CHINCHILA INTERNATIONAL spol.s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 27 25827 2580,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,07-10,070,00000,00000,0000
Celkový dlh 30 26330 2630,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 3 0053 0050,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 27 25827 2580,00000,00000,0000
Finančná páka -9,07-9,070,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,111,110,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 30 26330 2630,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27 7240,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 27 25827 2580,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,111,110,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,07-10,070,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 25827 2580,00000,00000,0000
Vlastné imanie -3 005-3 0050,00000,00000,0000
Všetky záväzky 30 26330 2630,00000,00000,0000
Záväzky 30 26330 2630,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 27 7240,00000,00000,00000,0000