SENZOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 463 6375 021 6574 503 4184 798 0364 265 898
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000159 709
Bankové úvery 3 309 4874 08459 34633 7420,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,272,781,992,042,11
Bežné bankové úvery 209 4870,000040 4520,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 10 9566 7323 936640,002 350
Časové rozlíšenie pasív 24 29636 10350 978126 303191 174
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8539-0,27480,4458-0,2000-0,4598
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,99240,5910-0,60620,30780,8598
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,430,49980,80870,70010,5778
Celkové tržby 5 310 6216 022 6935 858 9585 315 0100,0000
Celkový dlh 5 271 0991 661 3631 990 8031 923 8491 492 208
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 098 551-2 058 377-1 089 702-2 212 664-1 187 453
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 210 9362 062 4611 149 0482 246 4061 187 453
Čistý cash flow -1 851 525913 413-1 097 358549 6361 187 453
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 310 0681 450 019685 550179 378190 345
Čistý zisk 250 2841 116 528533 753131 093189 627
Čistý zisk v minulom roku 1 116 528533 753131 094194 002165 427
Cudzie zdroje -2 168 242-3 324 191-2 461 637-2 747 884-2 582 516
Daň z príjmov 46 748332 621149 74044 8840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 332 621149 74044 88467 7940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 748332 621149 74044 8840,0000
Dlhodobé bankové úvery 3 100 0004 08418 89433 7420,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 7590,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 100 0004 08418 89433 7420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 402,2287,97110,9550,36103,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,7261,9625,6717,7165,11
Doba obratu aktív 527,32310,35288,78334,91333,60
Doba obratu pohľadávok 402,9887,97110,9550,36103,12
Doba obratu zásob 194 92758 18314 76275 29811 839
Doba splácania záväzkov 381 717100 15029 479144 406161,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 131,8295,52116,08124,66108,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 302 12976 55813 657132 4560,0000
EBIT v minulom roku 1 450 019685 550179 379263 484166 808
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 310 0681 450 019685 550179 378190 345
EBITDA 419 0901 613 6411 054 968522 977397 728
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 419 0901 613 6411 054 968522 977397 728
Finančná páka 3,441,511,831,751,65
Finančné účty 210 9362 062 4611 149 0482 246 4061 187 453
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2905-0,6620-0,5466-0,5727-0,6054
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29050,66200,54660,57270,6054
Hrubá marža 0,38660,52580,40280,31940,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 463 3401 677 0661 108 817579 326394 015
Krátkodobé pohľadávky 5 692 9501 423 4011 730 254721 5151 318 701
Krátkodobé záväzky 1 865 7061 545 5951 810 2321 785 8901 381 128
Krytie dlhovej služby 11,2843,6919,934,042,07
Materiál 416 860409 934416 238495 386325 622
Nákladové úroky 13 036870,002 0573 401718,00
Nákladové úroky v minulom roku 870,002 0573 4011 6881 381
Náklady na predaný tovar 3 095 5102 739 1723 331 8693 531 4352 920 918
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 7845 63322 4144 51425 121
Neobežný majetok 585 297631 136713 659898 261942 603
Obežný majetok 6 867 3844 383 7893 785 8233 899 1353 320 945
Obrat aktív 0,69221,181,261,091,09
Obrat neobežného majetku 8,839,367,985,824,95
Obrat obežného majetku 0,75231,351,501,341,41
Odpisy 123 458165 046378 236354 340132 004
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 61 72982 523189 118177 170132 004
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 61 72982 523189 118177 1700,0000
Osobné náklady 1 675 4471 513 0741 507 0211 398 4010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 4468 1256 4393 9653 713
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 476 7051 181 517838 6741 638 1050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 373 7421 281 574911 989485 433321 631
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81600,47780,63850,82370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 151562,18105,30376,090,5587
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,232,091,571,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,891,250,968613,23
Pohľadávky z obchodného styku 307 4671 002 488400 344253 758832 561
Pohotová likvidita II. stupeň 2,822,211,521,551,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,17-3,642,24-5,00-2,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -142,031 050-533,47161,611 654
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70620,33080,44210,40100,3498
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,430,49980,80870,70010,5778
Pridaná hodnota 2 053 1433 166 7482 360 1571 697 6701 746 557
Primárna platobná neschopnosť 4,801,182,096,460,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10051,300,60421,170,7552
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,581,031,893,683,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,581,031,893,683,75
Služby 700 348527 177896 4711 591 448737 586
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 463 6375 021 6574 503 4184 798 0364 265 898
Spotreba materiálu… 2 486 0892 264 8442 518 0751 937 3702 363 610
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 309 4874 08459 34633 7420,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 194 5115 941 6955 722 1705 259 2624 667 475
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 34835 77530 14430 1570,0000
Tržby z predaja tovaru 2 7508 04423 2256 08128 082
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 163 4135 897 8765 668 8015 223 0244 639 393
Účtovný cash flow -1 851 525913 413-1 097 358549 6361 187 453
Úročený dlh 3 309 4874 08459 34633 7420,0000
Úrokové krytie 23,791 667333,2852,74265,10
Vlastné imanie 2 168 2423 324 1912 461 6372 747 8842 582 516
Všetky záväzky 5 271 0991 661 3631 990 8031 923 8491 492 208
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 10136 06550 875126 187191 118
Výsledok hospodárenia 309 7081 463 879691 850183 202251 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 309 7081 463 879691 850183 202251 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 250 2841 116 528533 753131 093189 627
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 116 528533 753131 094194 002165 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 297 0321 449 149683 493175 977246 200
Zásoby 952 739897 927906 521931 214814 791
Záväzky 5 271 0991 661 3631 990 8031 923 8491 492 208
Záväzky z obchodného styku 1 476 7051 181 517838 6741 638 1050,0000
Zisk pred zdanením 297 0321 449 149683 493175 977246 200
Zmena EBIT 0,21382,123,820,68081,14
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 92 71158 482105 0911 89745 690
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 92 71158 482105 0911 89745 690
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 27220 49115 02615 59213 853