MICRONIC a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 593 3236 663 6522 074 6093 413 7943 126 477
Aktivácia 11 5000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,032,872,573,001,14
Časové rozlíšenie aktív 2 0271 8441 1130,00001 049
Časové rozlíšenie pasív 757 150373 826397 981259 6710,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0294-0,02581,39-0,7208-21,05
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,18650,0585-5,411,961,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16660,46760,27290,382124,06
Celkové tržby 2 219 8965 388 2711 345 6663 956 9140,0000
Celkový dlh 404 9252 004 081359 495872 0653 001 704
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 466 739-1 395 155-1 284 449-3 118 966-2 626 858
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,51760,55090,39760,54140,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 466 7391 395 1551 284 4493 118 9662 626 858
Čistý cash flow 71 584110 706-1 834 5171 644 8852 626 858
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 455 8233 758 370687 0362 747 43097 600
Čistý zisk 1 149 0392 968 612535 0742 142 19897 600
Čistý zisk v minulom roku 2 968 612535 0742 142 19815 087697,00
Cudzie zdroje -2 431 248-4 285 745-1 317 133-2 282 058-124 773
Daň z príjmov 306 784789 758151 962605 2320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 789 758151 962605 2323 1650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 306 784789 758151 962605 2320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 316,05348,82144,586,391,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 209,93345,117,960,76401,27
Doba obratu aktív 616,74463,64625,42324,15283,51
Doba obratu pohľadávok 316,05348,82144,586,391,40
Doba obratu zásob 48 2309 20660 74334 84813 631
Doba splácania záväzkov 127 394194 265159 385246 151540,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,90131,61102,2879,85236,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 894858,89263,531 9900,0000
EBIT v minulom roku 3 758 370687 0362 747 43018 252697,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 455 8233 758 370687 0362 747 43097 600
EBITDA 1 571 8963 839 497779 6912 815 757144 528
EBITDA marža 0,70810,71260,57940,71160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 571 8963 839 497779 6912 815 757144 528
Finančná páka 1,481,551,581,5025,06
Finančné účty 1 466 7391 395 1551 284 4493 118 9662 626 858
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6766-0,6432-0,6349-0,6685-0,0399
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67660,64320,63490,66850,0399
Hrubá marža 0,78640,81690,72360,77340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 571 0733 838 895779 1382 815 131144 528
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10680,28390,16350,24630,8338
Krátkodobé pohľadávky 1 841 4155 013 425479 60467 32515 440
Krátkodobé záväzky 383 9261 891 557339 294840 9602 606 836
Krytie dlhovej služby 2,0810,271,9610,840,0000
Materiál 141 35085 635125 307102 857290 311
Náklady na predaný tovar 380 840844 527237 079783 6331 828 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 1003 554777,001 2479 126
Neobežný majetok 137 792163 593180 136108 446142 310
Obežný majetok 3 453 5046 498 2151 893 3603 305 3482 983 118
Obrat aktív 0,59180,78720,58361,131,29
Obrat neobežného majetku 15,4332,076,7235,4528,28
Obrat obežného majetku 0,61580,80730,63951,161,35
Odpisy 116 67881 33693 05069 34420 837
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 58 33940 66846 52534 67220 837
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 58 33940 66846 52534 6720,0000
Osobné náklady 309 541741 907368 599388 7260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 979,00654,00543,00643,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 156,0052,00-10,0017,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 7078 363561,006 7990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 265 7173 049 948628 1242 211 542118 437
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47260,69270,40620,93870,7822
Podiel EBIT k aktívam 0,40510,56400,33120,80480,0312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51330,59750,40980,87110,0312
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,59370,85450,51371,190,1878
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40820,20940,61910,91360,8402
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,03220,0205-1,360,41570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 5871 2381 2532 4541,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,645,932,647,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,105,352,116,68105,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,03370,0211-1,520,42790,6526
Pohľadávky z obchodného styku 1 223 1114 960 02526 4008 04613 955
Pohotová likvidita II. stupeň 2,902,832,392,891,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -33,96-38,710,7180-1,39-0,0475
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11270,30070,17330,25550,9601
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16660,46760,27290,382124,06
Pridaná hodnota 1 745 7624 401 416973 6873 060 3152 197 020
Primárna platobná neschopnosť 0,00470,00170,02130,84500,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,31980,44550,25790,62750,0312
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47260,69270,40620,93870,7822
Rýchla likvidita I. stupeň 1,290,61591,742,831,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,25760,52200,46110,309720,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,25760,52200,46110,309720,77
Služby 91 90099 38278 912146 1371 304 527
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 593 3236 663 6522 074 6093 413 7943 126 477
Spotreba materiálu… 299 340741 591157 390636 249446 832
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 126 6025 245 9431 210 7663 843 9484 025 105
Tržby z predaja tovaru 1 6963 0391 3001 97910 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 124 9065 242 9041 209 4663 841 9694 014 478
Účtovný cash flow 71 584110 706-1 834 5171 644 8852 626 858
Vlastné imanie 2 431 2484 285 7451 317 1332 282 058124 773
Všetky záväzky 404 9252 004 081359 495872 0653 001 704
Výnosy budúcich období krátkodobé 757 150373 826397 981259 6710,0000
Výsledok hospodárenia 1 455 2183 758 161686 6412 746 413112 206
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 455 2183 758 161686 6412 746 413112 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 149 0392 968 612535 0742 142 19897 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 968 612535 0742 142 19815 087697,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 455 8233 758 370687 0362 747 430115 846
Zásoby 145 35089 635129 307119 057340 820
Záväzky 404 9252 004 081359 495872 0653 001 704
Záväzky z obchodného styku 5 7078 363561,006 7990,0000
Zisk pred zdanením 1 455 8233 758 370687 0362 747 430115 846
Zmena EBIT 0,38745,470,2501150,53140,03
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-67 600
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-67 600
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000011 485
Účtovné závierky