SLOVLADA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142010
Aktíva 3 949 6733 250 5663 063 8052 657 5870,0000
Bankové úvery 62 5000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,81840,54250,36410,24830,0000
Bežné bankové úvery 62 5000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív -3 97617 8598 7602 1940,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,352,267,226,110,0000
Celkové tržby 6 742 2462 664 7571 375 6610,00000,0000
Celkový dlh 2 772 4192 253 2072 691 3022 284 0540,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 63 29627 858217 153326 3260,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 273151 681-20 595-73 1740,0000
Čistý cash flow 57 867172 27729 905-73 1740,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 136 56427 6567 82512 0190,0000
Čistý zisk 86 94814 220-565,005 1710,0000
Čistý zisk v minulom roku 92 947-565,00-464,006 0990,0000
Cudzie zdroje -1 177 254-997 359-372 503-373 5330,0000
Daň z príjmov 24 2045 5752 8810,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 1772 8812 8810,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 2045 5752 8810,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 9 2810,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 77,7387,84206,23112,080,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 77,5687,28127,67111,670,0000
Doba obratu aktív 216,62469,04851,38769,920,0000
Doba obratu pohľadávok 78,2487,84206,23112,080,0000
Doba obratu zásob 41,4770,6487,37105,170,0000
Doba splácania záväzkov 160,88356,10887,97651,380,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 134,01285,46689,09586,830,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 57,70103,02117,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 155 3027 82510 09711 9400,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 136 56427 6567 82512 0190,0000
EBITDA 286 514126 13163 44091 8670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 286 514126 13163 44091 8670,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21780,28161,240,00000,0000
Finančná páka 3,353,268,227,110,0000
Finančné účty 46 273151 681-20 595-73 1740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 289 813262 63857 60786 9120,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61860,60860,80940,76220,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 47 069179 539196 558253 1520,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 417 266608 726742 157386 8550,0000
Krátkodobé záväzky 2 443 4301 978 3072 479 7602 025 6000,0000
Krytie dlhovej služby 11,2716,0511,5213,420,0000
Nákladové úroky 25 4127 8615 5096 8480,0000
Nákladové úroky v minulom roku 37 1785 5097 6805 8410,0000
Náklady na predaný tovar 6 151 4812 324 9121 246 1131 135 0510,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 543 4222 027 7751 019 309867 0830,0000
Neobežný majetok 1 850 9602 079 8432 089 4842 091 8620,0000
Obežný majetok 2 102 6891 152 864965 561563 5310,0000
Obrat aktív 1,680,77820,42870,47410,0000
Obrat neobežného majetku 3,601,220,62860,60230,0000
Obrat obežného majetku 3,172,191,362,240,0000
Obrat zásob 8,805,174,183,470,0000
Odpisy 121 216100 08048 89232 8310,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 60 60850 04024 44632 8310,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60 60850 04024 4460,00000,0000
Osobné náklady 315 920174 27174 1550,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 31 1058 8635 8334 9550,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 450,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 876 259572 313326 7400,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 208 164114 30048 32738 0020,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62720,85171,100,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,591,170,90870,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,150,74580,54763,800,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 414 164604 881459 427385 4460,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57170,36070,27290,13860,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -20,34-5,79-12,465,100,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,2821,925,43-10,690,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70190,69320,87840,85940,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,352,267,226,110,0000
Pridaná hodnota 503 668204 62167 385124 8370,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,61960,94620,71120,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,6817,8642,4224,860,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,6817,8642,4224,860,0000
Služby 471 008176 580112 138125 5770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 949 6733 250 5663 063 8052 657 5870,0000
Spotreba materiálu… 137 051120 557114 666142 3910,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 109 569179 539196 558253 1520,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 672 1262 602 2181 313 4981 259 8880,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 97772 6850,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 6 577 2162 468 1041 233 4591 180 3260,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 77 93361 42980 03979 5620,0000
Účtovný cash flow 57 867172 27729 905-73 1740,0000
Úročený dlh 109 569179 539196 558253 1520,0000
Úrokové krytie 5,373,521,421,760,0000
Vlastné imanie 1 177 254997 359372 503373 5330,0000
Všetky záväzky 2 772 4192 253 2072 691 3022 284 0540,0000
Výsledok hospodárenia 167 27536 65114 54819 3200,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 167 27536 65114 54819 3200,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 86 94814 220-565,005 1710,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 92 947-565,00-464,006 0990,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 111 15219 7952 3167 0360,0000
Zásoby 629 869392 457243 999249 8500,0000
Záväzky 2 772 4192 253 2072 691 3022 284 0540,0000
Záväzky z obchodného styku 876 259572 313326 7400,00000,0000
Zisk pred zdanením 111 15219 7952 3167 0360,0000
Zmena EBIT 0,87933,530,77501,010,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 00062 0850,000039 7160,0000