SPINEA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 83 496 49277 573 13245 237 36539 209 35839 869 505
Aktivácia 632 030808 328529 998425 703344 889
Bankové úvery 45 155 83335 706 10914 146 72210 018 75411 270 096
Bežná likvidita III. stupeň 0,54650,57880,75950,65040,5858
Bežné bankové úvery 11 653 32811 015 6697 988 0357 510 5536 817 439
Časové rozlíšenie aktív 72 14562 69562 44056 99521 780
Časové rozlíšenie pasív 8 146 6923 966 3844 088 8135 077 1435 869 872
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,592,451,131,021,22
Celkové tržby 53 223 96553 840 15540 961 15033 193 47328 654 627
Celkový dlh 54 388 14852 279 86821 842 50017 244 16018 668 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 45 090 18335 669 42614 116 7499 736 49411 058 443
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 65 65036 68329 973282 260211 653
Čistý cash flow 28 9676 710-252 28770 607197 902
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 521 1922 658 7293 274 3953 450 4063 189 960
Čistý zisk 85 9712 030 8282 427 9972 527 7872 234 255
Čistý zisk v minulom roku 2 030 8282 427 9972 527 7872 234 2551 544 732
Cudzie zdroje -20 961 652-21 326 880-19 306 052-16 888 055-15 330 844
Daň z príjmov -66 186391 738600 499661 785617 985
Daň z príjmov v minulom roku 391 738600 499661 785617 985475 311
Daň z príjmov z bežnej činnosti -66 186391 738600 499661 785617 985
Dlhodobé bankové úvery 33 502 50524 690 4406 158 6872 508 2014 452 657
Dlhodobý dlh 33 502 50524 690 4406 158 6872 508 2014 452 657
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 51,6778,5972,8778,8684,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,5061,2761,1867,5974,18
Doba obratu aktív 932,00765,33534,46539,55608,12
Doba obratu pohľadávok 51,6778,5972,8778,8684,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,25150,5171,4774,6586,92
EBIT v minulom roku 2 658 7293 274 3953 450 4063 189 9602 324 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 521 1922 658 7293 274 3953 450 4063 189 960
EBITDA 6 642 32611 205 20611 350 16310 656 7639 955 248
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 642 32611 205 20611 350 16310 656 7639 955 248
Efektívna daňová sadzba -3,350,16170,19830,20750,2167
Finančná páka 3,983,642,342,322,60
Finančné účty 65 65036 68329 973282 260211 653
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 503 08411 157 37911 168 83610 627 52910 180 087
Krátkodobé pohľadávky 4 628 7507 965 9826 167 4255 730 5295 571 118
Krátkodobé záväzky 6 562 09315 255 8436 049 4785 424 9275 698 328
Krytie dlhovej služby 0,76812,672,622,001,60
Materiál 2 512 4983 398 8532 248 7421 834 2651 693 596
Nákladové úroky 501 407236 163245 899260 834337 720
Nákladové úroky v minulom roku 236 163245 899260 834337 720304 429
Náklady na predaný tovar 17 860 91120 640 66916 257 12213 601 93712 134 103
Neobežný majetok 69 090 30260 072 23431 470 92527 493 64229 099 319
Obežný majetok 14 334 04517 438 20313 704 00011 658 72110 748 406
Obrat aktív 0,39160,47690,68290,67650,6002
Obrat neobežného majetku 0,47330,61590,98170,96480,8224
Obrat obežného majetku 2,282,122,252,282,23
Odpisy 5 980 6708 384 4027 866 3367 229 5626 579 128
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 875 4924 307 0443 933 1683 614 7813 289 564
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 105 1784 077 3583 933 1683 614 7813 289 564
Osobné náklady 11 573 6139 977 2247 979 4046 663 2425 786 339
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123 474170 786201 37944 22834 891
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 268,00299,00236,0014,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 820 99013 405 2234 922 3873 782 2813 821 668
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 066 64110 415 23010 294 3339 757 3498 813 383
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78000,61000,54550,51580,4906
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,641,831,942,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84520,89070,92310,92980,9538
Pohľadávky z obchodného styku 3 538 9626 210 6785 177 9344 912 1224 863 537
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -723,64-3 17876,52-239,18-77,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,05780,0284-1,030,27070,5860
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54080,46030,31270,25550,2827
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65140,67390,48280,43980,4682
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,592,451,131,021,22
Pridaná hodnota 14 837 58116 355 33114 626 83912 918 01711 793 893
Primárna platobná neschopnosť 1,532,280,97000,82830,8286
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,194,671,921,621,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,194,671,921,621,88
Služby 9 477 68012 306 3819 414 4696 810 2845 749 440
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 496 49277 573 13245 237 36539 209 35839 869 505
Spotreba materiálu… 9 854 1489 912 5878 835 4457 807 9427 272 884
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 155 83335 706 10914 146 72210 018 75411 270 096
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 632 0300,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 33 191 66437 057 33030 903 73326 532 34724 059 975
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 491 98261 3309 9087 490129 865
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 32 699 68236 996 00030 893 82526 524 85723 930 110
Účtovný cash flow 28 9676 710-252 28770 607197 902
Úročený dlh 45 155 83335 706 10914 146 72210 018 75411 270 096
Úrokové krytie 1,0411,2613,3213,239,45
Vlastné imanie 20 961 65221 326 88019 306 05216 888 05515 330 844
Všetky záväzky 54 388 14852 279 86821 842 50017 244 16018 668 789
Výnosy budúcich období dlhodobé 7 413 5723 238 5253 160 6034 060 1254 953 078
Výnosy budúcich období krátkodobé 733 120727 859928 2101 015 910915 267
Výsledok hospodárenia 681 0192 836 3123 485 5233 426 2253 389 713
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 681 0192 836 3123 485 5233 426 2253 389 713
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 85 9712 030 8282 427 9972 527 7872 234 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 030 8282 427 9972 527 7872 234 2551 544 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 19 7852 422 5663 028 4963 189 5722 852 240
Zásoby 9 639 6459 435 5387 506 6025 645 9324 965 635
Záväzky 54 388 14852 279 86821 842 50017 244 16018 668 789
Záväzky z obchodného styku 5 405 11214 159 0915 022 3974 068 9444 030 143
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 362 959703 448100 010286 663208 475
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 221 16350 4200,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 19 7852 422 5663 028 4963 189 5722 852 240
Zmena EBIT 0,19600,81200,94901,081,37
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 838 887769 9711 462 794590 586543 332
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 838 887769 9711 462 794590 586543 332
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 472 61945 8228 2128 466116 272
Účtovné závierky