Tatranský Permon, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 660 74712 429 85212 991 18713 395 3299 257 494
Bankové úvery 2 404 5682 708 6782 474 8622 236 229626 877
Bežné bankové úvery 2 371 2822 648 0882 379 402734 059626 877
Časové rozlíšenie aktív 2 9052 0341 716158,00585,00
Časové rozlíšenie pasív 7 44917 40727 3650,000017 407
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,071,111,231,330,6831
Celkové tržby 2 136 8082 019 3211 966 8961 873 8160,0000
Celkový dlh 6 543 7376 541 0477 155 5307 638 9703 750 144
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 402 5632 706 6532 472 7812 234 130619 933
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0052 0252 0812 0996 944
Čistý cash flow -20,00-56,00-18,00-2 7186 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 647 268236 344274 549551 481250 965
Čistý zisk 396 73063 10658 572267 800121 535
Čistý zisk v minulom roku 63 10658 572267 800-1 107153 946
Cudzie zdroje -6 109 561-5 871 398-5 808 292-5 756 359-5 489 943
Daň z príjmov 108 0868 78323 24762 6850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 78323 24762 6853 0950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 108 0868 78323 24762 6850,0000
Dlhodobé bankové úvery 33 28660 59095 4601 502 1700,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000277,00
Dlhodobý dlh 33 28660 59095 4601 502 17090 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,0810,1418,2321,3841,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,076,869,5220,7238,19
Doba obratu aktív 2 1652 2492 4932 6142 526
Doba obratu pohľadávok 15,0810,1418,2321,3841,63
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 458
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 124,31166,31190,46190,88172,39
EBIT v minulom roku 236 344274 549551 481229 417298 664
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 647 268236 344274 549551 481250 965
EBITDA 2 085 9541 648 3351 681 9941 961 6241 203 246
EBITDA marža 0,97620,81630,85521,050,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 085 9541 648 3351 681 9941 961 6241 203 246
Finančná páka 2,072,122,242,331,69
Finančné účty 2 0052 0252 0812 0996 944
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4826-0,4724-0,4471-0,4297-0,5930
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48260,47240,44710,42970,5930
Hrubá marža 0,66580,49110,49810,66920,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 083 4771 645 6711 792 6581 958 8651 200 300
Krátkodobé pohľadávky 88 14356 01595 007109 578152 267
Krátkodobé záväzky 726 791919 058992 649978 139631 715
Krytie dlhovej služby 13,929,067,648,888,19
Nákladové úroky 142 452164 455192 730220 996129 430
Nákladové úroky v minulom roku 164 455192 730220 996227 429144 718
Náklady na predaný tovar 711 4221 025 276922 598616 37593 821
Neobežný majetok 12 567 69412 369 77812 892 38313 283 4949 097 421
Obežný majetok 90 14858 04097 088111 677159 488
Obrat obežného majetku 23,6734,7519,5916,758,39
Odpisy 1 436 1421 405 5381 411 5361 406 552791 130
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 718 071702 769705 768703 276791 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 718 071702 769705 768703 2760,0000
Osobné náklady 2 1872 1872 187-42 6250,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6115 7424 0604 4232 946
Ostatné záväzky z obchodného styku 104 648121 131190 804142 6550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 832 8721 468 6441 470 1081 674 352912 665
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000013,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 650,51453,47447,97-29,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98910,70450,69300,91941,57
Pohľadávky z obchodného styku 88 11337 88549 608106 161139 941
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 305 478104 846322 6832 118-790,60
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51690,52620,55080,57030,4051
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,071,111,231,330,6831
Pridaná hodnota 1 422 663991 739979 7051 253 9711 243 721
Primárna platobná neschopnosť 1,193,203,851,340,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,143,974,253,893,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,143,974,253,893,12
Služby 438 276552 305542 753277 99454 194
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 660 74712 429 85212 991 18713 395 3299 257 494
Spotreba materiálu… 273 146472 971379 845338 38139 627
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 404 5682 708 6782 474 8622 236 229626 877
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 134 1522 018 5541 959 6651 871 1781 337 542
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 67,001 53957 362832,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 134 0852 017 0151 902 3031 870 3461 337 542
Účtovný cash flow -20,00-56,00-18,00-2 7186 944
Úročený dlh 2 404 5682 708 6782 474 8622 236 229626 877
Úrokové krytie 4,541,441,422,501,94
Vlastné imanie 6 109 5615 871 3985 808 2925 756 3595 489 943
Všetky záväzky 6 543 7376 541 0477 155 5307 638 9703 750 144
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00007 44917 4070,00007 449
Výnosy budúcich období krátkodobé 7 4499 9589 9580,00009 958
Výsledok hospodárenia 649 879242 186278 609555 904412 116
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 649 879242 186278 609555 904412 116
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 396 73063 10658 572267 800121 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 63 10658 572267 800-1 107153 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 504 81671 88981 819330 485279 742
Záväzky 6 543 7376 541 0477 155 5307 638 9703 750 144
Záväzky z obchodného styku 104 648121 131190 804142 6550,0000
Zisk pred zdanením 504 81671 88981 819330 485279 742
Zmena EBIT 2,740,86080,49782,400,8403
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 15049 2110,00000,0000
Účtovné závierky