AMIDO -EXQUISIT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 965 5051 558 4211 574 2121 342 9071 025 732
Aktivácia 31 66929 48333 29429 17731 501
Bankové úvery 0,000049,00124,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,801,711,741,411,27
Bežné bankové úvery 0,000049,00124,000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 5842 9522 7532 8712 243
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,351,521,472,613,99
Celkové tržby 3 120 0802 600 8163 370 2982 453 0670,0000
Celkový dlh 1 129 351939 855936 128970 837820 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 369-30 557-33 412-24 704-39 092
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 36930 60633 53624 70439 092
Čistý cash flow 20 763-2 9308 83210 62039 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 275 558-14 548343 585115 99935 277
Čistý zisk 217 588-19 518266 01488 68034 246
Čistý zisk v minulom roku -19 518266 01488 68077 70119 847
Cudzie zdroje -836 154-618 566-638 084-372 070-205 689
Daň z príjmov 57 9704 97077 55326 9980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 97077 55326 99822 3910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 9704 97077 55326 9980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,6823,0621,2623,6524,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,035,026,637,616,97
Doba obratu aktív 149,44146,22121,08133,45142,38
Doba obratu pohľadávok 20,6823,0621,2623,6524,64
Doba obratu zásob 17 20313 63313 83512 4959 196
Doba splácania záväzkov 11 5039 7539 96111 037250,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,2184,9168,9093,63110,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10 2259 1208 51110 2910,0000
EBIT v minulom roku -14 548343 585115 999100 78620 831
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 275 558-14 548343 585115 99935 277
EBITDA 283 831-8 094350 655128 12282 504
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 283 831-8 094350 655128 12282 504
Finančná páka 2,352,522,473,614,99
Finančné účty 51 36930 60633 53624 70439 092
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 292 1125 693354 220131 69181 117
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55020,58070,56900,70160,7778
Krátkodobé pohľadávky 272 040245 756276 364238 035177 519
Krátkodobé záväzky 1 081 349905 004895 794942 220797 845
Krytie dlhovej služby 0,00000,000019 481399,1380,02
Materiál 1 238 6781 024 7181 062 864917 315600 721
Nákladové úroky 0,00000,000018,00321,001 031
Nákladové úroky v minulom roku 0,000018,00321,00694,00984,00
Náklady na predaný tovar 3 721 3243 190 3503 631 9352 957 1382 138 441
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 31333 87032 82531 16031 645
Neobežný majetok 14 28713 99417 40010 5989 593
Obežný majetok 1 940 6341 541 4751 554 0591 329 4381 013 896
Obrat aktív 2,442,503,012,742,56
Obrat neobežného majetku 336,02278,00272,72346,57274,11
Obrat obežného majetku 2,472,523,052,762,59
Odpisy 6 8146 8146 0149 0064 906
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4073 4073 0074 5034 906
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 4073 4073 0074 5030,0000
Osobné náklady 783 077694 993749 414576 1570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3411 1851 4172 0611 455
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000068,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 961 22127 573765 443878 5100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 224 402-12 704272 02897 68639 152
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3117-0,02230,50650,28950,1548
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72550,99290,67310,80490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 31,4620,6733,9222,970,4230
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,011,491,240,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,370,99741,471,22100,10
Pohľadávky z obchodného styku 105 63353 45886 21676 57450 189
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,27211,11-72,25-35,03-5,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000490,6733,0837,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57460,60310,59470,72290,7995
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,351,521,472,613,99
Pridaná hodnota 1 079 430699 9481 113 460715 829491 081
Primárna platobná neschopnosť 9,1015,838,8811,470,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,98-116,122,677,589,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,98-116,122,677,589,94
Služby 269 564250 476249 424226 908194 960
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 965 5051 558 4211 574 2121 342 9071 025 732
Spotreba materiálu… 1 728 5091 604 6851 969 3911 474 778934 246
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000049,00124,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 805 5653 897 7844 747 8863 675 7822 629 522
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8117 4862 4912 8150,0000
Tržby z predaja tovaru 47 19845 98644 81741 73943 113
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 753 5563 844 3124 700 5783 631 2282 586 409
Účtovný cash flow 20 763-2 9308 83210 62039 092
Úročený dlh 0,000049,00124,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,000019 088361,3734,22
Vlastné imanie 836 154618 566638 084372 070205 689
Všetky záväzky 1 129 351939 855936 128970 837820 043
Výsledok hospodárenia 276 899-13 364345 000118 05847 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 276 899-13 364345 000118 05847 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 217 588-19 518266 01488 68034 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -19 518266 01488 68077 70119 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 275 558-14 548343 567115 67845 062
Zásoby 1 617 2251 265 1131 244 1591 066 699797 285
Záväzky 1 129 351939 855936 128970 837820 043
Záväzky z obchodného styku 961 221846 330765 443878 5100,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000818 7570,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 275 558-14 548343 567115 67845 062
Zmena EBIT -18,94-0,04232,961,151,69
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 720 607-1 330 802-1 413 589-1 253 469-1 009 091
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 720 607-1 330 802-1 413 589-1 253 469-1 009 091
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 9295 9422 1323 87329 727
Účtovné závierky