TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 286 13030 736 34932 209 09930 454 73027 332 993
Aktivácia 0,00004 5680,00007 87028 776
Bankové úvery 7 289 9616 910 0007 680 0008 450 000790 524
Bežná likvidita III. stupeň 0,71611,521,371,630,7837
Bežné bankové úvery 1 103 333770 000770 000770 000790 524
Časové rozlíšenie aktív 628 111263 5791 228 460298 055304 190
Časové rozlíšenie pasív 5 404 223694 1471 739 966725 512744 242
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,070,33820,33691,320,1968
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52440,55540,59840,58320,4545
Celkové tržby 49 219 84948 948 40049 536 62650 328 6580,0000
Celkový dlh 10 279 35910 727 65911 406 35110 950 8278 307 886
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 762 3772 251 2714 053 4245 784 166352 299
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 527 5844 658 7293 626 5762 665 834438 225
Čistý cash flow -2 131 1451 032 153960 7422 279 819438 225
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 458 006418 524464 037548 871564 629
Čistý zisk 323 005286 760324 392254 553500 824
Čistý zisk v minulom roku 286 760324 392254 553327 974643 296
Cudzie zdroje -19 602 548-19 314 543-19 062 782-18 778 391-18 280 865
Daň z príjmov 74 92665 64766 425171 6000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 65 64766 425171 600132 8260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 74 92665 64766 425171 6000,0000
Dlhodobé bankové úvery 6 186 6286 140 0006 910 0007 680 0000,0000
Dlhodobý dlh 6 186 6286 140 0006 910 0007 680 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,2513,8817,6916,3015,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,6713,0317,2915,2013,03
Doba obratu aktív 262,18229,61237,74221,34192,85
Doba obratu pohľadávok 21,2513,8817,6916,3015,03
Doba obratu zásob 2 787785,48697,251 007862,73
Doba splácania záväzkov 82 72235 85229 93326 87318,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,7622,8021,0512,5915,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 61 28331 33426 22422 5830,0000
EBIT v minulom roku 418 524464 037548 871581 944656 337
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 458 006418 524464 037548 871564 629
EBITDA 7 678 9808 164 8217 965 9948 001 7643 895 980
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 678 9808 164 8217 965 9948 001 7643 895 980
Finančná páka 1,801,591,691,621,50
Finančné účty 2 527 5844 658 7293 626 5762 665 834438 225
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5555-0,6284-0,5918-0,6166-0,6688
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55550,62840,59180,61660,6688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 745 0048 293 3108 096 0168 102 1203 887 488
Krátkodobé pohľadávky 2 860 3651 858 5812 397 1342 242 1932 130 135
Krátkodobé záväzky 1 986 9043 051 5402 851 4581 732 0492 227 207
Krytie dlhovej služby 1,6627,2077,6650,6234,77
Materiál 66 94966 78266 15464 85675 555
Nákladové úroky 60 07566 11773 220122 71863 805
Nákladové úroky v minulom roku 66 11773 220122 718121 14413 041
Náklady na predaný tovar 41 961 81841 713 61442 333 80942 910 96745 088 426
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 76731 06734 77023 52531 994
Neobežný majetok 29 203 12123 888 60424 890 50925 183 77724 384 821
Obežný majetok 5 454 8986 584 1666 090 1304 972 8982 643 982
Obrat aktív 1,391,591,541,651,89
Obrat neobežného majetku 1,682,051,991,992,12
Obrat obežného majetku 9,017,428,1210,1019,57
Obrat zásob 0,13100,46470,52350,36260,4231
Odpisy 7 243 6667 804 9827 518 0277 496 7403 173 525
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 614 0453 894 7033 743 5403 859 2293 173 525
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 629 6213 910 2793 774 4873 637 5110,0000
Osobné náklady 2 940 1732 768 4792 812 7062 827 4690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 75711 18110 6070,00008 495
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 117,0016,0039,0014,003,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 420 5832 636 6742 453 7651 448 7640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 566 6718 091 7427 842 4197 751 2933 674 349
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 816,92230,04204,76310,660,1473
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,442,582,532,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,70330,67590,68920,70792,09
Pohľadávky z obchodného styku 2 782 3861 744 4952 342 0192 091 7091 847 259
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70821,501,351,610,7636
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,20-18,71-19,84-8,24-41,72
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -35,4715,6113,1218,586,87
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52440,55540,59840,58320,4545
Pridaná hodnota 7 161 9257 146 5917 119 4647 308 2166 644 504
Primárna platobná neschopnosť 0,52901,531,070,69590,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29761,030,67640,82600,1165
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,341,311,431,372,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,341,311,431,372,13
Služby 3 050 1453 028 2312 861 2782 699 2452 560 367
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 286 13030 736 34932 209 09930 454 73027 332 993
Spotreba materiálu… 38 902 90638 658 88439 437 76140 196 06742 524 841
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 289 9616 910 0007 680 0008 450 000790 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 167 78648 930 03249 520 38950 272 53351 732 930
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 33269 82770 29550 1710,0000
Tržby z predaja tovaru 26 56790 273105 14272 51771 919
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 097 88748 769 93249 344 95250 149 84551 661 011
Účtovný cash flow -2 131 1451 032 153960 7422 279 819438 225
Úročený dlh 7 289 9616 910 0007 680 0008 450 000790 524
Úrokové krytie 7,626,336,344,478,85
Vlastné imanie 19 602 54819 314 54319 062 78218 778 39118 280 865
Všetky záväzky 10 279 35910 727 65911 406 35110 950 8278 307 886
Výnosy budúcich období dlhodobé 4 331 669219 87019 93826 03737 707
Výnosy budúcich období krátkodobé 229 64814 1509 4189 31010 553
Výsledok hospodárenia 478 646429 535474 194555 195691 267
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 478 646429 535474 194555 195691 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 323 005286 760324 392254 553500 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 286 760324 392254 553327 974643 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 397 931352 407390 817426 153621 044
Zásoby 66 94966 85666 42064 87175 622
Záväzky 10 279 35910 727 65911 406 35110 950 8278 307 886
Záväzky z obchodného styku 1 471 9782 667 0312 498 0651 455 5510,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 51 39530 35744 3006 7870,0000
Zisk pred zdanením 397 931352 407390 817426 153621 044
Zmena EBIT 1,090,90190,84540,94320,8603
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000131,0044 0680,000031 188
Účtovné závierky