KONTRAKT JMV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 177 267139 333154 963148 41084 374
Bežná likvidita III. stupeň 3,311,511,051,285,39
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 862
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000265,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8019-0,4026-0,5678-0,8431-0,5532
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,670,86990,74781,003,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,30030,46280,75930,84020,1796
Celkové tržby 574 062425 344404 231352 9900,0000
Celkový dlh 40 93644 08566 88267 76112 804
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -109 319-38 351-50 014-67 992-39 446
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 109 31938 35150 01467 99239 446
Čistý cash flow 109 31938 35150 01467 99239 446
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 6789 6229 55627 11020 490
Čistý zisk 41 0837 1677 43221 08820 490
Čistý zisk v minulom roku 7 1677 43221 08842 20218 582
Cudzie zdroje -136 331-95 248-88 081-80 649-71 305
Daň z príjmov 11 5952 4552 1246 0220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 4552 1246 02211 9030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 5952 4552 1246 0220,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,3824,1918,4418,9129,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,3823,2115,0415,3229,04
Doba obratu aktív 112,92119,91142,45153,46106,65
Doba obratu pohľadávok 16,3824,1918,4418,9129,04
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000035,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,0837,9461,4870,0715,08
EBIT v minulom roku 9 6229 55627 11054 10518 582
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 6789 6229 55627 11020 490
EBITDA 83 92439 23333 55853 86850 855
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 92439 23333 55853 86850 855
Finančná páka 1,301,461,761,841,18
Finančné účty 109 31938 35150 01467 99239 446
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7691-0,6836-0,5684-0,5434-0,8451
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76910,68360,56840,54340,8451
Hrubá marža 0,50960,52830,44890,52080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 83 49638 89547 40949 01650 573
Krátkodobé pohľadávky 25 71928 10720 05918 28722 977
Krátkodobé záväzky 40 93644 08566 88267 76111 934
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 49710 2637 7939 9180,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000515,00
Náklady na predaný tovar 280 451199 401215 607169 167124 329
Neobežný majetok 41 89172 70984 48361 61618 574
Obežný majetok 135 37666 62470 48086 79462 938
Obrat aktív 3,233,042,562,383,42
Obrat neobežného majetku 13,685,834,705,7315,55
Obrat obežného majetku 4,236,375,634,074,59
Odpisy 30 81829 27430 77521 90923 972
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 81829 27430 77521 90923 972
Osobné náklady 199 311175 798138 583124 5670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 428,00338,00315,004 852282,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 90136 44138 20742 99744 462
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61670,27520,32270,45810,4675
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68130,78230,76370,67760,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,471,281,311,480,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,101,071,256,86
Pohľadávky z obchodného styku 25 71926 96916 35614 81722 977
Pohotová likvidita II. stupeň 3,301,511,051,275,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,25-2,48-1,76-1,19-1,81
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,30030,46280,75930,84020,1796
Pridaná hodnota 292 542224 726181 451183 823164 441
Primárna platobná neschopnosť 0,40810,38050,47650,66940,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,670,86990,74781,003,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48781,121,991,260,2518
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48781,121,991,260,2518
Služby 238 158162 925179 196131 75788 362
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 177 267139 333154 963148 41084 374
Spotreba materiálu… 42 29336 47636 41137 41035 967
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 572 993424 127404 141352 990288 770
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00007 0830,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 572 993424 127397 058352 990288 770
Účtovný cash flow 109 31938 35150 01467 99239 446
Vlastné imanie 136 33195 24888 08180 64971 305
Všetky záväzky 40 93644 08566 88267 76112 804
Výsledok hospodárenia 53 1069 9599 86631 95926 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 1069 9599 86631 95926 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 0837 1677 43221 08820 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 1677 43221 08842 20218 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 6789 6229 55627 11026 609
Zásoby 338,00166,00407,00515,00515,00
Záväzky 40 93644 08566 88267 76112 804
Záväzky z obchodného styku 10 49710 2637 7939 9180,0000
Zisk pred zdanením 52 6789 6229 55627 11026 609
Zmena EBIT 5,471,010,35250,50111,10