EKOLAB s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 693 021753 004854 062921 633914 256
Bankové úvery 25 06278 48792 26029 63259 749
Bežná likvidita III. stupeň 2,171,231,230,99910,6150
Časové rozlíšenie aktív 852,000,0000845,000,00001 823
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,53790,85110,83500,98881,00
Celkové tržby 691 993115 745653 167757 689925 280
Celkový dlh 242 393346 221388 626458 211458 240
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -135 272-22 802-31 818-86 967-54 896
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0634-0,50670,00310,00910,0829
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 160 334101 289124 078116 599114 645
Čistý cash flow 59 045-22 7897 4791 95497 862
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 699-57 7506 42412 964102 602
Čistý zisk 43 845-58 6532 0146 91176 732
Čistý zisk v minulom roku -58 6532 0146 91176 73256 639
Cudzie zdroje -450 628-406 783-465 436-463 422-456 016
Daň z príjmov 11 5780,00002 8803 49824 822
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8803 49824 82216 251
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 5780,00002 8803 49824 822
Dlhodobé bankové úvery 25 06278 48792 26029 63259 749
Dlhodobý dlh 25 06278 48792 26029 63259 749
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,73371,9180,4565,5543,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,46353,1177,5656,4042,84
Doba obratu aktív 369,102 376480,38446,21364,73
Doba obratu pohľadávok 54,73371,9180,4565,5543,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,73560,42122,18122,12145,51
EBIT v minulom roku -57 7506 42412 964102 60274 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 699-57 7506 42412 964102 602
EBITDA 425 68749 002398 545454 534470 460
EBITDA marža 0,61520,42340,61020,59990,5085
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 425 68749 002398 545454 534470 460
Efektívna daňová sadzba 0,20890,00000,58850,33610,2444
Finančná páka 1,541,851,831,992,00
Finančné účty 160 334101 289124 078116 599114 645
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6502-0,5402-0,5450-0,5028-0,4988
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65020,54020,54500,50280,4988
Hrubá marža 0,61980,46530,55860,53800,5260
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 434 96946 784404 966447 912468 613
Krátkodobé pohľadávky 102 768117 877143 034135 400107 860
Krátkodobé záväzky 121 537177 627217 219252 231364 735
Krytie dlhovej služby 187,0354,27260,49177,90448,91
Nákladové úroky 2 276903,001 5302 5551 048
Nákladové úroky v minulom roku 903,001 5302 5551 0481 311
Náklady na predaný tovar 256 40661 836284 071346 273428 227
Neobežný majetok 429 067533 838586 105669 634689 928
Obežný majetok 263 102219 166267 112251 999222 505
Obrat aktív 0,98890,15360,75980,81801,00
Obrat neobežného majetku 1,600,21671,111,131,33
Obrat obežného majetku 2,600,52792,432,994,11
Odpisy 372 674104 534394 624434 240362 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 186 33752 267197 312217 120181 191
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 33752 267197 312217 120181 191
Osobné náklady 185 07853 699171 590153 663189 038
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 3362 2185 6678 05610 737
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 4580,00004 2540,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 92 610159 427202 343226 717339 399
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 416 51945 881396 638441 151439 114
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43150,99720,47030,37700,3884
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,321,002,132,652,57
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76900,34030,64440,69340,8826
Pohľadávky z obchodného styku 102 253111 919137 901116 503107 378
Pohotová likvidita II. stupeň 2,171,231,230,99910,6150
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,6317,85-62,23-237,17-4,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 25,94-25,244,890,764893,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34980,45980,45500,49720,5012
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,53790,85110,83500,98881,00
Pridaná hodnota 428 92153 852364 864407 630486 703
Primárna platobná neschopnosť 0,90571,421,471,953,16
Rýchla likvidita I. stupeň 1,320,57020,57120,46230,3143
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,56947,070,97511,010,9740
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,56947,070,97511,010,9740
Služby 157 18940 019183 580235 753229 048
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 693 021753 004854 062921 633914 256
Spotreba materiálu… 99 21721 817100 491110 520199 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 25 06278 48792 26029 63259 749
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 689 907115 688652 852754 620919 375
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 5800,00003 917717,004 445
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 685 327115 688648 935753 903914 930
Účtovný cash flow 59 045-22 7897 4791 95497 862
Úročený dlh 25 06278 48792 26029 63259 749
Úrokové krytie 25,35-63,954,205,0797,90
Vlastné imanie 450 628406 783465 436463 422456 016
Všetky záväzky 242 393346 221388 626458 211458 240
Výsledok hospodárenia 57 593-55 5327 83821 011112 523
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 593-55 5327 83821 011112 523
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 845-58 6532 0146 91176 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -58 6532 0146 91176 73256 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 423-58 6534 89410 409101 554
Záväzky 242 393346 221388 626458 211458 240
Záväzky z obchodného styku 92 610159 427202 343226 717339 399
Zisk pred zdanením 55 423-58 6534 89410 409101 554
Zmena EBIT -0,9991-8,990,49550,12641,38
Účtovné závierky