KALKEN, spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 247 596253 359199 857208 708167 292
Bežná likvidita III. stupeň 0,95501,101,471,351,43
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00004 945
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -19,26-4,06-2,87-2,97-2,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,91481,051,391,281,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 21,473,932,112,402,22
Celkové tržby 95 136112 518124 541126 0010,0000
Celkový dlh 236 575201 997135 670147 292115 336
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -212 286-208 481-184 033-182 551-124 617
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 212 286208 481184 033182 551124 617
Čistý cash flow 212 286208 481184 033182 551124 617
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -40 342-11 8653 730-1 5901 778
Čistý zisk -40 342-12 8252 770-2 5501 778
Čistý zisk v minulom roku -12 8252 770-2 55012 011-25 216
Cudzie zdroje -11 021-51 362-64 187-61 416-51 956
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 3170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 9651 81344,006 2370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,904,620,92150,528668,35
Doba obratu aktív 952,87831,03590,28606,17569,42
Doba obratu pohľadávok 43,4610,561,0518,6468,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000850,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 893,04650,72390,28414,97379,25
EBIT v minulom roku -11 8653 730-1 59013 328-25 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -40 342-11 8653 730-1 5901 778
EBITDA -32 272-6 2416 398268,001 552
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -32 272-6 2416 398268,001 552
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,08090,2574-0,60380,0000
Finančná páka 22,474,933,113,403,22
Finančné účty 212 286208 481184 033182 551124 617
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 173-7 0945 918-464,00565,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,93720,78300,66120,68460,6660
Krátkodobé pohľadávky 9 3281 407312,00182,0020 081
Krátkodobé záväzky 232 048198 389132 141142 878111 423
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 662,00606,00429,0016 9550,0000
Náklady na predaný tovar 59 29457 53561 60073 49547 833
Neobežný majetok 24 01732 9485 94410 2148 346
Obežný majetok 223 579220 411193 913198 494154 001
Obrat aktív 0,38310,43920,61840,60210,6410
Obrat neobežného majetku 3,953,3820,7912,3012,85
Obrat obežného majetku 0,42420,50490,63730,63310,6963
Odpisy 8 9314 2502 6942 8371 752
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 9314 2502 6942 8371 752
Osobné náklady 66 35555 70453 35951 8680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 901853,00480,00732,00987,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -31 411-8 5755 464287,003 530
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,66-0,24970,0432-0,04150,0342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,59-0,21580,0551-0,02420,0318
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,85740,82290,92080,87470,7449
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,871,040,86090,99410,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,231,851,481,450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,53570,96481,161,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47220,89641,110,953833,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,241,871,491,451,16
Pohľadávky z obchodného styku 55,00119,0066,00116,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95501,061,401,281,34
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95550,79730,67880,70570,6894
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 21,473,932,112,402,22
Pridaná hodnota 35 54853 74461 98252 17759 402
Primárna platobná neschopnosť 12,045,096,50146,160,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,66-0,24970,0432-0,04150,0342
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91481,051,391,281,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,33-32,3721,21549,6074,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,33-32,3721,21549,6074,31
Služby 51 27348 35354 03068 01843 858
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 247 596253 359199 857208 708167 292
Spotreba materiálu… 8 0219 1827 5705 4773 975
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 94 842111 279123 582125 672107 235
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 842111 279123 582125 672107 235
Účtovný cash flow 212 286208 481184 033182 551124 617
Vlastné imanie 11 02151 36264 18761 41651 956
Všetky záväzky 236 575201 997135 670147 292115 336
Výsledok hospodárenia -41 203-10 4913 704-2 569-200,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 203-10 4913 704-2 569-200,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -40 342-12 8252 770-2 5501 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -12 8252 770-2 55012 011-25 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -40 342-11 8653 730-1 5901 778
Zásoby 0,00008 7109 5249 5249 303
Záväzky 236 575201 997135 670147 292115 336
Záväzky z obchodného styku 662,00606,00429,0016 9550,0000
Zisk pred zdanením -40 342-11 8653 730-1 5901 778
Zmena EBIT 3,40-3,18-2,35-0,1193-0,0705