TOPAS cestovná kancelária s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 72025 51711 96813 20822 801
Bankové úvery 7 54710 7310,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,160,98963,403,171,61
Bežné bankové úvery 7 54710 7310,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000768,001 491982,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000075,00228,001 990
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,200,3375-0,1035-2,35
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,553,19-0,75120,21801,67
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,531,500,54960,56571,49
Celkové tržby 29 47827 84920 29926 1310,0000
Celkový dlh 14 94315 3214 2184 69012 448
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 727-1 471-9 304-11 894-19 681
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 27412 2029 30411 89419 681
Čistý cash flow 10 27412 202-2 590858,0019 681
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 276,003 776-612,00208,00-151,00
Čistý zisk -419,002 521-614,00208,00-151,00
Čistý zisk v minulom roku 2 521-614,00208,00-281,001 035
Cudzie zdroje -9 777-10 196-7 675-8 290-8 363
Daň z príjmov 350,001 0032,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 0032,000,0000227,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 350,001 0032,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78,1429,8734,09-2,4910,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,279,761,601,734,96
Doba obratu aktív 314,61346,89215,20185,92158,68
Doba obratu pohľadávok 78,1429,8734,09-2,4910,75
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000168,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,3351,9362,0055,3982,04
EBIT v minulom roku 3 776-612,00208,00-54,001 035
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 276,003 776-612,00208,00-151,00
EBITDA 4 5557 2381 4142 9851 990
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 5557 2381 4142 9851 990
Efektívna daňová sadzba -5,070,2846-0,00330,00000,0000
Finančná páka 2,532,501,561,592,73
Finančné účty 10 27412 2029 30411 89419 681
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3955-0,3996-0,6413-0,6277-0,3668
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,39550,39960,64130,62770,3668
Hrubá marža 0,36170,45130,46110,53810,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 4467 021-612,001 371190,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,26800,14970,28810,29790,5170
Krátkodobé pohľadávky 6 1402 1971 896-177,001 545
Krátkodobé záväzky 6 6263 8203 4483 93511 788
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 8402 9030,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 13,2028,7218,8513,091,0000
Nákladové úroky 345,00252,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 252,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 01714 28110 93911 86825 505
Neobežný majetok 8 30611 1180,00000,0000593,00
Obežný majetok 16 41414 39911 20011 71721 226
Obrat aktív 1,161,051,701,962,30
Obrat neobežného majetku 3,452,410,00000,000088,45
Obrat obežného majetku 1,751,861,812,212,47
Odpisy 3 5612 2240,0000590,00298,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5612 2240,0000295,00298,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000295,000,0000
Osobné náklady 6 2073 3707 63410 2890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1092 2172 0262 0141 803
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00003,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00003 3033 3920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 1424 745-614,00798,00147,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41560,47820,77740,90050,8632
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58220,26810,81560,73170,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,723,731,231,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,092,251,231,2990,41
Pohľadávky z obchodného styku 3 400718,0089,00123,00713,00
Pohotová likvidita II. stupeň 1,160,98963,403,171,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9516-0,83562,96-9,66-0,4249
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,7848,420,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60450,60040,35240,35510,5459
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,531,500,54960,56571,49
Pridaná hodnota 10 66212 5689 36014 06226 943
Primárna platobná neschopnosť 1,724,0437,1127,580,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72490,83862,642,861,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,282,122,981,576,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,282,122,981,576,26
Služby 16 25712 5829 96110 00521 502
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 72025 51711 96813 20822 801
Spotreba materiálu… 1 7601 699978,001 8634 003
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 54710 7310,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 67927 84920 29926 13052 448
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,000,0000200,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 67926 84920 29925 93052 448
Účtovný cash flow 10 27412 202-2 590858,0019 681
Úročený dlh 7 54710 7310,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,800014,980,00000,00000,0000
Vlastné imanie 9 77710 1967 6758 2908 363
Všetky záväzky 14 94315 3214 2184 69012 448
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000075,00228,001 990
Výsledok hospodárenia 994,006 0141 4142 2311 692
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 994,006 0141 4142 2311 692
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -419,002 521-614,00208,00-151,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 521-614,00208,00-281,001 035
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -69,003 524-612,00208,00-107,00
Záväzky 14 94315 3214 2184 69012 448
Záväzky z obchodného styku 5 8402 9033 3033 3920,0000
Zisk pred zdanením -69,003 524-612,00208,00-107,00
Zmena EBIT 0,0731-6,17-2,94-3,85-0,1459
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000364,000,0000