Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 60 467 11153 250 70447 496 25852 033 94446 724 067
Aktivácia 203 998216 195233 354182 813516 456
Bankové úvery 0,00002 000 0002 000 0003 401 306260 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,752,231,941,762,94
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000151 306260 000
Časové rozlíšenie aktív 63 97996 25029 85940 82333 903
Časové rozlíšenie pasív 6 668 1263 817 3915 345 2455 978 8762 939
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09900,5781-0,35980,06611,37
Celkové tržby 72 264 54363 216 77249 014 97360 482 2590,0000
Celkový dlh 13 529 75415 020 69610 234 90613 537 44315 184 754
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 072 478-10 109 746-5 208 894-5 356 970-9 431 508
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 072 47812 109 7467 208 8948 758 2769 691 508
Čistý cash flow 962 7324 900 852-1 549 382388 9719 691 508
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 989 5289 523 1055 082 7046 504 7556 322 698
Čistý zisk 9 433 7337 500 8904 096 5865 087 6066 269 573
Čistý zisk v minulom roku 7 500 8904 096 5865 087 6065 035 5514 732 095
Cudzie zdroje -40 269 231-34 412 617-31 916 107-32 517 625-31 536 374
Daň z príjmov 2 543 6622 006 037959 9251 383 7740,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 006 037959 9251 383 7741 305 3030,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 543 6622 006 037959 9251 383 7740,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00002 000 0002 000 0003 250 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 104 184260 697218 908135 413124 560
Dlhodobý dlh 0,00002 000 0002 000 0003 250 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,6469,2970,6051,2357,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,8165,4768,0649,7154,97
Doba obratu aktív 312,38335,78366,37331,98273,34
Doba obratu pohľadávok 66,1870,9472,2952,1057,83
Doba obratu zásob 2 0092 8774 8622 8541 164
Doba splácania záväzkov 6 7495 7908 8523 90764,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,2353,4633,2237,5241,52
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 5044 3436 7273 2080,0000
EBIT v minulom roku 9 523 1055 082 7046 504 7556 384 9554 795 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 989 5289 523 1055 082 7046 504 7556 322 698
EBITDA 15 533 23914 002 7099 349 01510 734 38510 150 221
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 533 23914 002 7099 349 01510 734 38510 150 221
Finančná páka 1,501,551,491,601,48
Finančné účty 13 072 47812 109 7467 208 8948 758 2769 691 508
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6660-0,6462-0,6720-0,6249-0,6749
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66600,64620,67200,62490,6749
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 983 37514 294 5329 699 11611 173 09110 135 355
Krátkodobé pohľadávky 12 705 70210 989 0219 152 3388 030 1579 761 466
Krátkodobé záväzky 9 722 1998 477 7244 306 3165 880 9227 096 633
Krytie dlhovej služby 2,333,651,741,79182,73
Materiál 809 684835 474543 152601 382664 852
Nákladové úroky 12 13316 17826 19333 37553 125
Nákladové úroky v minulom roku 16 17826 19333 37544 10163 355
Náklady na predaný tovar 42 398 67333 156 72628 252 84935 510 22238 847 228
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 525 769534 415177 563549 377680 077
Neobežný majetok 23 618 44019 859 67521 278 20922 775 77824 943 026
Obežný majetok 36 784 69233 294 77926 188 19029 217 34321 747 138
Obrat aktív 1,171,090,99621,101,34
Obrat neobežného majetku 2,992,912,222,512,50
Obrat obežného majetku 1,921,741,811,962,87
Odpisy 4 694 9964 529 6034 585 6664 684 8182 611 342
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 347 4982 266 8352 292 8332 342 4092 611 342
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 347 4982 262 7682 292 8332 342 4090,0000
Osobné náklady 14 768 64112 997 68612 391 80512 658 3320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 13 21012 44513 48113 76014 867
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 783 3336 226 1903 166 8004 723 5350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 128 72912 030 4938 682 2529 772 4248 880 915
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52270,52560,65000,58340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 53,7446,27107,3739,500,5900
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,911,901,541,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,451,411,121,259,02
