PRINTON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 029 3252 261 8402 309 5272 441 4451 935 148
Bankové úvery 1 060 0000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85322,731,640,78461,59
Bežné bankové úvery 240 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 8684 8685 5339 6824 259
Časové rozlíšenie pasív 72 218113 839162 333234 434110 761
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2130-0,8375-0,0063-0,0488-0,4341
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,74781,680,04440,11680,8500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,055,130,31140,71771,91
Celkové tržby 1 953 5521 900 2451 875 0091 955 3780,0000
Celkový dlh 1 515 3361 797 795509 837922 1231 198 420
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 937 294-438 873-145 573-135 340-271 744
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 131 823438 873145 573135 340271 744
Čistý cash flow -307 050293 30010 23362 649271 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 607 430418 163469 455503 987196 241
Čistý zisk 490 557342 497352 470383 431196 241
Čistý zisk v minulom roku 342 497352 470383 431275 489197 289
Cudzie zdroje -1 441 771-350 206-1 637 357-1 284 888-625 967
Daň z príjmov 109 29373 709111 823114 2630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 73 709111 823114 26379 5640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109 29373 709111 823114 2630,0000
Dlhodobé bankové úvery 820 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 820 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,8150,7156,8571,6062,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 46,5248,6752,3252,9759,42
Doba obratu aktív 589,77456,27477,82491,42432,88
Doba obratu pohľadávok 66,8150,7156,8571,6062,96
Doba obratu zásob 4 3455 09216 60410 2095 746
Doba splácania záväzkov 12 8689 47817 68152 648120,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,9435,2847,66107,9571,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 6256 7759 74717 1990,0000
EBIT v minulom roku 418 163469 455503 987357 803197 299
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 607 430418 163469 455503 987196 241
EBITDA 961 067920 0981 070 3341 081 896417 997
EBITDA marža 0,49200,48420,57080,55330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 961 067920 0981 070 3341 081 896417 997
Finančná páka 2,106,461,411,903,09
Finančné účty 131 823438 873145 573135 340271 744
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4759-0,1548-0,7090-0,5263-0,3235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47590,15480,70900,52630,3235
Hrubá marža 0,59270,48650,54020,51450,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 982 628942 3911 078 4101 125 220415 926
Krátkodobé finančné výpomoci 9 1170,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 343 173251 394274 774355 723281 441
Krátkodobé záväzky 410 591174 890230 381536 291319 694
Krytie dlhovej služby 12,047,956,394,493,77
Materiál 110 75072 439199 36092 369119 293
Nákladové úroky 7 5801 9575 1626 2930,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 9575 1626 2932 75010,00
Náklady na predaný tovar 716 833884 936751 378807 313966 983
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 6466 7354 7563 7188 010
Neobežný majetok 2 404 8181 472 7461 667 3011 836 7081 251 614
Obežný majetok 613 639784 226636 693595 055679 275
Obrat aktív 0,61890,80000,76390,74270,8432
Obrat neobežného majetku 0,77961,231,060,98731,30
Obrat obežného majetku 3,062,312,773,052,40
Odpisy 363 170512 316603 964597 988156 937
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 181 585256 158301 982298 994156 937
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 181 585256 158301 982298 9940,0000
Osobné náklady 412 616309 557316 813315 8730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4911 4891 8401 7422 071
Ostatné záväzky z obchodného styku 115 654125 011127 004175 1910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 853 727854 813956 434981 419353 178
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19540,97800,21530,29840,3135
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 99,43137,26212,96270,590,6891
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,812,993,203,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,491,121,101,104,24
Pohľadávky z obchodného styku 238 923241 288252 870263 158265 651
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66382,411,080,64971,30
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,70-1,19-160,01-20,51-2,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -40,51149,871,989,960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50020,79480,22080,37770,6193
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,055,130,31140,71771,91
Pridaná hodnota 1 157 966924 4591 012 8541 006 065664 703
Primárna platobná neschopnosť 0,48410,51810,50230,66570,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,34020,97800,21530,29840,3135
Rýchla likvidita I. stupeň 0,18011,520,37070,17560,6313
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,581,950,47630,85232,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,581,950,47630,85232,87
Služby 164 940146 670135 336185 201289 044
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 029 3252 261 8402 309 5272 441 4451 935 148
Spotreba materiálu… 546 586736 078616 501619 051667 525
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 069 1170,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 886 8251 821 2861 769 1901 835 9111 631 686
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 02611 8914 95822 5330,0000
Tržby z predaja tovaru 13 97410 6916 4096 23322 158
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 860 8251 798 7041 757 8231 807 1451 609 528
Účtovný cash flow -307 050293 30010 23362 649271 744
Úročený dlh 1 069 1170,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 80,14213,6890,9480,090,0000
Vlastné imanie 1 441 771350 2061 637 3571 284 888625 967
Všetky záväzky 1 515 3361 797 795509 837922 1231 198 420
Výnosy budúcich období dlhodobé 30 63172 218113 775196 8970,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 41 58741 58748 55837 537110 761
Výsledok hospodárenia 609 923419 673471 328505 736258 940
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 609 923419 673471 328505 736258 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 490 557342 497352 470383 431196 241
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 342 497352 470383 431275 489197 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 599 850416 206464 293497 694255 128
Zásoby 138 64393 959216 346103 992126 090
Záväzky 1 515 3361 797 795509 837922 1231 198 420
Záväzky z obchodného styku 115 654125 011127 004175 1910,0000
Zisk pred zdanením 599 850416 206464 293497 694255 128
Zmena EBIT 1,450,89070,93151,410,9946
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 6 3394 5475 215657,00-2 404
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 6 3394 5475 215657,00-2 404
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000705,002 120