SWS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 474 2901 688 0852 323 9972 527 1672 392 383
Bežná likvidita III. stupeň 2,303,283,133,784,02
Časové rozlíšenie aktív 1 2781 3981 1921 3081 739
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01920,40300,2960-0,1865-0,6770
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0757-2,64-1,380,73293,07
Celkové tržby 1 670 9811 483 8902 524 3842 706 0820,0000
Celkový dlh 462 538388 725587 816669 975577 845
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -361 119-380 564-904 251-1 418 225-1 228 379
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 361 119380 564904 2511 418 2251 228 379
Čistý cash flow -19 445-523 687-513 974346 3171 228 379
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -282 837-468 034253 734431 988314 661
Čistý zisk -287 608-436 821198 428336 251314 661
Čistý zisk v minulom roku -436 821198 428336 251106 603274 422
Cudzie zdroje -1 011 752-1 299 360-1 736 181-1 857 192-1 814 538
Daň z príjmov 4 771-31 21355 30695 7370,0000
Daň z príjmov v minulom roku -31 21355 30695 73730 8410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 771-31 21355 30695 7370,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00004 7710,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,8065,9737,4949,4258,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,1138,2420,7636,6340,36
Doba obratu aktív 322,20415,85336,03340,87369,59
Doba obratu pohľadávok 49,8067,1437,4949,4258,73
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000136,66
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,1148,8053,8863,7461,82
EBIT v minulom roku -468 034253 734431 988137 444274 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -282 837-468 034253 734431 988314 661
EBITDA 44 390-151 500492 670634 979528 940
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 390-151 500492 670634 979528 940
Finančná páka 1,461,301,341,361,32
Finančné účty 361 119380 564904 2511 418 2251 228 379
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6863-0,7697-0,7471-0,7349-0,7585
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68630,76970,74710,73490,7585
Hrubá marža 0,46510,37970,53230,52970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 659-154 875483 722624 773517 714
Krátkodobé pohľadávky 227 871267 784259 282366 360380 145
Krátkodobé záväzky 256 756198 095372 635472 531400 185
Náklady na predaný tovar 892 986918 2331 180 7021 272 7621 068 856
Neobežný majetok 884 0221 033 5681 159 272741 274782 120
Obežný majetok 588 990653 1191 163 5331 784 5851 608 524
Obrat aktív 1,130,87771,091,070,9876
Obrat neobežného majetku 1,891,432,183,653,02
Obrat obežného majetku 2,842,272,171,521,47
Odpisy 319 648310 982230 164193 544113 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 159 824155 491115 08296 772113 518
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 159 824155 491115 08296 7720,0000
Osobné náklady 888 934866 815961 840890 5320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 4297 8098 94810 20611 226
Ostatné záväzky z obchodného styku 184 552121 971288 982347 0830,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 040-125 839428 592529 795428 179
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,24490,22540,38910,56120,5135
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,141,540,71580,62130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,87420,65001,401,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64300,47841,131,3211,40
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0116-0,3534-0,20360,12800,5199
Pohľadávky z obchodného styku 183 526155 217143 598271 537261 232
Pohotová likvidita II. stupeň 2,303,283,133,784,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 52,032,483,38-5,36-1,48
Pridaná hodnota 777 146563 4401 343 6821 433 3201 293 824
Primárna platobná neschopnosť 1,050,84402,071,310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,411,922,433,003,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,42-2,571,191,061,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,42-2,571,191,061,09
Služby 660 555644 618787 381835 625742 558
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 474 2901 688 0852 323 9972 527 1672 392 383
Spotreba materiálu… 232 431273 615393 321437 137326 298
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 670 9811 483 8902 524 3842 706 0822 362 680
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 849,002 2170,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 670 1321 481 6732 524 3842 706 0822 362 680
Účtovný cash flow -19 445-523 687-513 974346 3171 228 379
Vlastné imanie 1 011 7521 299 3601 736 1811 857 1921 814 538
Všetky záväzky 462 538388 725587 816669 975577 845
Výsledok hospodárenia -274 409-460 265262 506441 435415 422
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -274 409-460 265262 506441 435415 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -287 608-436 821198 428336 251314 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -436 821198 428336 251106 603274 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -282 837-468 034253 734431 988407 342
Záväzky 462 538388 725587 816669 975577 845
Záväzky z obchodného styku 193 489131 009297 754355 3500,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 8 9379 0388 7728 2670,0000
Zisk pred zdanením -282 837-468 034253 734431 988407 342
Zmena EBIT 0,6043-1,840,58743,141,15
Účtovné závierky