PREMAKO a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 203 2611 188 8511 140 7641 632 8250,0000
Bankové úvery 60 424129 888148 09561 1240,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,71470,61690,31500,95630,0000
Bežné bankové úvery 31 59669 46456 07561 1240,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 0194 1139 8415 7430,0000
Časové rozlíšenie pasív 33 6230,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54610,60110,56980,57740,0000
Celkové tržby 840 6271 000 673983 8280,00000,0000
Celkový dlh 413 133446 329414 063597 6690,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 74 379129 628147 02658 2520,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -13 955260,001 0692 8720,0000
Čistý cash flow -14 215-809,00-1 0062 8720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 47436 80132 83343 0420,0000
Čistý zisk 12 00216 64813 61013 9870,0000
Čistý zisk v minulom roku 16 64813 6101 81930 4770,0000
Cudzie zdroje -756 505-742 522-726 701-1 035 1560,0000
Daň z príjmov 1 73411 3616 3930,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 3616 3934 0100,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 73411 3616 3930,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 28 82860 42492 0200,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 29018 000112,00-7 6450,0000
Dlhodobý dlh 28 82860 42492 0200,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,3771,6055,1143,200,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,8071,6043,9240,800,0000
Doba obratu aktív 554,31422,65847,39291,810,0000
Doba obratu pohľadávok 120,2778,0055,1941,840,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000043,970,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 127,7895,05166,5836,220,0000
EBIT v minulom roku 36 80132 83324 55083 1600,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 47436 80132 83343 0420,0000
EBITDA 195 630269 725317 532231 8500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 195 630269 725317 532231 8500,0000
Finančná páka 1,591,601,571,580,0000
Finančné účty -13 955260,001 0692 8720,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6287-0,6246-0,6370-0,63400,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62870,62460,63700,63400,0000
Hrubá marža 0,60120,71410,15120,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 971241 699292 764198 3990,0000
Krátkodobé pohľadávky 254 787201 40274 191241 7360,0000
Krátkodobé záväzky 277 366267 356224 254202 6490,0000
Krytie dlhovej služby 4,6230,6824,757,980,0000
Materiál 1 3682 2953 2191 8950,0000
Nákladové úroky 8 7388 79212 83029 0550,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 79212 83018 72152 6830,0000
Náklady na predaný tovar 286 947312 098342 6421 682 3990,0000
Neobežný majetok 952 111963 0691 052 3511 388 2240,0000
Obežný majetok 248 131221 66978 572238 8580,0000
Obrat aktív 0,65850,86360,43071,250,0000
Obrat neobežného majetku 0,83221,070,46691,470,0000
Obrat obežného majetku 3,194,636,258,550,0000
Odpisy 157 800204 884258 148149 5820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 78 900102 442129 074149 5820,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 78 900102 442129 0740,00000,0000
Osobné náklady 387 402409 090439 1410,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 72928 02628 34033 4510,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 147 846145 45388 9800,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 169 802221 532271 758163 5690,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76660,57252,950,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,750,33870,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,92691,160,21332,410,0000
Pohľadávky z obchodného styku 247 024201 40259 131228 3040,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71180,61090,30360,94910,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 53,22917,83722,37-360,430,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,63-0,0920-0,07840,09880,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54610,60110,56980,57740,0000
Pridaná hodnota 505 365714 589148 725359 9390,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,59850,72221,500,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,111,651,302,580,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,111,651,302,580,0000
Služby 256 522273 720297 0041 626 3420,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 203 2611 188 8511 140 7641 632 8250,0000
Spotreba materiálu… 30 42538 37845 63856 0570,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 60 424129 888148 09561 1240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 827 8471 026 687493 1532 042 3380,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 5350,00001 7860,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 36,0040,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 792 2761 026 647491 3672 042 3380,0000
Účtovný cash flow -14 215-809,00-1 0062 8720,0000
Úročený dlh 60 424129 888148 09561 1240,0000
Úrokové krytie 2,574,192,561,480,0000
Vlastné imanie 756 505742 522726 7011 035 1560,0000
Všetky záväzky 413 133446 329414 063597 6690,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 33 6230,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 45 20364 84161 17082 2680,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 20364 84161 17082 2680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 00216 64813 61013 9870,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 64813 6101 81930 4770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 73628 00920 00324 6060,0000
Zásoby 1 0092 0073 2001 8950,0000
Záväzky 413 133446 329414 063597 6690,0000
Záväzky z obchodného styku 147 846145 45388 9800,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 73628 00920 00324 6060,0000
Zmena EBIT 0,61071,121,340,51760,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 28 1620,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky