GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 920 774847 307837 288819 109898 413
Aktivácia 8 4862 2852 2682 7521 311
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000150 011
Bežná likvidita III. stupeň 0,54900,44880,33530,24730,2080
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000150 011
Časové rozlíšenie aktív 2 2241 3981 4251 3491 533
Časové rozlíšenie pasív 509 206533 635558 385582 781631 868
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,12-1,62-0,0932-0,4866-1,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,723,130,12420,76923,93
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,835,054,383,712,97
Celkové tržby 1 441 8731 411 5711 396 9501 288 1750,0000
Celkový dlh 358 996261 849227 080186 116199 375
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -265 525-206 583-122 505-117 67432 359
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 265 525206 583122 505117 674117 652
Čistý cash flow 58 94284 0784 83124 431117 652
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 59410 04220 66618 7938 241
Čistý zisk 7 8737 1247 1245 5137 760
Čistý zisk v minulom roku 7 1247 1245 5139 9284 786
Cudzie zdroje -52 572-51 823-51 823-50 212-67 170
Daň z príjmov 0,00002 91813 54213 2800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 91813 54213 28011 3460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 91813 54213 2800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,197,4116,725,922,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,023,7616,285,640,7378
Doba obratu aktív 239,69224,03223,73228,34244,04
Doba obratu pohľadávok 4,197,4116,725,922,78
Doba obratu zásob 28 6835 045885,231 5390,0000
Doba splácania záväzkov 67 6558 7132 5004 1679,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8,937,0910,408,858,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 6201 173461,63349,120,0000
EBIT v minulom roku 10 04220 66618 79322 9424 918
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 59410 04220 66618 7938 241
EBITDA 67 31663 75781 29281 61044 820
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 31663 75781 29281 61044 820
Efektívna daňová sadzba 0,00000,29060,65530,70660,0000
Finančná páka 17,5116,3516,1616,3113,38
Finančné účty 265 525206 583122 505117 674117 652
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 80 90163 31380 82381 19444 387
Krátkodobé pohľadávky 16 09628 01462 55521 24810 220
Krátkodobé záväzky 34 29126 83238 90931 76229 969
Materiál 199,00286,00240,00249,004 729
Nákladové úroky 721,000,00000,00000,0000481,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 668132,00
Náklady na predaný tovar 935 504927 148927 519965 4961 113 147
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 185,001 1245 6812 7820,0000
Neobežný majetok 622 391595 775637 025667 106729 520
Obežný majetok 296 159250 134198 838150 654167 360
Obrat aktív 1,521,631,631,601,50
Obrat neobežného majetku 2,252,322,141,961,84
Obrat obežného majetku 4,735,526,878,698,03
Odpisy 65 22453 26860 16462 41431 207
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 61226 63430 08231 20731 207
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 61226 63430 08231 2070,0000
Osobné náklady 370 268359 579368 819361 2480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 581,00450,00469,00416,00433,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8353 6127 1852 6610,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 09760 39267 28867 92738 967
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79350,79320,84121,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 522403,3277,18123,600,2054
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,261,190,95190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,101,020,81167,39
Pohľadávky z obchodného styku 11 58214 20360 93420 2282 716
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52230,42110,31220,22830,1594
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8919-0,6164-10,73-2,06-0,5709
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 81,750,00000,00000,0000244,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,835,054,383,712,97
Pridaná hodnota 466 626453 333438 441343 862230 549
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,334,112,792,284,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,334,112,792,284,45
Služby 873 988881 862859 892854 6011 081 715
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 920 774847 307837 288819 109898 413
Spotreba materiálu… 68 90548 15966 27062 24040 828
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000150 011
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 409 2131 380 4841 365 9601 309 3581 343 696
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 0833,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 185,001 2226 0843 0160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 401 9451 379 2591 359 8761 306 3421 343 696
Účtovný cash flow 58 94284 0784 83124 431117 652
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000150 011
Úrokové krytie 11,920,00000,00000,000017,13
Vlastné imanie 52 57251 82351 82350 21267 170
Všetky záväzky 358 996261 849227 080186 116199 375
Výnosy budúcich období dlhodobé 484 587509 071533 602558 134607 197
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 50724 53124 53124 53124 531
Výsledok hospodárenia 9 17510 49221 12819 19613 613
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 17510 49221 12819 19613 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 8737 1247 1245 5137 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 1247 1245 5139 9284 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 87310 04220 66618 79312 715
Zásoby 14 53815 53713 77811 73239 488
Záväzky 358 996261 849227 080186 116199 375
Záväzky z obchodného styku 1 8353 6127 1852 6610,0000
Zisk pred zdanením 7 87310 04220 66618 79312 715
Zmena EBIT 0,85580,48591,100,81921,68
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -912,001 7122 056-48 6258 085
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -912,001 7122 056-48 6258 085