Mestské lesy Košice a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 982 9155 568 4615 609 9355 177 1865 033 100
Aktivácia 39 65868 10030 41230 48730 431
Bankové úvery 0,00000,00000,000013 27733 193
Bežná likvidita III. stupeň 2,341,741,691,551,55
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000013 27719 916
Časové rozlíšenie aktív 4 4538 3315 7086 96311 431
Časové rozlíšenie pasív 499 992560 539580 577645 624610 653
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,19-2,300,88160,18340,3593
Celkové tržby 5 978 5095 984 0375 410 3345 163 7665 024 898
Celkový dlh 1 120 444879 2971 148 191865 533810 219
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 362 614-868 636-1 546 888-1 007 438-918 085
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 362 614868 6361 546 8881 020 715951 278
Čistý cash flow 493 978-678 252526 17369 437117 435
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 540 214480 647398 335163 280143 682
Čistý zisk 430 781366 927309 469124 331130 530
Čistý zisk v minulom roku 366 927309 469124 331130 530135 780
Cudzie zdroje -4 362 479-4 128 625-3 881 167-3 666 029-3 612 228
Daň z príjmov 109 433113 72088 80438 63212 572
Daň z príjmov v minulom roku 113 72088 80438 63212 57278 411
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109 433113 72088 80438 63212 572
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000013 277
Dlhodobé pohľadávky 109 26977 94974 84452 99936 035
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000013 277
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 29,9523,5516,0430,5426,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,8818,6414,0926,0823,88
Doba obratu aktív 392,51360,28392,90386,18369,52
Doba obratu pohľadávok 37,1228,5921,2834,4928,82
Doba obratu zásob 89 89873 07584 4761 225 48030 575 503
Doba splácania záväzkov 116 68585 912244 7852 657 43959 656 330
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,2419,0541,8028,2424,00
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 69 08442 560175 3361 465 70732 820 435
EBIT v minulom roku 480 647398 335163 280143 682215 132
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 540 214480 647398 335163 280143 682
EBITDA 1 523 4901 281 2331 195 0731 037 948946 394
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 523 4901 281 2331 195 0731 037 948946 394
Finančná páka 1,371,351,451,411,39
Finančné účty 1 362 614868 6361 546 8881 020 715951 278
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7292-0,7414-0,6918-0,7081-0,7177
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72920,74140,69180,70810,7177
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 660 8821 461 0561 279 7011 206 217957 047
Krátkodobé pohľadávky 456 502364 006229 024409 358356 542
Krátkodobé záväzky 415 269294 453596 872378 594326 884
Krytie dlhovej služby 3,052,292,071,611,55
Materiál 55 02569 56754 93924 71731 188
Nákladové úroky 0,00000,000062,00317,00580,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000062,00317,00580,00941,00
Náklady na predaný tovar 3 063 4793 305 8293 022 1152 960 0163 152 681
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 2991 251890,0052,002,00
Neobežný majetok 3 730 1383 999 0823 547 4893 512 5623 510 277
Obežný majetok 2 248 3241 561 0482 056 7381 657 6611 511 392
Obrat aktív 0,92991,010,92900,94510,9878
Obrat neobežného majetku 1,491,411,471,391,42
Obrat obežného majetku 2,473,612,532,953,29
Odpisy 1 050 482888 836837 305903 145800 650
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 527 202444 031426 172451 944401 835
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 523 280444 805411 133451 201398 815
Osobné náklady 1 530 8491 529 5681 354 0341 354 7471 275 733
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5162 2052 3062 1552 119
Ostatné záväzky z obchodného styku 244 856144 775426 578207 389178 896
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 481 2631 255 7631 146 7741 027 476931 180
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61230,65490,61840,70080,7014
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 9251 8672 46037 176909 460
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,631,531,621,431,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96850,96580,99910,85620,8760
Pohľadávky z obchodného styku 440 207288 078201 125349 656325 298
Pohotová likvidita II. stupeň 1,991,451,511,391,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,836,09-7,38-52,80-30,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00008 487219,04202,47
Pridaná hodnota 2 500 0752 335 6462 189 4571 933 1681 818 919
Primárna platobná neschopnosť 0,55850,50642,130,59720,5528
Rýchla likvidita I. stupeň 1,491,021,310,98380,9936
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,73540,68630,96080,83390,8561
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,73540,68630,96080,83390,8561
Služby 2 838 9003 011 5142 725 4602 675 9502 755 554
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 982 9155 568 4615 609 9355 177 1865 033 100
Spotreba materiálu… 354 946400 687334 398333 010367 318
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000013 27733 193
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 39 6580,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 633 5085 732 4895 255 0394 978 3964 977 986
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 69 95491 01443 46785 2126 386
Tržby z predaja tovaru 1 8311 6581 184186,009,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 561 7235 639 8175 210 3884 892 9984 971 591
Účtovný cash flow 493 978-678 252526 17369 437117 435
Úročený dlh 0,00000,00000,000013 27733 193
Úrokové krytie 0,00000,00006 425515,08247,73
Vlastné imanie 4 362 4794 128 6253 881 1673 666 0293 612 228
Všetky záväzky 1 120 444879 2971 148 191865 533810 219
Výnosy budúcich období dlhodobé 439 572499 993517 473486 141532 039
Výnosy budúcich období krátkodobé 60 42060 42058 479157 58276 090
Výsledok hospodárenia 542 730482 890400 639165 435145 516
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 542 730482 890400 639165 435145 516
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 430 781366 927309 469124 331130 530
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 366 927309 469124 331130 530135 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 540 214480 647398 273162 963143 102
Zásoby 319 939250 457205 982174 589167 537
Záväzky 1 120 444879 2971 148 191865 533810 219
Záväzky z obchodného styku 245 863145 870427 532208 813179 838
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 0071 095954,001 424942,00
Zisk pred zdanením 540 214480 647398 273162 963143 102
Zmena EBIT 1,121,212,441,140,6679
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 92 00839 5238 22118 509-60 238
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 92 00839 5238 22118 509-60 238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 232,00521,00596,0054 5806 614
Účtovné závierky