VSL Software, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 217 7892 707 3562 616 9003 958 0393 788 685
Aktivácia 0,00000,00000,000061 2020,0000
Bankové úvery 599,00551,00219,00559,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,351,702,261,20
Bežné bankové úvery 599,00551,00219,00559,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 19 9398 48311 74918 15217 678
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000709,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0611-0,29041,25-0,4273-0,7395
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09240,3679-1,270,72050,7114
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73370,88461,691,181,11
Celkové tržby 3 540 0973 087 3113 488 5244 552 6590,0000
Celkový dlh 1 361 7671 270 8031 645 2642 139 5531 991 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -834 370-947 876-531 075-1 748 611-1 328 649
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 834 969948 427531 2941 749 1701 328 649
Čistý cash flow -113 458417 133-1 217 876776 9741 328 649
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 118 862588 996602 162468 952346 464
Čistý zisk 883 131464 917468 135366 254346 464
Čistý zisk v minulom roku 464 917468 135366 254360 299240 037
Cudzie zdroje -1 856 022-1 436 553-971 636-1 818 486-1 796 754
Daň z príjmov 235 731124 079134 027102 6980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 124 079134 027102 698103 2530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 235 731124 079134 027102 6980,0000
Dlhodobé pohľadávky 54 15088 72355 0531 565974,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,7168,23114,4954,82126,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,7057,39114,4954,74111,29
Doba obratu aktív 331,85320,09273,88322,67535,29
Doba obratu pohľadávok 120,2978,71120,2554,95126,20
Doba obratu zásob 0,00000,000056,3537,63131,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000277 547203 9452 109
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 126,70134,05100,5187,91263,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000023 47333 4660,0000
EBIT v minulom roku 588 996602 162468 952463 552240 037
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 118 862588 996602 162468 952346 464
EBITDA 1 144 624628 448638 673602 180501 500
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 144 624628 448638 673602 180501 500
Finančná páka 1,731,882,692,182,11
Finančné účty 834 969948 427531 2941 749 1701 328 649
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5768-0,5306-0,3713-0,4594-0,4742
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57680,53060,37130,45940,4742
Hrubá marža 0,88780,87540,86630,67380,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 144 535628 054638 095618 555501 087
Krátkodobé pohľadávky 1 112 284577 0531 093 895672 447892 220
Krátkodobé záväzky 1 228 5561 133 763960 3871 078 3941 867 552
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000707,33
Materiál 222,00179,00195,00199,00236,00
Náklady na predaný tovar 396 406384 572465 3401 409 697337 686
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 2631 930654,00
Neobežný majetok 1 090 032672 841702 4071 100 0001 548 928
Obežný majetok 2 107 8182 026 0321 902 7442 839 8872 222 079
Obrat aktív 1,101,141,331,130,6819
Obrat neobežného majetku 3,254,594,974,071,67
Obrat obežného majetku 1,681,521,831,581,16
Obrat zásob 0,00000,00006,489,702,77
Odpisy 64 45472 86283 580191 11486 667
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 22736 43141 79095 55786 667
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 32 22736 43141 79095 5570,0000
Osobné náklady 2 010 3732 097 4302 409 5142 543 3400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 701394,00578,00625,00413,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 66476 39781 222176 9560,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 947 585537 779551 715557 368433 131
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,56250,37430,36350,16290,1804
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63970,77610,79730,82910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002 3931 5896,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,561,291,251,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,511,251,211,1225,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,03210,1351-0,34920,17350,5143
Pohľadávky z obchodného styku 1 112 211485 4291 093 895671 518787 706
Pohotová likvidita II. stupeň 1,601,351,702,261,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,36-3,440,7978-2,34-1,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42320,46940,62870,54060,5256
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73370,88461,691,181,11
Pridaná hodnota 3 142 8752 702 6223 022 1743 067 5352 245 716
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67930,83610,55311,620,7112
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,192,022,583,553,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,192,022,583,553,97
Služby 346 786360 419401 5601 414 699278 697
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 217 7892 707 3562 616 9003 958 0393 788 685
Spotreba materiálu… 49 62024 15362 51754 27043 824
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 599,00551,00219,00559,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 757 0873 303 1944 850 9145 335 7323 219 411
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 217 000216 0001 363 400850 000636 009
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 806,000,00000,00008 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 5082 152657,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 539 2813 087 1943 486 0064 475 0802 582 745
Účtovný cash flow -113 458417 133-1 217 876776 9741 328 649
Úročený dlh 599,00551,00219,00559,000,0000
Vlastné imanie 1 856 0221 436 553971 6361 818 4861 796 754
Všetky záväzky 1 361 7671 270 8031 645 2642 139 5531 991 222
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000709,00
Výsledok hospodárenia 1 080 976555 586555 093419 566414 833
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 080 976555 586555 093419 566414 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 883 131464 917468 135366 254346 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 464 917468 135366 254360 299240 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 118 862588 996602 162468 952460 692
Zásoby 222,00179,00195,00199,00236,00
Záväzky 1 361 7671 270 8031 645 2642 139 5531 991 222
Záväzky z obchodného styku 71 66476 39781 222176 9560,0000
Zisk pred zdanením 1 118 862588 996602 162468 952460 692
Zmena EBIT 1,900,97811,281,011,44
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-14 511
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-14 511
Účtovné závierky