Mestské lesy Košice a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 568 4615 609 9355 177 1865 033 1004 945 578
Aktivácia 68 10030 41230 48730 43122 710
Bankové úvery 0,00000,000013 27733 19319 916
Bežná likvidita III. stupeň 1,741,691,551,551,41
Bežné bankové úvery 0,00000,000013 27719 91619 916
Časové rozlíšenie aktív 8 3315 7086 96311 43115 274
Časové rozlíšenie pasív 560 539580 577645 624610 653677 401
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,300,88160,18340,35933,29
Celkové tržby 5 984 0375 410 3345 163 7665 024 8980,0000
Celkový dlh 879 2971 148 191865 533810 219838 053
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -868 636-1 546 888-1 007 438-918 085-927 268
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 868 6361 546 8881 020 715951 278947 184
Čistý cash flow -678 252526 17369 437117 435947 184
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 480 647398 335163 280143 682132 791
Čistý zisk 366 927309 469124 331130 530128 427
Čistý zisk v minulom roku 309 469124 331130 530135 780159 765
Cudzie zdroje -4 128 625-3 881 167-3 666 029-3 612 228-3 430 124
Daň z príjmov 113 72088 80438 63212 5720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 88 80438 63212 57278 4110,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 113 72088 80438 63212 5720,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000013 2770,0000
Dlhodobé pohľadávky 77 94974 84452 99936 03524 022
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000013 2770,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,5516,0430,5426,1821,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 18,6414,0926,0823,8821,28
Doba obratu aktív 360,28392,90386,18369,52391,26
Doba obratu pohľadávok 28,5921,2834,4928,8223,75
Doba obratu zásob 73 07584 4761 225 48030 575 5031 173 669
Doba splácania záväzkov 85 912244 7852 657 43959 656 33035,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,0541,8028,2424,0022,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42 560175 3361 465 70732 820 4350,0000
EBIT v minulom roku 398 335163 280143 682215 132166 545
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 480 647398 335163 280143 682132 791
EBITDA 1 281 2331 195 0731 037 948946 394508 572
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 281 2331 195 0731 037 948946 394508 572
Finančná páka 1,351,451,411,391,44
Finančné účty 868 6361 546 8881 020 715951 278947 184
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7414-0,6918-0,7081-0,7177-0,6936
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74140,69180,70810,71770,6936
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 461 0561 279 7011 206 217957 047506 343
Krátkodobé pohľadávky 364 006229 024409 358356 542276 235
Krátkodobé záväzky 294 453596 872378 594326 884287 637
Krytie dlhovej služby 2,292,071,611,550,7528
Materiál 69 56754 93924 71731 18828 235
Nákladové úroky 0,000062,00317,00580,004 364
Nákladové úroky v minulom roku 62,00317,00580,00941,006 780
Náklady na predaný tovar 3 305 8293 022 1152 960 0163 152 6812 878 945
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 251890,0052,002,0047,00
Neobežný majetok 3 999 0823 547 4893 512 5623 510 2773 531 733
Obežný majetok 1 561 0482 056 7381 657 6611 511 3921 398 571
Obrat aktív 1,010,92900,94510,98780,9329
Obrat neobežného majetku 1,411,471,391,421,31
Obrat obežného majetku 3,612,532,953,293,30
Odpisy 888 836837 305903 145800 650297 622
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 444 031426 172451 944401 835297 622
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 444 805411 133451 201398 8150,0000
Osobné náklady 1 529 5681 354 0341 354 7471 275 7330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2052 3062 1552 1192 229
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 775426 578207 389178 8960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 255 7631 146 7741 027 476931 180426 049
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65490,61840,70080,70140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 8672 46037 176909 4600,5927
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,531,621,431,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96580,99910,85620,87605,83
Pohľadávky z obchodného styku 288 078201 125349 656325 298268 975
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,511,391,381,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,09-7,38-52,80-30,76-3,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00008 487219,04202,47217,04
Pridaná hodnota 2 335 6462 189 4571 933 1681 818 9191 734 737
Primárna platobná neschopnosť 0,50642,130,59720,55280,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,021,310,98380,99360,9617
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,68630,96080,83390,85611,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,68630,96080,83390,85611,65
Služby 3 011 5142 725 4602 675 9502 755 5542 563 409
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 568 4615 609 9355 177 1865 033 1004 945 578
Spotreba materiálu… 400 687334 398333 010367 318363 268
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000013 27733 19319 916
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 732 4895 255 0394 978 3964 977 9864 613 682
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 91 01443 46785 2126 3860,0000
Tržby z predaja tovaru 1 6581 184186,009,00177,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 639 8175 210 3884 892 9984 971 5914 613 505
Účtovný cash flow -678 252526 17369 437117 435947 184
Úročený dlh 0,00000,000013 27733 19319 916
Úrokové krytie 0,00006 425515,08247,7330,43
Vlastné imanie 4 128 6253 881 1673 666 0293 612 2283 430 124
Všetky záväzky 879 2971 148 191865 533810 219838 053
Výnosy budúcich období dlhodobé 499 993517 473486 141532 039623 834
Výnosy budúcich období krátkodobé 60 42058 479157 58276 09047 345
Výsledok hospodárenia 482 890400 639165 435145 516199 852
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 482 890400 639165 435145 516199 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 366 927309 469124 331130 530128 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 309 469124 331130 530135 780159 765
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 480 647398 273162 963143 102194 257
Zásoby 250 457205 982174 589167 537151 130
Záväzky 879 2971 148 191865 533810 219838 053
Záväzky z obchodného styku 145 870427 532208 813179 8380,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 095954,001 424942,000,0000
Zisk pred zdanením 480 647398 273162 963143 102194 257
Zmena EBIT 1,212,441,140,66790,7973
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 39 5238 22118 509-60 23825 069
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 39 5238 22118 509-60 23825 069
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 521,00596,0054 5806 61411 098
Účtovné závierky