R.J.R., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 229 5971 030 1351 023 2921 166 298815 612
Bankové úvery 56 35818 23823 27222 99369 388
Bežná likvidita III. stupeň 0,67600,50670,37140,20130,1210
Bežné bankové úvery 56 35818 23823 27222 99369 388
Časové rozlíšenie aktív 440,001 149407,002 9463 445
Časové rozlíšenie pasív 160 990226 012292 162435 3157 249
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,383,393,503,744,28
Celkové tržby 1 958 3261 279 443945 1311 002 0380,0000
Celkový dlh 901 181621 157568 671576 720655 373
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 77 34028 46833 68230 60475 180
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 618370,00190,002 989808,00
Čistý cash flow 4 248180,00-2 7992 932808,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 66524 99313 27913 3686 534
Čistý zisk -15 54020 5078 196-2 5721 796
Čistý zisk v minulom roku 20 5078 196-2 5724 2831 057
Cudzie zdroje -167 426-182 966-162 459-154 263-152 990
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 134,32125,72137,9474,7231,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 126,16125,37135,8574,7231,20
Doba obratu aktív 237,64314,45488,39517,84525,05
Doba obratu pohľadávok 134,32125,72137,9474,7231,20
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000450,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,92177,38250,42235,82364,98
EBIT v minulom roku 24 99313 27913 36811 3253 965
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 66524 99313 27913 3686 534
EBITDA 212 197257 275535 969448 323195 369
EBITDA marža 0,10840,20110,56710,44740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 212 197257 275535 969448 323195 369
Efektívna daňová sadzba 0,00000,12310,26009,350,0000
Finančná páka 7,345,636,307,565,33
Finančné účty 4 618370,00190,002 989808,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 199 012256 125588 781552 346181 745
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65610,56410,51280,45540,6951
Krátkodobé finančné výpomoci 25 60010 60010 60010 6006 600
Krátkodobé pohľadávky 694 999411 846289 016168 27648 460
Krátkodobé záväzky 806 783581 102524 695531 124566 959
Krytie dlhovej služby 1,311,131,820,999916,30
Materiál 9 53010 24726 33627 12925 951
Nákladové úroky 1 8751 6062 20313 0604 738
Nákladové úroky v minulom roku 1 6062 20313 0604 1622 908
Náklady na predaný tovar 1 703 887967 542541 460642 763459 115
Neobežný majetok 520 010606 523707 343964 958736 948
Obežný majetok 709 147422 463315 542198 39475 219
Obrat aktív 1,541,160,74740,70480,6952
Obrat neobežného majetku 3,631,971,080,85190,7694
Obrat obežného majetku 2,662,832,424,147,54
Odpisy 212 484223 786539 396479 424174 590
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 106 242111 893269 698239 712174 590
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 106 242111 893269 698239 7120,0000
Osobné náklady 136 259136 76494 02984 8430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 27313 30216 21213 77113 624
Ostatné záväzky z obchodného styku 191 66320 90943 81225 7590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 196 944244 293547 592476 852176 386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73770,59930,42110,47320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,672,372,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,52970,63290,35250,31780,6179
Pohľadávky z obchodného styku 652 766410 707284 647168 27648 460
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66690,49450,34040,17420,0811
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -39,41-1 01658,04-52,61-189,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,270,1121-1,270,22450,1705
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73290,60300,55570,49450,8035
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,383,393,503,744,28
Pridaná hodnota 184 714228 193223 308179 297107 877
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,252,411,061,293,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,252,411,061,293,35
Služby 1 016 070501 795239 392278 670228 368
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 229 5971 030 1351 023 2921 166 298815 612
Spotreba materiálu… 687 817465 747302 068364 093230 747
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 81 95828 83833 87233 59375 988
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 888 6451 201 811799 280880 957566 992
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 44,006 07634 51258 8970,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 475
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 888 6011 195 735764 768822 060564 517
Účtovný cash flow 4 248180,00-2 7992 932808,00
Úročený dlh 81 95828 83833 87233 59375 988
Úrokové krytie -7,2915,566,031,021,38
Vlastné imanie 167 426182 966162 459154 263152 990
Všetky záväzky 901 181621 157568 671576 720655 373
Výnosy budúcich období krátkodobé 159 863226 012292 162435 3157 249
Výsledok hospodárenia -282,0038 42429 53127 17720 779
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -282,0038 42429 53127 17720 779
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 54020 5078 196-2 5721 796
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 5078 196-2 5724 2831 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 54023 38711 076308,002 364
Zásoby 9 53010 24726 33627 12925 951
Záväzky 901 181621 157568 671576 720655 373
Záväzky z obchodného styku 191 66320 90943 81225 7590,0000
Zisk pred zdanením -15 54023 38711 076308,002 364
Zmena EBIT -0,54681,880,99331,181,65
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 39,001 1411 554619,000,0000