LESY mesta Levoča, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 430 6702 692 4702 942 8903 108 0303 457 006
Aktivácia 20 59149 04951 63262 71583 420
Bežná likvidita III. stupeň 5,976,146,255,834,96
Časové rozlíšenie aktív 10 2517 0766 9277 90910 515
Časové rozlíšenie pasív 286 363315 589344 816375 938444 930
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27160,27260,11290,3052-3,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,22-4,82-2,19-4,4625,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,112,432,772,893,35
Celkové tržby 857 236908 7161 119 3391 134 8130,0000
Celkový dlh 1 455 4641 684 1981 908 8052 030 4302 319 919
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 885 033-2 072 116-2 260 921-2 338 706-2 554 410
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 885 0332 072 1162 260 9212 338 7062 554 410
Čistý cash flow -187 083-188 805-77 785-214 1512 554 410
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 34023 90121 09842 48728 655
Čistý zisk 15 07117 83416 02232 23228 655
Čistý zisk v minulom roku 17 83416 02232 23223 28371 184
Cudzie zdroje -688 843-692 683-689 269-701 662-692 157
Daň z príjmov 5 2696 0675 07610 2550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 0675 07610 2556 0550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 2696 0675 07610 2550,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 449
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,639,867,034,693,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,326,564,433,201,50
Doba obratu aktív 1 1001 1851 0351 144742,58
Doba obratu pohľadávok 3,639,867,034,693,93
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000025,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,0717,2512,5017,6721,46
EBIT v minulom roku 23 90121 09842 48729 33871 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 34023 90121 09842 48728 655
EBITDA 127 241133 936148 244168 489112 510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 127 241133 936148 244168 489112 510
Finančná páka 3,533,894,274,434,99
Finančné účty 1 885 0332 072 1162 260 9212 338 7062 554 410
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 126 670139 137169 298212 748111 902
Krátkodobé pohľadávky 8 02222 39819 99712 73016 857
Krátkodobé záväzky 44 33539 21135 54248 01699 924
Materiál 10 24911 87413 81219 64716 237
Náklady na predaný tovar 576 010616 142713 794782 5101 343 565
Neobežný majetok 456 138514 379567 551636 684752 312
Obežný majetok 1 964 2812 171 0152 368 4122 463 4382 694 179
Obrat neobežného majetku 1,771,611,831,562,26
Obrat obežného majetku 0,41050,38210,43810,40250,6307
Odpisy 110 550118 020135 296155 43678 453
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 55 27559 01067 64877 71878 453
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 27559 01067 64877 7180,0000
Osobné náklady 417 669389 284376 039386 2700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 571,00565,00626,00675,00654,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000046,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 3087 9596 24515 5540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 125 621135 854151 318187 668107 108
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,77550,76960,76830,75250,7389
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,811,821,161,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,55140,54820,86130,54140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,43600,42070,63340,38604,53
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,2320-0,2276-0,0750-0,21601,50
Pohľadávky z obchodného styku 5 12414 91612 5948 6836 979
Pohotová likvidita II. stupeň 5,765,926,015,574,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,683,678,863,28-0,2710
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59880,62550,64860,65330,6711
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,112,432,772,893,35
Pridaná hodnota 230 287213 404323 886209 122355 656
Primárna platobná neschopnosť 2,610,53360,49591,790,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,705,845,945,524,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,4412,5712,8812,0520,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,4412,5712,8812,0520,62
Služby 487 545524 129625 867722 7701 218 688
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 430 6702 692 4702 942 8903 108 0303 457 006
Spotreba materiálu… 105 479132 843121 546137 588187 097
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 806 297832 4291 048 5201 014 1001 699 221
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 88310 84022 4670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 806 297829 5461 037 680991 6331 699 221
Účtovný cash flow -187 083-188 805-77 785-214 1512 554 410
Vlastné imanie 688 843692 683689 269701 662692 157
Všetky záväzky 1 455 4641 684 1981 908 8052 030 4302 319 919
Výnosy budúcich období dlhodobé 257 125286 350315 577344 802410 395
Výnosy budúcich období krátkodobé 29 23829 23929 23931 13634 535
Výsledok hospodárenia 16 69118 60715 62134 65627 370
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 69118 60715 62134 65627 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 07117 83416 02232 23228 655
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 83416 02232 23223 28371 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 34023 90121 09842 48737 138
Zásoby 71 22676 50187 494112 002121 463
Záväzky 1 455 4641 684 1981 908 8052 030 4302 319 919
Záväzky z obchodného styku 13 3737 9596 24515 5540,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 65,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 20 34023 90121 09842 48737 138
Zmena EBIT 0,85101,130,49661,450,4025
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 577-8 219-18 01315 133-21 200
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 577-8 219-18 01315 133-21 200
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000192,008 167864,006 687