TEMEO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 77 28868 451137 62248 77419 264
Bankové úvery 10 75017 2227 63911 8060,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,45380,37610,95101,191,20
Bežné bankové úvery 10 75017 2227 63911 8060,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000069,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,60-0,4055-5,98-4,10-1,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,120,33710,93431,340,0435
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,841,956,854,3733,22
Celkové tržby 159 044325 963481 724145 997115 169
Celkový dlh 50 07045 261120 09039 69318 701
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 54 3527 818-97 283-25 430-2 358
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -43 6029 404104 92237 2362 358
Čistý cash flow -43 6029 404104 92237 236700,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 9758 86912 3669 887561,00
Čistý zisk 4 0285 7008 4518 518-399,00
Čistý zisk v minulom roku 5 7008 4518 518-399,009 500
Cudzie zdroje -27 218-23 190-17 532-9 081-563,00
Daň z príjmov 1 3331 6932 4111 194960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 6932 4111 194960,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 3331 6932 4111 194960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 142,788,476,9516,7853,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,746,103,4313,9053,36
Doba obratu aktív 177,3776,65104,60121,9461,05
Doba obratu pohľadávok 142,788,476,9516,7853,36
Doba obratu zásob 25,020,00000,000016,670,0000
Doba splácania záväzkov 244,608 19312 939160,96275,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,6631,2485,3669,2451,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 81,161 45910 29271,8017,19
EBIT v minulom roku 8 86912 3669 887561,009 980
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 9758 86912 3669 887561,00
EBITDA 10 07519 35421 82610 596629,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 07519 35421 82610 596629,00
Efektívna daňová sadzba 0,24860,22900,22200,12291,71
Finančná páka 2,842,957,855,3734,22
Finančné účty -43 6029 404104 92237 2362 358
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 97617 23323 39010 133561,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50550,40760,81600,56790,8356
Krátkodobé pohľadávky 62 2157 5679 1416 71016 837
Krátkodobé záväzky 39 06727 900112 30427 69716 097
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 9634 97089 33212 3550,0000
Krytie dlhovej služby 3,8513,1114,5160,550,0000
Nákladové úroky 2 6141 4761 504175,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 4761 504175,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 125 543265 828409 002114 99485 845
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 58 2981 2433 16862 80821 324
Neobežný majetok 54 67951 48023 5591 9600,0000
Obežný majetok 22 60916 971114 06346 81419 195
Obrat aktív 2,064,763,492,995,98
Obrat neobežného majetku 2,916,3320,3874,490,0000
Obrat obežného majetku 7,0319,214,213,126,00
Obrat zásob 14,590,00000,000021,900,0000
Odpisy 0,00008 3452 229245,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00008 3452 229245,000,0000
Osobné náklady 22 29138 99345 60519 81328 455
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0992 2861 436463,0068,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000165,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 02814 04510 6808 763-399,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10610,14100,33570,4078-0,7087
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -0,56420,13740,76240,76340,1224
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66540,64840,64030,63910,9704
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,574748,3822,480,49361,38
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,501,541,561,561,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,501,271,491,551,03
Pohľadávky z obchodného styku 60 4545 4504 5175 56116 837
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37360,37610,95101,111,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6242-2,47-0,1671-0,2439-0,8043
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,686,3769,76212,780,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64780,66120,87260,81380,9708
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,841,956,854,3733,22
Pridaná hodnota 33 50160 13571 22231 00329 324
Primárna platobná neschopnosť 0,21440,911919,782,220,0596
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14800,24580,48200,9380-0,7087
Rýchla likvidita I. stupeň -0,87520,20840,87480,94260,1465
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,972,345,503,7529,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,972,345,503,7529,73
Služby 48 43275 81155 80934 73753 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 28868 451137 62248 77419 264
Spotreba materiálu… 18 813188 774350 02517 44910 601
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 75017 2227 63911 8060,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 044325 963481 724145 997115 169
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 77 4803 9586 05977 03339 284
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 564322 005474 16568 96475 885
Účtovný cash flow -43 6029 404104 92237 236700,00
Úročený dlh 10 75017 2227 63911 8060,0000
Úrokové krytie 3,056,018,2256,500,0000
Vlastné imanie 27 21823 19017 5329 081563,00
Všetky záväzky 50 07045 261120 09039 69318 701
Výsledok hospodárenia 10 07511 00921 09710 351629,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 07511 00921 09710 351629,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 0285 7008 4518 518-399,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 7008 4518 518-399,009 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 3617 39310 8629 712561,00
Zásoby 3 9960,00000,00002 8680,0000
Záväzky 50 07045 261120 09039 69318 701
Záväzky z obchodného styku 12 9634 97089 33212 3551 004
Zisk pred zdanením 5 3617 39310 8629 712561,00
Zmena EBIT 0,89920,71721,2517,620,0562