. stupeň 13,975,576,141,951,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,16070,22740,35200,60691,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,16070,22740,35200,60691,26
Služby 7 99615 2987 2979 19613 365
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 644 603664 600589 143649 730686 186
Spotreba materiálu… 11 95015 29512 56415 48219 493
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 85 78676 19157 37557 45062 940
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 20 4000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 310,0011 196180,00114,00498,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 07664 99557 19557 33662 442
Účtovný cash flow 55 598-23 92335 522-7 334-211 355
Vlastné imanie 633 465650 709571 136620 086627 345
Všetky záväzky 10 92313 58218 00729 64458 816
Výsledok hospodárenia -7 837-2 399-2 748-8 528-10 547
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 837-2 399-2 748-8 528-10 547
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 444-899,00-2 726-7 259-7 872
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -899,00-2 726-7 259-7 872-14 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 444-899,00-1 765-6 297-6 911
Zásoby 11,0030,0040,0040,0043,00
Záväzky 10 92313 58218 00729 64458 816
Záväzky z obchodného styku 1 8001 4881 7632 0311 453
Zisk pred zdanením -5 444-899,00-1 765-6 297-6 911
Zmena EBIT 6,060,50930,28030,91120,7473
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 157,00235,00209,00175,00498,00