MIDAM spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 429 438332 874249 385233 234257 505
Bežná likvidita III. stupeň 3,914,446,643,981,68
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000604,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00002 736
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4738-0,5287-0,3583-0,43620,1447
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,702,463,342,20-0,2411
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30630,24790,13790,21540,6225
Celkové tržby 464 900421 948357 912334 969356 288
Celkový dlh 100 70466 11730 22541 33097 747
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -152 666-137 934-75 427-83 701-31 361
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 155 768141 03678 52983 70131 361
Čistý cash flow 155 768141 03678 52983 701-22 722
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 79 06591 42135 41445 41043 335
Čistý zisk 61 97771 49427 25634 88232 843
Čistý zisk v minulom roku 71 49427 25634 88232 84352 190
Cudzie zdroje -328 734-266 757-219 160-191 904-157 022
Daň z príjmov 17 08819 9278 15810 50910 278
Daň z príjmov v minulom roku 19 9278 15810 50910 27817 475
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 08819 9278 15810 50910 278
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 138,9284,3895,3140,94102,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,1966,0692,6640,2239,09
Doba obratu aktív 351,03290,91350,09254,74263,81
Doba obratu pohľadávok 138,9284,3895,3140,94102,54
Doba obratu zásob 0,0000811,29-2 779 1100,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00001 490-2 147 8430,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,9950,1633,0441,4996,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 001-2 273 1290,00000,0000
EBIT v minulom roku 91 42135 41445 41043 33570 106
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 79 06591 42135 41445 41043 335
EBITDA 85 17297 205-51 74258 09576 464
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 85 17297 205-51 74258 09576 464
Finančná páka 1,311,251,141,221,64
Finančné účty 155 768141 03678 52983 70131 361
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7655-0,8014-0,8788-0,8228-0,6098
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76550,80140,87880,82280,6098
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 944102 752142 01258 00676 386
Krátkodobé finančné výpomoci 3 1023 1023 1020,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 169 95096 54867 89237 486100 089
Krátkodobé záväzky 91 74457 39323 53837 99194 238
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 94 14238 58224 91119 4110,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00003 05825,92
Materiál 0,00000,00000,00000,000030 468
Nákladové úroky 0,00000,00000,000019,00214,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000019,00214,00441,00
Náklady na predaný tovar 293 023241 209243 193211 908234 531
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000014 063-4,000,00000,0000
Neobežný majetok 58 15364 03272 50882 07194 983
Obežný majetok 371 285268 842176 877151 163161 918
Obrat aktív 1,041,251,041,431,38
Obrat neobežného majetku 7,686,523,594,073,75
Obrat obežného majetku 1,201,551,472,212,20
Odpisy 3 6418 4759 56412 91232 952
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6418 4759 56412 91216 476
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000016 476
Osobné náklady 81 65574 96965 90961 83157 602
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228,00221,00316,0089,0098,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000015 103
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 65 61879 96936 82047 79465 795
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53190,42493,920,50570,4731
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000012,55-4 2030,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,882,350,25511,982,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,802,110,22281,641,34
Pohľadávky z obchodného styku 102 99375 58666 00936 82438 155
Pohotová likvidita II. stupeň 3,433,935,503,191,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,11-1,89-2,79-2,296,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004 405-106,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30630,24790,13790,21540,6225
Pridaná hodnota 153 507176 43916 812122 276121 742
Primárna platobná neschopnosť 0,91410,51040,37740,52710,3958
Rýchla likvidita I. stupeň 1,642,332,952,200,3234
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,180,6802-0,58410,71141,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,180,6802-0,58410,71141,28
Služby 13 95322 22614 68622 48018 327
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 429 438332 874249 385233 234257 505
Spotreba materiálu… 279 070204 920228 511189 428216 204
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 1023 1023 1020,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 446 530420 532357 040334 184356 283
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 88497 0350,000010,00
Tržby z predaja tovaru 73 438103 3030,000049 04912 188
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 373 092314 345260 005285 135344 085
Účtovný cash flow 155 768141 03678 52983 701-22 722
Úročený dlh 3 1023 1023 1020,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00002 390202,50
Vlastné imanie 328 734266 757219 160191 904157 022
Všetky záväzky 100 70466 11730 22541 33097 747
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00002 736
Výsledok hospodárenia 79 29391 61435 72945 18343 522
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 79 29391 61435 72945 18343 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 97771 49427 25634 88232 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 71 49427 25634 88232 84352 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 79 06591 42135 41445 39143 121
Zásoby 45 56731 25830 45629 97630 468
Záväzky 100 70466 11730 22541 33097 747
Záväzky z obchodného styku 94 14238 58224 91119 41115 103
Zisk pred zdanením 79 06591 42135 41445 39143 121
Zmena EBIT 0,86482,580,77991,050,6181
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 2380,00000,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
Montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch..
Vodoinštalatérske práce
Maloobchodná činnosť-obuv, kožené výrobky
Maloobchodná činnosť-textil
Inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti elektrických a elektronických zariadení
Záložne
Maloobchodná činnosť-kozmetika,pracie a čistiace prostriedky (okrem jedov a žieravín)..
Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby
Montáž meračov tepla a pretečeného množstva vody
Maloobchodná činnosť-knihy,noviny,časopisy,písacie potreby
Maloobchodná činnosť-papierenský tovar
Výroba nábytku (neremeselná)
Maloobchodná činnosť-stavebné náradie a náčinie
Maloobchodná činnosť-malá mechanizácia
Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
Vývoj a predaj software
Vedenie účtovníctva
Výroba výmeníkov do krbov
Inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti tepelnej energetiky
Veľkoobchod a maloobchod s plynovými spotrebičmi, so železiarskym tovarom, inštalatérskym..
Služby požičovní
Sprostredkovateľská činnosť
Maloobchodná činnosť-stavebný materiál a výrobky
Maloobchodná činnosť-drevo a výrobky z neho
Činnosť stavebného dozoruPozemné stavby
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov
Maloobchodná činnosť-odevy
Maloobchodná činnosť-potravinárske výrobky
Kúrenárske práce
Montáž, rekonštrukcia a údržba tlakových zariadení
Maloobchodná činnosť-elektronický tovar,gumárenské výrobky
Maloobchodná činnosť-valcovaný materiál a výrobky z neho
Veľkoobchodná činnosť v uvedenom rozsahu
Prenájom hnuteľných vecí
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
Demolácia a zemné práce
Maloobchodná činnosť-farby, laky
Výroba a montáž spotrebnej a priemyselnej elektroniky
Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Montáž,opravy a revízie vyhradených technických zariadení plynových na rozvod..
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:Ab1..
Odborné prehliadky a odborné skúšky, oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia..