PRINTON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 457 2453 029 3252 261 8402 309 5272 441 445
Bankové úvery 820 0001 060 0000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,61730,85322,731,640,7846
Bežné bankové úvery 240 000240 0000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 12 83310 8684 8685 5339 682
Časové rozlíšenie pasív 364 84972 218113 839162 333234 434
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01170,2130-0,8375-0,0063-0,0488
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0900-0,74781,680,04440,1168
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55711,055,130,31140,7177
Celkové tržby 1 936 1911 953 5521 900 2451 875 0091 955 378
Celkový dlh 1 106 3391 515 3361 797 795509 837922 123
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 711 428937 294-438 873-145 573-135 340
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 572131 823438 873145 573135 340
Čistý cash flow -23 251-307 050293 30010 23362 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 688 168607 430418 163469 455503 987
Čistý zisk 574 929490 557342 497352 470383 431
Čistý zisk v minulom roku 490 557342 497352 470383 431275 489
Cudzie zdroje -1 986 057-1 441 771-350 206-1 637 357-1 284 888
Daň z príjmov 101 276109 29373 709111 823114 263
Daň z príjmov v minulom roku 109 29373 709111 823114 26379 564
Daň z príjmov z bežnej činnosti 101 276109 29373 709111 823114 263
Dlhodobé bankové úvery 580 000820 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 580 000820 0000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,9866,8150,7156,8571,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,0346,5248,6752,3252,97
Doba obratu aktív 694,69589,77456,27477,82491,42
Doba obratu pohľadávok 54,9866,8150,7156,8571,60
Doba obratu zásob 4 0494 3455 09216 60410 209
Doba splácania záväzkov 7 59012 8689 47817 68152 648
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,9179,9435,2847,66107,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 4683 6256 7759 74717 199
EBIT v minulom roku 607 430418 163469 455503 987357 803
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 688 168607 430418 163469 455503 987
EBITDA 1 035 518961 067920 0981 070 3341 081 896
EBITDA marža 0,53480,49200,48420,57080,5533
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 035 518961 067920 0981 070 3341 081 896
Finančná páka 1,742,106,461,411,90
Finančné účty 108 572131 823438 873145 573135 340
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5745-0,4759-0,1548-0,7090-0,5263
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57450,47590,15480,70900,5263
Hrubá marža 0,59050,59270,48650,54020,5145
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 062 554982 628942 3911 078 4101 125 220
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00009 1170,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 273 606343 173251 394274 774355 723
Krátkodobé záväzky 258 319410 591174 890230 381536 291
Krytie dlhovej služby 2,7512,047,956,394,49
Materiál 99 923110 75072 439199 36092 369
Nákladové úroky 11 9637 5801 9575 1626 293
Nákladové úroky v minulom roku 7 5801 9575 1626 2932 750
Náklady na predaný tovar 673 138716 833884 936751 378807 313
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 42211 6466 7354 7563 718
Neobežný majetok 2 924 4332 404 8181 472 7461 667 3011 836 708
Obežný majetok 519 979613 639784 226636 693595 055
Obrat aktív 0,52540,61890,80000,76390,7427
Obrat neobežného majetku 0,62110,77961,231,060,9873
Obrat obežného majetku 3,493,062,312,773,05
Odpisy 480 724363 170512 316603 964597 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 240 362181 585256 158301 982298 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 240 362181 585256 158301 982298 994
Osobné náklady 412 529412 616309 557316 813315 873
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3882 4911 4891 8401 742
Ostatné záväzky z obchodného styku 118 037115 654125 011127 004175 191
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 055 653853 727854 813956 434981 419
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20490,19540,97800,21530,2984
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 92,0499,43137,26212,96270,59
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,772,812,993,203,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,491,121,101,10
Pohľadávky z obchodného styku 219 115238 923241 288252 870263 158
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45760,66382,411,080,6497
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 85,424,70-1,19-160,01-20,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,94-40,51149,871,989,96
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32000,50020,79480,22080,3777
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55711,055,130,31140,7177
Pridaná hodnota 1 143 3581 157 966924 4591 012 8541 006 065
Primárna platobná neschopnosť 0,53870,48410,51810,50230,6657
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,28950,34020,97800,21530,2984
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12580,18011,520,37070,1756
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,071,581,950,47630,8523
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,071,581,950,47630,8523
Služby 107 011164 940146 670135 336185 201
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 457 2453 029 3252 261 8402 309 5272 441 445
Spotreba materiálu… 563 675546 586736 078616 501619 051
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 820 0001 069 1170,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 830 7081 886 8251 821 2861 769 1901 835 911
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 21212 02611 8914 95822 533
Tržby z predaja tovaru 13 29013 97410 6916 4096 233
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 803 2061 860 8251 798 7041 757 8231 807 145
Účtovný cash flow -23 251-307 050293 30010 23362 649
Úročený dlh 820 0001 069 1170,00000,00000,0000
Úrokové krytie 57,5280,14213,6890,9480,09
Vlastné imanie 1 986 0571 441 771350 2061 637 3571 284 888
Všetky záväzky 1 106 3391 515 3361 797 795509 837922 123
Výnosy budúcich období dlhodobé 241 81530 63172 218113 775196 897
Výnosy budúcich období krátkodobé 123 03441 58741 58748 55837 537
Výsledok hospodárenia 569 006609 923419 673471 328505 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 569 006609 923419 673471 328505 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 574 929490 557342 497352 470383 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 490 557342 497352 470383 431275 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 676 205599 850416 206464 293497 694
Zásoby 137 801138 64393 959216 346103 992
Záväzky 1 106 3391 515 3361 797 795509 837922 123
Záväzky z obchodného styku 118 037115 654125 011127 004175 191
Zisk pred zdanením 676 205599 850416 206464 293497 694
Zmena EBIT 1,131,450,89070,93151,41
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 9706 3394 5475 215657,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 9706 3394 5475 215657,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000705,00