Real Mato, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 19822 11824 97913 92313 873
Bežná likvidita III. stupeň 1,871,541,549,6014,23
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000839,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8678-0,6614-0,4916-0,3740-0,9301
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,431,141,113,228,85
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,60580,58230,44200,11630,8336
Celkové tržby 5 0004 50012 20013 4610,0000
Celkový dlh 7 6208 1407 6571 4506 307
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 915-9 245-8 516-10 623-7 037
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2800-0,74330,39740,50330,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 9159 2458 51610 6237 037
Čistý cash flow 10 9159 2458 5164 6657 037
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 400-2 8656 2398 127244,00
Čistý zisk -1 400-3 3454 8486 775-366,00
Čistý zisk v minulom roku -3 3454 8486 775-1 868-443,00
Cudzie zdroje -12 578-13 978-17 322-12 473-7 566
Daň z príjmov 0,0000480,001 3911 2110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,001 3911 211480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,001 3911 2110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00003,64
Doba obratu aktív 1 4741 7944 144377,53371,56
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00003,64
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000041,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 556,26660,241 27039,3221,29
EBIT v minulom roku -2 8656 2398 127-1 002348,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 400-2 8656 2398 127244,00
EBITDA 2 3201 168-2 1538 8666 294
EBITDA marža 0,46400,2596-0,17650,65860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 3201 168-2 1538 8666 294
Finančná páka 1,611,581,441,121,83
Finančné účty 10 9159 2458 51610 6237 037
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6227-0,6320-0,6935-0,8959-0,5454
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62270,63200,69350,89590,5454
Hrubá marža 0,47600,2729-0,14130,67580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 190725,0017 4368 1275 387
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000136,00
Krátkodobé záväzky 7 6208 1407 6571 450795,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 60,0060,00161,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000062,8810,32
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000141,00610,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000141,00386,00791,00
Náklady na predaný tovar 2 6203 2723 9244 3647 066
Neobežný majetok 5 9839 57313 1630,00002 561
Obežný majetok 14 21512 54511 81613 92310 473
Obrat aktív 0,24750,20350,08810,96680,9823
Obrat neobežného majetku 0,83570,47010,16710,00005,32
Obrat obežného majetku 0,35170,35870,18620,96681,30
Odpisy 3 5903 5901 1970,00005 124
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5903 5901 1970,00005 124
Ostatné náklady na finančnú činnosť 170,00443,00411,00739,00907,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 40,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000094,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 190245,006 0456 7754 758
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1113-0,23930,27990,5432-0,0484
Podiel EBIT k aktívam -0,0693-0,12950,24980,58370,0176
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0693-0,12950,24980,58370,0176
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1113-0,20500,36020,65160,0187
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54040,41800,34090,76300,5072
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,182,050,69800,34660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9287
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66300,3421-1,440,00001,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,182,053,870,34660,5164
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000136,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,431,141,117,3310,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,15-1,51-2,03-2,67-1,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000033,0911,54
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,60580,58230,44200,11630,8336
Pridaná hodnota 2 3801 228-1 7249 0976 562
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1113-0,23930,27990,5432-0,0484
Rýchla likvidita I. stupeň 1,431,141,117,338,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,286,97-3,560,16351,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,286,97-3,560,16351,00
Služby 2 2182 9323 0683 0765 517
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 19822 11824 97913 92313 873
Spotreba materiálu… 402,00340,00856,001 2881 549
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 0004 50012 20013 46113 628
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000010 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 0004 5002 20013 46113 628
Účtovný cash flow 10 9159 2458 5164 6657 037
Úrokové krytie 0,00000,00000,000057,640,4000
Vlastné imanie 12 57813 97817 32212 4737 566
Všetky záväzky 7 6208 1407 6571 4506 307
Výsledok hospodárenia -1 270-2 4226 6508 8661 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 270-2 4226 6508 8661 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 400-3 3454 8486 775-366,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 3454 8486 775-1 868-443,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 400-2 8656 2397 986-347,00
Zásoby 3 3003 3003 3003 3003 300
Záväzky 7 6208 1407 6571 4506 307
Záväzky z obchodného styku 60,0060,00161,0094,000,0000
Zisk pred zdanením -1 400-2 8656 2397 986-347,00
Zmena EBIT 0,4887-0,45920,7677-8,110,7011