Pohľadávky z obchodného styku 11 963 97110 382 2448 823 0507 791 5259 396 870
Pohotová likvidita II. stupeň 1,581,891,701,402,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -41,83-7,0220,60-83,60-3,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 79,35302,93-59,1511,65182,43
Pridaná hodnota 28 254 88624 728 70019 065 19721 698 40923 546 096
Primárna platobná neschopnosť 0,66260,61240,37090,61970,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79760,98490,74690,72921,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,87101,071,091,261,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,87101,071,091,261,50
Služby 13 290 70510 227 3847 962 5709 657 8028 503 970
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 60 467 11153 250 70447 496 25852 033 94446 724 067
Spotreba materiálu… 27 492 78424 171 90918 498 21726 246 04130 723 063
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 000 0002 000 0003 401 306260 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 72 385 23259 241 06048 490 14757 434 86462 866 555
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 500 0001 203 500990 3100,0000473 231
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 231 673152 134181 791226 2330,0000
Tržby z predaja tovaru 640 301650 062226 560703 849976 996
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 013 25857 235 36447 091 48656 504 78261 416 328
Účtovný cash flow 962 7324 900 852-1 549 382388 9719 691 508
Úročený dlh 0,00002 000 0002 000 0003 401 306260 000
Úrokové krytie 988,18588,65194,05194,90119,02
Vlastné imanie 40 269 23134 412 61731 916 10732 517 62531 536 374
Všetky záväzky 13 529 75415 020 69610 234 90613 537 44315 184 754
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000948,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 667 9843 817 2885 341 9135 978 4941 476
Výsledok hospodárenia 10 928 0419 465 8134 800 2316 109 4637 339 625
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 928 0419 465 8134 800 2316 109 4637 339 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 433 7337 500 8904 096 5865 087 6066 269 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 500 8904 096 5865 087 6065 035 5514 732 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 977 3959 506 9275 056 5116 471 3807 861 147
Zásoby 2 893 2024 212 4042 365 0384 295 3782 169 604
Záväzky 13 529 75415 020 69610 234 90613 537 44315 184 754
Záväzky z obchodného styku 7 927 7866 358 2723 272 5184 828 4480,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 144 453132 082105 718104 9130,0000
Zisk pred zdanením 11 977 3959 506 9275 056 5116 471 3807 861 147
Zmena EBIT 1,261,870,78141,021,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -1 293 4131 560 787-1 847 853760 185543 426
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -1 293 4131 560 787-1 847 853760 185543 426
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 141 875159 427144 909166 337199 254
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitovej suroviny a odpadu,..
Výroba a montáž strojárskych a elektrotechnických zariadení
Drvenie, triedenie a mletie žiaruvzdorných produktov
Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie..
Prenájom strojov a prístrojov, základných prostriedkov
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb,drobných stavieb a zmien..
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Prenájom motorových vozidiel
Finančný leasing
Sekretárske služby / tlačiarenske, reprografické, kopírovacie/
Reklamné a aranžérske činnosti
Sprostredkovanie obchodu
Technicko- poradenské služby
Služby v doprave - váženie nákladných aut a železničných vagonov
Výroba, nákup a predaj strojného zariadenia pre úpravu, spracovanie a využitie..
Výroba, nákup a predaj dopravných a ťažobných mechanizmov
Prenájom nehnuteľností
Výroba, nákup a predaj tovaru remeselníckej a umeleckej výroby
Maliarske práce
Autoopravárenské a údržbárske práce
Revízna činnosť vybraných a vyhradených technických zariadení
Geofyzikálne meranie napaťovodeformačných zmien stability banských diel
Uprava, obohacovanie a predaj magnezitovej suroviny a odpadov
Veľkoobchod s výrobnými technologiami, surovinami, materiálmi, strojmi, zariadeniami..
Výroba a predaj náhradných dielov a oceľových konštrukcií
Vykonávanie trhacích prác
Výroba a predaj žiaruvzdorných výrobkov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu..