LESPRO, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 241 0661 281 9731 342 9371 082 1760,0000
Aktivácia 0,00000,00000,000066 2460,0000
Bankové úvery 821 061896 364969 883113 1340,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,53284,590,49050,22070,0000
Bežné bankové úvery 821 06174 000969 883113 1340,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 2213 9442 5991 8600,0000
Časové rozlíšenie pasív 974,001 7011 6241 6990,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2303-0,63920,1697-0,02570,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,382,562,983,070,0000
Celkové tržby 257 323249 744370 685817 3940,0000
Celkový dlh 873 374920 9081 004 223815 0940,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 798 133879 949938 10186 2880,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 63017 69132 30226 8460,0000
Čistý cash flow 6 939-14 6115 456-17 9780,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 15951 71894 77263 1150,0000
Čistý zisk 7 35422 27471 70753 7240,0000
Čistý zisk v minulom roku 22 27471 70753 72439 6360,0000
Cudzie zdroje -366 718-359 364-337 090-265 3830,0000
Daň z príjmov 3 7546 9725 6525 1240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 9725 6525 1241 1610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7546 9725 6525 1240,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,0000822 3640,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,0000822 3640,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 865,35935,76712,6479,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,0720,5427,6951,150,0000
Doba obratu aktív 2 5272 7472 091612,670,0000
Doba obratu pohľadávok 865,35935,76712,6479,430,0000
Doba splácania záväzkov 1 6218 31866 3120,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,3348,9850,08396,400,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 539,321 9415 7290,00000,0000
EBIT v minulom roku 51 71894 77263 11550 1180,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 15951 71894 77263 1150,0000
EBITDA 135 188161 082168 615192 6970,0000
EBITDA marža 0,52540,64500,45490,23570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 135 188161 082168 615192 6970,0000
Finančná páka 3,383,573,984,080,0000
Finančné účty 24 63017 69132 30226 8460,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 134 559160 407274 678197 0790,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,02430,01780,02390,64700,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 1 7021 276520,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 425 064436 671457 633140 3090,0000
Krátkodobé záväzky 30 12822 85732 157700 1820,0000
Krytie dlhovej služby 6,186,668,9233,120,0000
Materiál 0,00000,00000,000010 8900,0000
Nákladové úroky 21 05122 47217 4134 2670,0000
Nákladové úroky v minulom roku 22 47217 4134 2679 3210,0000
Náklady na predaný tovar 117 50692 771153 925528 1010,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 7821 003177,000,00000,0000
Neobežný majetok 786 151823 667850 403902 2710,0000
Obežný majetok 449 694454 362489 935178 0450,0000
Obrat aktív 0,14450,13290,17450,59580,0000
Obrat neobežného majetku 0,22810,20680,27560,71450,0000
Obrat obežného majetku 0,39870,37490,47843,620,0000
Odpisy 102 400108 686119 818128 9660,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 51 20054 34359 90964 4830,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 51 20054 34359 90964 4830,0000
Osobné náklady 40 11642 34934 82569 6210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 629,00675,002 317618,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 0215 3342 77871 0430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 109 754130 960191 525182 6900,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64930,54610,43280,59700,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,1177,32454,600,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,541,832,311,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,43350,51350,52030,58720,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 4219 58517 78290 3410,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53284,590,49050,20740,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -52,8524,60-61,7814,760,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,3296-0,65020,3133-4,210,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66290,70020,72260,10450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70370,71840,74780,75320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,382,562,983,070,0000
Pridaná hodnota 61 78477 55580 465116 6130,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,560,55650,15620,78640,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,465,725,964,230,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,465,725,964,230,0000
Služby 42 54337 79257 519138 1050,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 241 0661 281 9731 342 9371 082 1760,0000
Spotreba materiálu… 68 18153 97696 229456 2420,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 822 763897 640970 403113 1340,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 179 290170 326288 580647 2140,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000054 1902 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 9 7822 016256,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 169 508168 310234 134644 7140,0000
Účtovný cash flow 6 939-14 6115 456-17 9780,0000
Úročený dlh 822 763897 640970 403113 1340,0000
Úrokové krytie 1,532,305,4414,790,0000
Vlastné imanie 366 718359 364337 090265 3830,0000
Všetky záväzky 873 374920 9081 004 223815 0940,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 822,001 7011 4841 5510,0000
Výsledok hospodárenia 32 78852 39697 08863 7310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 78852 39697 08863 7310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 35422 27471 70753 7240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 27471 70753 72439 6360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 10829 24677 35958 8480,0000
Zásoby 0,00000,00000,000010 8900,0000
Záväzky 873 374920 9081 004 223815 0940,0000
Záväzky z obchodného styku 10 0215 3342 77871 0430,0000
Zisk pred zdanením 11 10829 24677 35958 8480,0000
Zmena EBIT 0,62180,54571,501,260,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00005 8992 5000,0000